Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI TUYỂN DỤNG LIENVIETPOSTBANK 2013

Được đăng lên bởi hongocvanlinh-gmail-com
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TUYỂN DỤNG LIENVIETPOSTBANK 2013
Vị trí: Giao dịch tiền tệ - Ngày thi: 09/03/2013 – Chi nhánh: Hà Nội
Thời gian làm bài: 120 phút
======= o0o =======
Câu 1: Thế nào là thanh khoản ngân hàng? Tại sao thanh khoản ngân hàng được quan tâm vào
cuối năm?
Câu 2: Định nghĩa Gapping kỳ hạn và Gapping lãi suất?
Câu 3: Một khách hàng thực hiện vay tiền viêt Nam và gửi tiền USD. Hỏi chuyên viên giao dịch
tiền tệ phải thực hiện nghiệp vụ liên ngân hàng nào để đảm bảo cân bằng nguồn vốn
Câu 4: Lãi suất huy động/vay của USD đang thấp hơn lãi suất huy động/vay của VND. Một
người khách muốn vay VND theo lãi suất USD. Cán bộ giao dịch phải thực hiện những công
đoạn gì, nghiệp vụ gì tại thời gian đáo hạn của Ngân hàng?
Câu 5: Câu bài tập không nhớ rõ đề bài
Câu 6: NHTM X dư nợ 2,5 triệu USD muốn gửi vào NHTM Y kỳ hạn 2 tuần với mức lãi suất
1,4%/ năm. Biết tín chấp của Ngân hàng này với ngân hàng Y là 60 tỷ VND. Ngày bắt đầu gửi là
09/01/2013, ngày 23/1/2013 là ngày nghỉ, ngày đáo hạn là 24/1/2012. Lãi suất tính theo
Annual/360. Hỏi ngân hàng X có được phép gửi không và số tiền lãi là bao nhiêu?
Câu 7: Ngân hàng cần vay 100 tỷ. Có 4 đối tác:
Đối tác X: Cho vay 40 tỷ và lãi suất 8.2%/năm 6 tháng trả 1 lần
Đối tác Y: Cho vay 50 tỷ lãi suất 8.4%/năm trả 1 năm 1 lần
Đối tác Z: Cho vay 75 tỷ lãi suất 8%/năm và trả đầu kỳ
Đối tác V: Cho vay 100 tỷ và lãi suất 9% năm và trả cuối kỳ
Biết lãi suất tái đầu tư là 8%/năm cho 6 tháng
Hỏi ngân hàng nên vay của Đối tác nào
Câu 8: Trình bày không quá 500 từ các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của thị trường tiền tệ
trong năm 2013.

Đề thi tuyển vào Viettel
Vòng 1: thi kiến thức
Đề 1:
Câu 1: Trình bày sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP (2đ)
Câu 2: Trình bày cấu trúc khung các bản tin sử dụng trong mạng GSM (2đ)
Câu 3: Trình bày các loại Fading trong vô tuyến, ảnh hưởng của nó trong thông tin vô tuyến.
Nêu các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của Fading trong mạng GSM (3đ)
Câu 4: Vẽ sơ đồ nguyên lý của chuyển mạch theo thời gian (T) (3đ)
Đề 2:
Câu 1: Tại sao mô hình OSI lại chỉ có 7 lớp mà không phải là 6 lớp hay 8 lớp? Nó căn cứ trên
cái gì? Có phải tất cả các hệ thống đều sử dụng 7 lớp ko cho ví dụ?
Câu 2: Tại sao khi làm PCM ( pulse code modulation) thì người ta nén rồi mới lượng tử hoá đều.
Tại sao các đường cong lối ra lại có dạng y=lnx; tại sao là hàm ln?
Vòng 2: thi IQ
Câu 1: Bạn có b cái hộp và n tờ giấy bạc một đô la. Hãy chia tiền vào các hộp sau đó niêm
phong hộp lại. Bạn chia thế nào để không cần mở hộp ra có thể lấy bất k...
ĐỀ THI TUYỂN DỤNG LIENVIETPOSTBANK 2013
Vị trí: Giao dịch tiền tệ - Ngày thi: 09/03/2013 – Chi nhánh: Hà Nội
Thời gian làm bài: 120 phút
======= o0o =======
Câu 1: Thế nào là thanh khoản ngân hàng? Tại sao thanh khoản ngân hàng được quan tâm vào
cuối năm?
Câu 2: Định nghĩa Gapping kỳ hạn và Gapping lãi suất?
Câu 3: Một khách hàng thực hiện vay tiền viêt Nam và gửi tiền USD. Hỏi chuyên viên giao dịch
tiền tệ phải thực hiện nghiệp vụ liên ngân hàng nào để đảm bảo cân bằng nguồn vốn
Câu 4: Lãi suất huy động/vay của USD đang thấp hơn lãi suất huy động/vay của VND. Một
người khách muốn vay VND theo lãi suất USD. Cán bộ giao dịch phải thực hiện những công
đoạn gì, nghiệp vụ gì tại thời gian đáo hạn của Ngân hàng?
Câu 5: Câu bài tập không nhớ rõ đề bài
Câu 6: NHTM X dư nợ 2,5 triệu USD muốn gửi vào NHTM Y kỳ hạn 2 tuần với mức lãi suất
1,4%/ năm. Biết tín chấp của Ngân hàng này với ngân hàng Y là 60 tỷ VND. Ngày bắt đầu gửi là
09/01/2013, ngày 23/1/2013 là ngày nghỉ, ngày đáo hạn là 24/1/2012. Lãi suất tính theo
Annual/360. Hỏi ngân hàng X có được phép gửi không và số tiền lãi là bao nhiêu?
Câu 7: Ngân hàng cần vay 100 tỷ. Có 4 đối tác:
Đối tác X: Cho vay 40 tỷ và lãi suất 8.2%/năm 6 tháng trả 1 lần
Đối tác Y: Cho vay 50 tỷ lãi suất 8.4%/năm trả 1 năm 1 lần
Đối tác Z: Cho vay 75 tỷ lãi suất 8%/năm và trả đầu kỳ
Đối tác V: Cho vay 100 tỷ và lãi suất 9% năm và trả cuối kỳ
Biết lãi suất tái đầu tư là 8%/năm cho 6 tháng
Hỏi ngân hàng nên vay của Đối tác nào
Câu 8: Trình bày không quá 500 từ các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của thị trường tiền tệ
trong năm 2013.
Đề thi tuyển vào Viettel
Vòng 1: thi kiến thức
Đề 1:
Câu 1: Trình bày sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP (2đ)
Câu 2: Trình bày cấu trúc khung các bản tin sử dụng trong mạng GSM (2đ)
Câu 3: Trình bày các loại Fading trong vô tuyến, ảnh hưởng của nó trong thông tin vô tuyến.
Nêu các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của Fading trong mạng GSM (3đ)
Câu 4: Vẽ sơ đồ nguyên lý của chuyển mạch theo thời gian (T) (3đ)
Đề 2:
Câu 1: Tại sao mô hình OSI lại chỉ có 7 lớp mà không phải là 6 lớp hay 8 lớp? Nó căn cứ trên
cái gì? Có phải tất cả các hệ thống đều sử dụng 7 lớp ko cho ví dụ?
Câu 2: Tại sao khi làm PCM ( pulse code modulation) thì người ta nén rồi mới lượng tử hoá đều.
Tại sao các đường cong lối ra lại có dạng y=lnx; tại sao là hàm ln?
Vòng 2: thi IQ
Câu 1: Bạn có b cái hộp và n tờ giấy bạc một đô la. Hãy chia tiền vào các hộp sau đó niêm
phong hộp lại. Bạn chia thế nào để không cần mở hộp ra có thể lấy bất kỳ một số tiền nào từ 1
đến n đô la. Hỏi có những giới hạn ràng buộc nào dành cho b và n?
ĐỀ THI TUYỂN DỤNG LIENVIETPOSTBANK 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ THI TUYỂN DỤNG LIENVIETPOSTBANK 2013 - Người đăng: hongocvanlinh-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
ĐỀ THI TUYỂN DỤNG LIENVIETPOSTBANK 2013 9 10 318