Ktl-icon-tai-lieu

Giải pháp mở rộng thị phần thanh toán hàng xuất khẩu của Ngân hàng công th¬ương Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTO

Được đăng lên bởi hoangsado
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 2483 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU

1.Tính cấp thiết của đề tài
Trong xu hướng quốc tế hoá mạnh mẽ nền kinh tế thế giới, nền kinh tế
Việt Nam đang dần từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Ngày
11/1/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức
Thương mại Thế giới (WTO). Đây là một sự kiện quan trọng mở ra các cơ hội
cũng như các thách thức cho nền kinh tế Việt Nam để ngày càng hội nhập sâu,
rộng hơn vào nền kinh tế thế giới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước. Các hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung và hoạt động thương mại,
đầu tư nói riêng của nước ta với các nước trên thế giới đã và đang ngày càng mở
rộng và phát triển hết sức phong phú, khẳng định ngày càng đầy đủ hơn vị trí và vai
trò của Việt Nam trong cộng đồng thế giới.
Việc mở ra các quan hệ ngoại thương và đầu tư quốc tế ngày càng rộng rãi
đòi hỏi phải phát triển không ngừng các quan hệ thanh toán, tiền tệ và các dịch vụ
ngân hàng quốc tế. Các ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò như là cầu nối
cho các quan hệ kinh tế nói trên. Thanh toán xuất nhập khẩu (XNK) là một trong
những nghiệp vụ quan trọng của các NHTM. Việc tổ chức tốt hoạt động thanh toán
XNK của các NHTM góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh
nghiệp Việt Nam nói riêng và của nền ngoại thương Việt Nam nói chung. Hoạt
động thanh toán XNK mang lại lợi ích to lớn đối với NHTM, ngoài phí dịch vụ thu

2

được, NHTM còn có thể phát triển được các mặt nghiệp vụ khác như nghiệp vụ
kinh doanh ngoại tệ, nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu, nghiệp vụ bảo lãnh quốc tế...
Bên cạnh đó, từ ngày 01/04/2007, thực hiện lộ trình theo cam kết gia nhập
WTO, các ngân hàng nước ngoài được thành lập ngân hàng con 100% vốn nước
ngoài ở Việt Nam. Điều này đã đặt các NHTM Việt Nam nói chung đặc biệt là các
NHTM nhà nước nói riêng trước nguy cơ, thách thức lớn về cạnh tranh, được mất
ngay tại Việt Nam. Áp lực cạnh tranh đối với khối NHTM quốc doanh không chỉ
từ các Ngân hàng nước ngoài mà cả từ các NHTM cổ phần. Vì vậy, tuy thị phần
của khối ngân hàng quốc doanh vẫn chiếm áp đảo trên thị trường nhưng sự sụt giảm
thị phần của khối ngân hàng này có thể coi là một sự chuyển dịch tất yếu.
Trước áp lực này, để có thể tồn tại và đứng vững trong cạnh tranh, thực hiện
tốt vai trò là cầu nối của nền kinh tế, Ngân hàng Công thương Việt Nam
(NHCTVN), một trong những NHTM lớn thuộc sở hữu nhà nước đã coi việc phát
triển hoạt động thanh toán hàng xuất khẩu là một trong những nhiệm vụ quan trọng
trong những năm tới.
Với nhữ...
LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Trong xu hướng quốc tế hoá mạnh mẽ nn kinh tế thế giới, nền kinh tế
Việt Nam đang dần từng ớc hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới. Ngày
11/1/2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức
Thương mại Thế giới (WTO). Đây một sự kiện quan trọng m ra các hội
ng như các thách thức cho nền kinh tế Việt Nam đ ngày càng hội nhập sâu,
rộng hơn vào nền kinh tế thế giới, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước. Các hoạt động kinh tế đối ngoạii chung và hoạt động thương mại,
đầu tư nói riêng của ớc ta với các nước trên thế giới đã và đang ngày ng m
rộng và phát trin hết sức phong phú, khẳng đnh ngàyng đầy đủ hơn vị t và vai
t của Việt Nam trong cộng đồng thế giới.
Việc mở ra các quan hệ ngoại thương đầu quốc tế ngày ng rộng i
đòi hỏi phải phát triển không ngừng các quan hệ thanh toán, tiền tệ và các dịch vụ
ngân hàng quốc tế. Các ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò như là cầu nối
cho các quan h kinh tế nói tn. Thanh toán xuất nhập khẩu (XNK) một trong
những nghiệp vụ quan trọng của các NHTM. Việc tổ chức tốt hoạt động thanh toán
XNK của c NHTM góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các doanh
nghip Việt Nam i riêng và của nền ngoại thương Việt Nam i chung. Hoạt
động thanh toán XNK mang lại lợi ích to lớn đối với NHTM, ngoài phí dịch vụ thu
1
Giải pháp mở rộng thị phần thanh toán hàng xuất khẩu của Ngân hàng công th¬ương Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giải pháp mở rộng thị phần thanh toán hàng xuất khẩu của Ngân hàng công th¬ương Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTO - Người đăng: hoangsado
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
Giải pháp mở rộng thị phần thanh toán hàng xuất khẩu của Ngân hàng công th¬ương Việt Nam trong bối cảnh gia nhập WTO 9 10 230