Ktl-icon-tai-lieu

hướng dẫn giao dich chứng khoán niêm yết

Được đăng lên bởi Phạm Thành
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 578 lần   |   Lượt tải: 2 lần
HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH MUA BÁN CỔ PHIẾU
TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH
Một số điểm Nhà đầu tư cần lưu ý trước khi thực hiện giao dịch:
1/ Thời gian giao dịch:
1.1 Nhà đầu tư có thể đặt lệnh vào các buổi sáng từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nghỉ giao dịch thứ 7, Chủ
nhật và các ngày lễ theo quy định của Bộ Luật lao động.
1.2 Đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư:
- Chỉ giao dịch theo hai phương thức khớp lệnh và thoả thuận. Giao dịch khớp lệnh có 3 đợt trong ngày:
+ Từ 8h30 đến 9h00 :

Giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa

+ Từ 9h00 đến 10h15 : Giao dịch khớp lệnh liên tục
+ Từ 10h15 đến 10h30:

Giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

Thời gian giao dịch thỏa thuận: từ 10h30 đến 11h00
1.3 Đối với trái phiếu:
Chỉ giao dịch theo phương thức thoả thuận từ 8h00 đến 11h00.
2/ Nguyên tắc giao dịch (Điều kiện để được thực hiện giao dịch)
2.1 Trước tiên, để thực hiện giao dịch nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán Woori CBV.
2.2 Khi đặt lệnh mua, bán chứng khoán nhà đầu tư phải đảm bảo tỷ lệ ký quỹ trên tài khoản giao dịch chứng
khoán theo quy định tại từng thời điểm do Bộ tài chính ban hành. Cụ thể tại thời điểm hiện tai:
+ Khi đặt lệnh mua chứng khoán nhà đầu tư phải có đủ số tiền tương ứng với 100% giá trị lệnh đặt
mua tại thời điểm đặt lệnh.
+ Khi đặt lệnh bán chứng khoán nhà đầu tư phải có đủ số chứng khoán có trong tài khoản giao dịch.
(không bao gồm chứng khoán hạn chế chuyển nhượng hoặc chứng khoán cầm cố, chứng khoán bị phong
toả...).
3/ Giá tham chiếu:
3.1 Giá tham chiếu của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được xác định là giá đóng của của phiên giao dịch gần nhất
trước đó.

3.2 Việc xác định giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới niêm yết trong ngày giao dịch đầu tiên được như sau:
Tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) phải đưa ra mức giá giao dịch dự kiến để làm giá tham
chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là +/-20% so với giá
giao dịch dự kiến.Giá đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên sẽs là giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp.
3.3 Không quy định mức giá giao dịch dự kiến, biên độ dao động giá đối với trái phiếu mới
niêm yết trong ngày giao dịch đầu tiên.
4/ Biên độ giao động giá: (Giá trần, giá sàn)
4.1 Biên độ giao động giá trong ngày giao dịch đối với cổ phiếu là +/- 5%
+ Giá trần

=

Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x biên độ giao động giá)

+ Giá sàn

=

Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x biên độ dao động giá)

4.2 Không áp dụng biên độ gia...
HƯỚNG DẪN ĐẶT LỆNH MUA BÁN CỔ PHIẾU
TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH
Một số điểm Nhà đầu tư cần lưu ý trước khi thực hiện giao dịch:
1/ Thời gian giao dịch:
1.1 Nhà đầu thể đặt lệnh vào các buổi sáng từ Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nghỉ giao dịch thứ 7, Chủ
nhật và các ngày lễ theo quy định của Bộ Luật lao động.
1.2 Đối với cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư:
- Chỉ giao dịch theo hai phương thức khớp lệnh và tho thuận. Giao dịch khớp lệnh có 3 đợt trong ngày:
+ T
ừ 8h30 đến 9h00 : Giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa
+ Từ 9h00 đến 10h15 : Giao dịch khớp lệnh liên tục
+ Từ 10h15 đến 10h30: Giao dịch khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.
Thời gian giao dịch thỏa thuận: từ 10h30 đến 11h00
1.3 Đối với trái phiếu:
Chỉ giao dịch theo phương thức thoả thuận từ 8h00 đến 11h00.
2/ Nguyên tắc giao dịch
(Điều kiện để được thực hiện giao dịch)
2.1 Trước tiên, để thực hiện giao dịch nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán Woori CBV.
2.2 Khi đặt lệnh mua, bán chứng khoán nhà đầu phải đảm bảo tỷ lệ quỹ trên tài khoản giao dịch chứng
khoán theo quy đị
nh tại từng thời điểm do Bộ tài chính ban hành. Cthể tại thời điểm hiện tai:
+ Khi đặt lệnh mua chứng khoán nhà đầu phải đủ số tiền ơng ứng với 100% giá trị lệnh đặt
mua tại thời điểm đặt lệnh.
+ Khi đặt lệnh bán chứng khoán nhà đầu phải đủ số chứng khoán trong tài khoản giao dịch.
(không bao gồm chứng khoán hạn chế chuyển nhượng hoặc chứng khoán cầm cố, chứng khoán bị phong
toả...).
3/ Giá tham chiếu:
3.1 Giá tham chiếu của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được xác định là giá đóng của của phiên giao dịch gần nhất
trước đó.
hướng dẫn giao dich chứng khoán niêm yết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hướng dẫn giao dich chứng khoán niêm yết - Người đăng: Phạm Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
hướng dẫn giao dich chứng khoán niêm yết 9 10 919