Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế TNCN

Được đăng lên bởi buitrantrang123
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 843 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ
NHÂN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
3.1 Định hướng hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam
hiện nay
Hiện nay, pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của Việt
Nam không phổ biến trên thế giới và khác xa với bản chất của thuế thu nhập cá nhân.
Việt Nam ta hiện nay cũng đang dự thảo Luật thuế TNCN nhằm xây dựng hướng đến
một mô hình thu thuế cá nhân hiện đại, đảm bảo nhiều mục tiêu: thu ngân sách, kiểm
soat thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội. Tuy nhiên, Luật thuế TNCN sẽ có sự tính
toán khấu trừ hợp lý để những người thu nhập thấp không phải nộp thuế như mọi
người vẫn lo ngại. Theo dự thảo Luật thuế TNCN sẽ có cách tính thuế hoàn toàn khác
và thu nhập chịu thuế cũng được tính rất khác so với trước đây, diện chịu thuế cũng
được mở rộng hơn so với trước. Đó là những điểm khác biệt như sau:
Thứ nhất, thuế TNCN sẽ được áp dụng thống nhất để điều chỉnh các loại thu
nhập cá nhân thay vì mỗi loại thu nhập được điều chỉnh bởi một sắc thuế như hiện
nay. Luật sẽ xác định rõ các loại thu nhập để có mức điều tiết phù hợp.
Thứ hai, thu nhập chịu thuế đối với cá nhân sẽ không phải là toàn bộ thu nhập
mà cá nhân đó nhận được như hiện nay mà dự kiến thu nhập sẽ được trừ đi một số
khoản chi phí.
Ví dụ, thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập của chủ hộ kinh doanh (sau
khi trừ chi phí) dự kiến được chiết trừ gồm : thứ nhất, một phần chi phí để tạo ra tiền
lương, tiền công của cá nhân đó. Thứ hai, chi phí cho cá nhân người nộp thuế, trong
đó có phân biệt người độc thân và người có gia đình. Thứ ba, phần chi phí cho việc
nuôi dưỡng người thân của người nộp thuế theo quy định của pháp luật (như bố mẹ,
vợ, chồng, con…), nếu con dưới 18 tuổi thì mục chiết trừ chi phí được nhiều hơn…
Ngoài ra, các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của cả nhà người nộp thuế
cũng được trừ trước khi xác định thu nhập chịu thuế.
Dự kiến là sau khi trừ đi các khoản giảm trừ nói trên, thu nhập còn lại của
người nộp thuế mới coi là thu nhập để tính thuế và dự kiến áp dụng thuế suất thấp hơn
rất nhiều so với mức 10% khởi điểm hiện nay và nếu sau khi giảm trừ chi phí mà mức
thuế nộp quá ít thì được miễn.
Theo chính sách thuế hiện hành, thu nhập của các cá nhân được điều chỉnh bởi
các sắc thuế khác nhau: cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công thì được điều chỉnh
bởi Pháp lệnh về thuế đối với người có thu nhập cao; cá nhân hộ kinh doanh có thu
nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh thì bị điều chỉnh bởi thuế...
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP CÁ
NHÂN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
3.1 Định hướng hoàn thiện công tác quản thuế thu nhập nhân Việt Nam
hiện nay
Hiện nay, pháp lệnh thuế thu nhập đối với người thu nhập cao của Việt
Nam không phổ biến trên thế giới khác xa với bản chất của thuế thu nhập nhân.
Việt Nam ta hiện nay cũng đang dự thảo Luật thuế TNCN nhằm xây dựng hướng đến
một mô hình thu thuế nhân hiện đại, đảm bảo nhiều mục tiêu: thu ngân sách, kiểm
soat thu nhập và đảm bảo công bằng xã hội. Tuy nhiên, Luật thuế TNCN sẽ có sự tính
toán khấu trừ hợp để những người thu nhập thấp không phải nộp thuế như mọi
người vẫn lo ngại. Theo dự thảo Luật thuế TNCN sẽ cách tính thuế hoàn toàn khác
thu nhập chịu thuế cũng được tính rất khác so với trước đây, diện chịu thuế cũng
được mở rộng hơn so với trước. Đó là những điểm khác biệt như sau:
Thứ nhất, thuế TNCN sẽ được áp dụng thống nhất để điều chỉnh các loại thu
nhập nhân thay mỗi loại thu nhập được điều chỉnh bởi một sắc thuế như hiện
nay. Luật sẽ xác định rõ các loại thu nhập để có mức điều tiết phù hợp.
Thứ hai, thu nhập chịu thuế đối với nhân sẽ không phải toàn bộ thu nhập
nhân đó nhận được như hiện nay dự kiến thu nhập sẽ được trừ đi một số
khoản chi phí.
dụ, thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập của chủ hộ kinh doanh (sau
khi trừ chi phí) dự kiến được chiết trừ gồm : thứ nhất, một phần chi phí để tạo ra tiền
lương, tiền công của nhân đó. Thứ hai, chi phí cho nhân người nộp thuế, trong
đó phân biệt người độc thân người gia đình. Thứ ba, phần chi phí cho việc
nuôi dưỡng người thân của người nộp thuế theo quy định của pháp luật (như bố mẹ,
vợ, chồng, con…), nếu con dưới 18 tuổi thì mục chiết trừ chi phí được nhiều hơn…
Ngoài ra, các khoản đóng bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế của cả nhà người nộp thuế
cũng được trừ trước khi xác định thu nhập chịu thuế.
Dự kiến sau khi trừ đi các khoản giảm trừ nói trên, thu nhập còn lại của
người nộp thuế mới coi là thu nhập để tính thuế và dự kiến áp dụng thuế suất thấp hơn
rất nhiều so với mức 10% khởi điểm hiện nay và nếu sau khi giảm trừ chi phí mà mức
thuế nộp quá ít thì được miễn.
Theo chính sách thuế hiện hành, thu nhập của các cá nhân được điều chỉnh bởi
các sắc thuế khác nhau: nhân thu nhập tiền lương, tiền công thì được điều chỉnh
bởi Pháp lệnh về thuế đối với người thu nhập cao; nhân hộ kinh doanh thu
nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh thì bị điều chỉnh bởi thuế thu nhập doanh
nghiệp; nhân thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất thì nộp thuế chuyển quyển
sử dụng đất…Vì thế, Luật thuế TNCN đang soạn thảo mục tiêu thống nhất tất cả
các chính sách điều tiết về thuế của các sắc thuế liên quan đến thu nhập của
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế TNCN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế TNCN - Người đăng: buitrantrang123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế TNCN 9 10 187