Ktl-icon-tai-lieu

DeHSGL12LamDong20132014

Được đăng lên bởi taodeobiet121197
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 199 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 12 tỉnh Lâm Đồng năm học 2013 – 2014
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài 180 phút
Bài 1: Giải hệ phương trình

Bài 2: Cho a,b,c là 3 số thực
dương thỏa abc=1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

Bài 3:
1) Cho hai đường tròn và lần lượt
có bán kính là tiếp xúc trong tại A. Gọi M là điểm di động trên (M khác A), tiếp tuyến
của tại M cắt tại B và C. Gọi M’ (M’ khác A) là giao điểm của AM với
a) Chứng minh AM’ là đường phân giác

của góc .

b) Tìm quỹ tích tâm I của đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
2) Cho đường tròn có tâm I và đường kính AB, trên đoạn IB lấy điểm C (C khác I và
B). Đường thẳng (d) vuông góc với AB tại C và H là điểm thay đổi trên (d). Đường thẳng
AH cắt đường tròn tại điểm D và đường tròn BH cắt đường tròn tại E. Chứng minh
đường thẳng DE luôn đi qua điểm cố định.
Bài 4: Cho dãy số xác định bởi

a) Chứng minh :
b) Tìm
Bài 5: Tìm tất cả hàm số liên tục sao
cho

...
Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 12 tỉnh Lâm Đồng năm học 2013 – 2014
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài 180 phút
Bài 1: Giải hệ phương trình
Bài 2: Cho a,b,c là 3 số thực
dương thỏa abc=1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
Bài 3:
1) Cho hai đường tròn và lần lượt
có bán kính là tiếp xúc trong tại A. Gọi M là điểm di động trên (M khác A), tiếp tuyến
của tại M cắt tại B và C. Gọi M’ (M’ khác A) là giao điểm của AM với
a) Chứng minh AM’ là đường phân giác của góc .
b) Tìm quỹ tích tâm I của đường tròn nội tiếp tam giác ABC.
2) Cho đường tròn có tâm I và đường kính AB, trên đoạn IB lấy điểm C (C khác I và
B). Đường thẳng (d) vuông góc với AB tại C và H là điểm thay đổi trên (d). Đường thẳng
AH cắt đường tròn tại điểm D và đường tròn BH cắt đường tròn tại E. Chứng minh
đường thẳng DE luôn đi qua điểm cố định.
Bài 4: Cho dãy số xác định bởi
a) Chứng minh :
b) Tìm
Bài 5: Tìm tất cả hàm số liên tục sao
cho
DeHSGL12LamDong20132014 - Người đăng: taodeobiet121197
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
DeHSGL12LamDong20132014 9 10 451