Ktl-icon-tai-lieu

khóa luận tốt nghiệp

Được đăng lên bởi dieuhuyen912007-gmail-com
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1688 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Báo cáo chuyên đề thực tập

Khúc Thu Thuỷ - Ngân hàng - CQ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH


CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Đề tài: Mở rộng huy động vốn tại Sacombank
Hải Phòng

Họ tên sinh viên: Khúc Thu Thuỷ
Lớp:

Ngân hàng - CQ

Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Hương Lan
Cán bộ hướng dẫn:

Vũ Thị Tú Anh

Nơi thực tập: Ngân hàng Sacombank Hải Phòng
Địa chỉ: Số 62 – 64, Tôn Đức Thắng, Hải Phòng

Hà Nội - 2007

ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

1

KHOA NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH

Báo cáo chuyên đề thực tập

ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

Khúc Thu Thuỷ - Ngân hàng - CQ

2

KHOA NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH

Báo cáo chuyên đề thực tập

Khúc Thu Thuỷ - Ngân hàng - CQ

LỜI MỞ ĐẦU
Nguồn vốn là nguồn tài nguyên quan trọng nhất để ngân hàng có thể chế biến
thành các sản phẩm dịch vụ, sản phẩm đầu ra cung ứng cho nền kinh tế trên mọi
phương diện tài chính. Nền kinh tế đang phát triển đã chứng nhận vai trò to lớn của hệ
thống ngân hàng, thì các ngân hàng cũng không thể phủ nhận vai trò thiết yếu quan
trọng của nguồn vốn.
Hoạt động huy động vốn - tạo nguồn vốn được xem như là mảng quan trọng
trong hoạt động của các ngân hàng, được các ngân hàng chú tâm rất nhiều, bằng nhiều
nỗ lực để gia tăng thị phần huy động, tăng nguồn vốn chủ sở hữu. Trong điều kiện Việt
Nam đã gia nhập WTO, đặc biệt là kể từ ngày 1-4-2007, Ngân hàng nhà nước Việt Nam
cho phép ngân hàng 100% vốn nước ngoài được hoạt động tại Việt Nam, sẽ có nhiều
ngân hàng nước ngoài có vốn lớn xâm nhập vào thị trường tài chính tiền tệ nước ta. Do
vậy, các hoạt động gia tăng huy động vốn được thực hiện bởi các ngân hàng sẽ diễn ra
ngày càng sôi động, đầy tính cạnh tranh, buộc các ngân hàng thương mại (NHTM) nói
chung và Sacombank, Sacombank Hải Phòng nói riêng phải quan tâm rất nhiều.
Đồng thời do tình hình tăng trưởng kinh tế của nước ta năm nay cao, lượng
doanh nghiệp đăng ký mới ngày càng nhiều, nhất là khối doanh nghiệp tư nhân, mà nhu
cầu vay vốn của các doanh nghiệp này thường chiếm đến 50% trên tổng dư nợ của các
ngân hàng. Nên mặc dù các ngân hàng thương mại đều thực hiện đa dạng hoá các sản
phẩm của mình để mở rộng hoạt động huy động vốn nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu
cầu vốn của nền kinh tế. Nhất là vào những ngày cuối năm này, nhu cầu vốn kinh doanh
sản xuất càng tăng cao, bởi đây là mùa buôn bán mạnh nhất của các doanh nghiệp, thì
thực hiện mở rộng huy động vốn với các NHTM lại càng là vấn đề mang tính thiết
yếu hơn.
Là một Chi nhánh cấp một của Sacombank trên địa bàn thành phố Hải Phòng,
tuy mới được thành lập từ t...
Báo cáo chuyên đề thực tập Khúc Thu Thuỷ - Ngân hàng - CQ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Đề tài:
Mở rộng huy động vốn tại Sacombank
Hải Phòng
Họ tên sinh viên: Khúc Thu Thuỷ
Lớp: Ngân hàng - CQ
Giáo viên hướng dẫn: Ths. Lê Hương Lan
Cán bộ hướng dẫn: Vũ Thị Tú Anh
Nơi thực tập: Ngân hàng Sacombank Hải Phòng
Địa chỉ: Số 62 – 64, Tôn Đức Thắng, Hải Phòng
Hà Nội - 2007
ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA NGÂN HÀNG – TÀI CHÍNH
1
khóa luận tốt nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khóa luận tốt nghiệp - Người đăng: dieuhuyen912007-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
khóa luận tốt nghiệp 9 10 302