Ktl-icon-tai-lieu

Đề thuế nhà nước

Được đăng lên bởi Dung Lê
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1077 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ SỐ 1
Lý Thuyết
Câu 1:
Có quan điểm cho rằng một ưu điểm nổi bật của thuế Giá trị gia
tăng là khuyến khích xuất khẩu. Anh (chị) có nghĩ như vậy không ?
Hãy trình bày lập luận của mình.
Câu 2:
“ Sự khác nhau giữa trốn thuế và tránh thuế là độ dày bức tường nhà
tù ”. Anh (chị) suy nghĩ gì về câu nói trên.
Bài Tập
Công ty xuất nhập khẩu A mua 1.500.000 bao thuốc lá của Công ty
B (thuế suất thuế TTĐB là 65 %) để xuất khẩu với giá 4.000 đ/bao.
Vì lý do khách quan, công ty A chỉ xuất khẩu được 50% số lượng
hàng, số còn lại bán trong nước với giá 9.500 đ/bao.
Hãy tính tổng số thuế nhà nước thu được trong trường hợp này.
( cho cả công ty A và công ty B ). Biết thuế suất thuế VAT là 10 %.
-------------------------------------------------------------------------------ĐỀ SỐ 2
Lý Thuyết
Câu 1 :
Vì sao cuộc cải cách thuế lần 1- năm 1990 là cuộc cải cách mang
tính toàn diện, cơ bản và sâu sắc ?. Trình bày những kết quả đạt
được của cuộc cải cách này.
Câu 2:
Có quan điểm cho rằng: những lời hứa của các chính trị gia ngày
hôm nay là những sắc thuế ngày hôm sau. Anh (chị) hãy trình bày
suy nghĩ của mình về quan điểm trên.
Bài tập :
Công ty PricewaterhouseCoopers là một công ty kiểm toán quốc tế
có văn phòng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Lâm Quang Hiển
– công dân Việt Nam, đang công tác tại Công ty ở Việt Nam. Trong

năm 2000, thu nhập của anh Hiển như sau:
Thu nhập do Công ty trả: 95.000.000 đ
Thu nhập do Công ty PricewaterhouseCoopers tại Singapore trả cho
anh Hiển vì đã thực hiện một hợp đồng kiểm toán quốc tế tại
Singapore nhưng Công ty ở Việt Nam trực tiếp ký kết hợp đồng với
Công ty ở Singapore, nhận tiền và Công ty trả cho anh Hiển là
35.000 USD.
(1 USD = 14.650 VND).
Xác định số thuế thu nhập của anh Hiển phải nộp tiếp trong năm
2000 khi quyết toán thuế, biết rằng anh Hiển công tác tại Singapore
là 46 ngày và tại Việt Nam là 319 ngày. Và theo phép tính của Công
ty tại Việt Nam, hàng tháng anh Hiển đã nộp thuế là 3.500.000
đồng.
-------------------------------------------------------------------------------ĐỀ SỐ 3
Lý Thuyết
Câu 1:
Vì sao nói một trong những ưu điểm nổi bật của thuế Giá trị gia tăng
là tính trung lập của nó. Hãy sử dụng ví dụ để minh họa cho lập luận
của mìn...
ĐỀ SỐ 1
LThuyết
Câu 1:
Có quan điểm cho rằng một ưu điểm nổi bật của thuế Giá trị gia
tăng là khuyến khích xuất khẩu. Anh (chị) có ngh như vậy không ?
Hãy trình bày lập luận của mình.
Câu 2:
“ Sự khác nhau giữa trốn thuế và tránh thuế là độ dày bức tường nhà
tù ”. Anh (chị) suy nghĩ gì về câu nói trên.
Bài Tập
Công ty xuất nhập khẩu A mua 1.500.000 bao thuốc lá của Công ty
B (thuế suất thuế TTĐB là 65 %) để xuất khẩu với gi 4.000 đ/bao.
Vì lý do khách quan,ng ty A chỉ xuất khẩu được 50% số lượng
hàng, số còn lại bán trong nước với giá 9.500 đ/bao.
Hãy tính tổng số thuế nhnước thu được trong trường hợp này.
( cho cả công ty A và công ty B ). Biết thuế suất thuế VAT là 10 %.
--------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ SỐ 2
LThuyết
Câu 1 :
Vì sao cuộc cải cách thuế lần 1- năm 1990 là cuộc cải cách mang
tính toàn diện,bản và sâu sắc ?. Trình bày những kết quả đạt
được của cuộc cải cách này.
Câu 2:
Có quan điểm cho rằng: những lời hứa của các chính trị gia ngày
hôm nay là những sắc thuế ngày hôm sau. Anh (chị) hãy trình bày
suy nghĩ của mình về quan điểm trên.
Bài tập :
Công ty PricewaterhouseCoopers là một công ty kiểm toán quốc tế
cón phòng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Lâm Quang Hiển
– công dân Ṿt Nam, đangng tác tạing ty ở Việt Nam. Trong
Đề thuế nhà nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thuế nhà nước - Người đăng: Dung Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Đề thuế nhà nước 9 10 215