Ktl-icon-tai-lieu

EURO

Được đăng lên bởi myyeuboom
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồng Euro là gì?
Đối với thị trường thế giới Euro là đồng tiền có giá trị hơn so với đồng đô la Mỹ. Euro không
chỉ là đồng tiền đứng thứ hai thế giới về mua bán ngoại tệ mà còn là đồng tiền dự trữ đối với
nhiều nước trên thế giới. Ngày 01/01/2002, đồng Euro được chính thức phát hành, cùng một
lúc đã có khoảng 10 tỉ tờ tiền giấy và một lượng lớn khoảng 50 tỉ tiền xu được đưa vào lưu
thông trong nhiều nước châu Âu. Sự kiện này được đánh giá là bước chuyển đổi tiền tệ lớn
nhất trong lịch sử.
Đồng tiền Euro có hai loại: tiền giấy và tiền xu với các loại mệnh giá khác nhau. Đối với tiền
giấy, có tất cả 7 loại mệnh giá cụ thể là: 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 200
Euro, 500 Euro. Bảy loại mệnh giá được in với bảy loại màu sắc riêng biệt để giúp thêm cho
việc nhận diện. Kích thước của các đồng tiền cũng khác nhau và tăng dần tương ứng với giá
trị đồng tiền. Những đặc trưng chung cho tất cả các loại tiền giấy Euro là: tên của đồng tiền
được viết theo cả hệ chữ cái latinh (Euro) và hệ chữ cái Hylạp (EYPW); những chữ cái đầu
của Ngân hàng trung ương châu Âu được viết theo năm ngôn ngữ khác nhau - BCE, ECB,
EZB, EKT, EKP bao gồm trong đó tất cả 11 ngôn ngữ chính thức của các quốc gia trong
Cộng đồng châu Âu; ký hiệu thể hiện bản quyền đã được đăng kí; chữ kí của ông Wilem
F.Duisenberg, Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu và cuối cùng là cờ của Liên minh
châu Âu. Đồng Euro xu được đưa vào lưu thông có 8 loại mệnh giá khác nhau: 1, 2, 5, 10, 20
và 50 cent và 1 Euro, 2 Euro. Một Euro tương đương với 100 cent.
Euro là đồng tiền chính thức của 17 trong số 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Một số nước trong EU như Anh, Thụy Điển, Đan Mạch tiếp tục lưu hành và sử dụng đồng
tiền riêng do lo ngại sử dụng đồng Euro sẽ làm giảm bớt chủ quyền. Bên cạnh các thành viên
chính thức, một số quốc gia hay địa phận khác cũng đã tự quyết định chọn Euro làm tiền tệ
chuẩn (không có quyết định của EU) như Montenegro, Andorra, Kosovo. Các thành viên
không chính thức này đã từ bỏ tiền tệ riêng hay từ bỏ một trong số những tiền tệ trước đây và
thay vào đó là dùng Euro, do đó các thành viên này không còn độc quyền tiền tệ nhưng lại
không có ảnh hưởng đến chính sách lãi suất của ECB.
Nền kinh tế EU
Khác với các đồng tiền mạnh khác của thế giới, đồng Euro không dựa trên nền kinh tế của
một nước duy nhất. Nếu nói về phúc lợi kinh tế của các nước sử dụng đồng Euro thì phải nói
về tình trạng của mỗi nền kinh tế trong số 17 nước. Ngoài ra, tất cả các nước này đều có
chính sác...
Đồng Euro là gì?
Đối với thị trường thế giới Euro là đồng tiền có giá trị hơn so với đồng đô la Mỹ. Euro không
chỉ là đồng tiền đứng thứ hai thế giới về mua bán ngoại tệ mà còn là đồng tiền dự trữ đối với
nhiều nước trên thế giới. Ngày 01/01/2002, đồng Euro được chính thức phát hành, cùng một
lúc đã có khoảng 10 tỉ tờ tiền giấy và một lượng lớn khoảng 50 tỉ tiền xu được đưa vào lưu
thông trong nhiều nước châu Âu. Sự kiện này được đánh giá là bước chuyển đổi tiền tệ lớn
nhất trong lịch sử.
Đồng tiền Euro có hai loại: tiền giấy và tiền xu với các loại mệnh giá khác nhau. Đối với tiền
giấy, có tất cả 7 loại mệnh giá cụ thể là: 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 200
Euro, 500 Euro. Bảy loại mệnh giá được in với bảy loại màu sắc riêng biệt để giúp thêm cho
việc nhận diện. Kích thước của các đồng tiền cũng khác nhau và tăng dần tương ứng với giá
trị đồng tiền. Những đặc trưng chung cho tất cả các loại tiền giấy Euro là: tên của đồng tiền
được viết theo cả hệ chữ cái latinh (Euro) và hệ chữ cái Hylạp (EYPW); những chữ cái đầu
của Ngân hàng trung ương châu Âu được viết theo năm ngôn ngữ khác nhau - BCE, ECB,
EZB, EKT, EKP bao gồm trong đó tất cả 11 ngôn ngữ chính thức của các quốc gia trong
Cộng đồng châu Âu; ký hiệu thể hiện bản quyền đã được đăng kí; chữ kí của ông Wilem
F.Duisenberg, Chủ tịch Ngân hàng trung ương châu Âu và cuối cùng là cờ của Liên minh
châu Âu. Đồng Euro xu được đưa vào lưu thông có 8 loại mệnh giá khác nhau: 1, 2, 5, 10, 20
và 50 cent và 1 Euro, 2 Euro. Một Euro tương đương với 100 cent.
Euro là đồng tiền chính thức của 17 trong số 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).
Một số nước trong EU như Anh, Thụy Điển, Đan Mạch tiếp tục lưu hành và sử dụng đồng
tiền riêng do lo ngại sử dụng đồng Euro sẽ làm giảm bớt chủ quyền. Bên cạnh các thành viên
chính thức, một số quốc gia hay địa phận khác cũng đã tự quyết định chọn Euro làm tiền tệ
chuẩn (không có quyết định của EU) như Montenegro, Andorra, Kosovo. Các thành viên
không chính thức này đã từ bỏ tiền tệ riêng hay từ bỏ một trong số những tiền tệ trước đây và
thay vào đó là dùng Euro, do đó các thành viên này không còn độc quyền tiền tệ nhưng lại
không có ảnh hưởng đến chính sách lãi suất của ECB.
Nền kinh tế EU
Khác với các đồng tiền mạnh khác của thế giới, đồng Euro không dựa trên nền kinh tế của
một nước duy nhất. Nếu nói về phúc lợi kinh tế của các nước sử dụng đồng Euro thì phải nói
về tình trạng của mỗi nền kinh tế trong số 17 nước. Ngoài ra, tất cả các nước này đều có
chính sách thuế khác nhau. Đức có thể củng cố vị thế của mình, đồng thời Pháp có thể làm
suy yếu nền kinh tế và ngược lại. Thương mại quốc tế là một trong số các nguồn thu quan
trọng nhất của các nước khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozon), nó mang lại GDP lớn
hơn của Mỹ hay Nhật Bản. Ngoài ra, các nước Eurozon là những nước công nghiệp, bên cạnh
đó sản xuất và dịch vụ cũng là các nguồn thu quan trọng của những nền kinh tế này. Một số
nước Eurozon là nhà cung cấp nguyên liệu tự nhiên quan trọng (ví dụ như Na Uy) và giá
nguyên liệu các thể tác động đáng kể đến nền kinh tế của các nước này.
Theo dõi tình trạng kinh tế của từng nước trong khu vực đồng Euro là không hề đơn giản,
song trên thực tế chỉ cần the dõi tình trạng kinh tế của các nước lớn như Pháp, Đức và Italia
là đủ vì các nước này chiếm 2/3 tổng GDP của EU. Ngoài ra cũng cần theo dõi cả các báo
cáo của Cục thống kế Liên minh châu Âu (Eurostat), nhất là các số liệu về cán cân thương
mại, GDP, lạm phát và tâm lí tiêu dùng. Ngoài ra, cũng nên theo dõi các số liệu riêng của
Pháp và Đức để đánh giá về tình hình kinh tế của Liên minh châu Âu.
EURO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
EURO - Người đăng: myyeuboom
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
EURO 9 10 845