Ktl-icon-tai-lieu

Khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng tài chính

Được đăng lên bởi Nguyễn Dương Bảo
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 993 lần   |   Lượt tải: 2 lần
7/16/2012

Bài giảng 6

Khủng hoảng tài chính
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Học kỳ Hè 2012

Đỗ Thiên Anh Tuấn
1

Nội dung trình bày
Tổng quan về khủng hoảng tài chính
 Khủng hoảng tài chính sv. khủng hoảng kinh tế
 Đo lường khủng hoảng tài chính
 Tóm lược lịch sử khủng hoảng tài chính
 Nguyên nhân của khủng hoảng tài chính
 Các lý thuyết khủng hoảng tài chính
 Vai trò của chính phủ
 Khủng hoảng tiền tệ ở Việt Nam?


2

Đỗ Thiên Anh Tuấn

1

7/16/2012

Tổng quan về khủng hoảng tài chính










Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế
Thế giới phẳng
Dòng vốn quốc tế tăng nhanh và khó dự báo
Tính phụ thuộc và gắn kết giữa các thị trường tài chính
Tính phức tạp trong cấu trúc tài chính
Sự “cách tân” trong các tài sản tài chính
Sự yếu kém của hệ thống thể chế: điều tiết, giám sát, dự
báo
Khủng hoảng quy mô lớn, tần suất cao và khả năng lây
lan rộng
3

Khủng hoảng tài chính sv.
khủng hoảng kinh tế
Khủng hoảng tài chính: trạng thái sụt giảm mạnh
trong ngắn hạn về giá trị của các tài sản tài chính, các
tổ chức tài chính, và sự đổ vỡ của hệ thống tài chính
 Khủng hoảng kinh tế: trạng thái kinh tế dài hạn
được đặc trưng bởi tình trạng thất nghiệp, giảm phát
và sự suy giảm sản xuất, tiêu dùng và đầu tư trong
nền kinh tế


4

Đỗ Thiên Anh Tuấn

2

7/16/2012

Phân biệt khủng hoảng kinh tế

5

Một vài đặc tính so sánh giữa khủng hoảng tài chính và
khủng hoảng kinh tế
Khủng hoảng tài chính

Đỗ Thiên Anh Tuấn

Khủng hoảng kinh tế

Nền kinh tế tiền tệ

Nền kinh tế thực

Liên quan đến cấu trúc tài chính

Liên quan đến cấu trúc nền kinh tế

Mức giá tài sản tài chính (S&P 500,
NYSE…)

Sản lượng (GDP)

Đầu tư tài chính

Đầu tư thực

Bong bóng giá tài sản (chứng khoán, bất
động sản)

Mức giá chung của nền kinh tế (lạm phát,
CPI…)

Sự sụp đổ các định chế tài chính

Suy giảm sản lượng, thất nghiệp, đình trệ
sản xuất, tồn kho

Dòng chu chuyển vốn quốc tế (FDI, FII,
vay nợ quốc tế…)

Quan hệ xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ

Tác động đến nền kinh tế thực

Tác động đến nền kinh tế tiền tệ

6

3

7/16/2012

Các loại khủng hoảng tài chính
Khủng hoảng tiền tệ (cán cân thanh toán)
 Khủng hoảng ngân hàng
 Khủng hoảng nợ [quốc gia]
 Khủng hoảng kép
 Khủng hoảng “bong bóng” tài sản
 Khủng hoảng nợ dưới chuẩn
 Khủng hoảng nợ công


7

Dấu hiệu trước cuộc khủng hoảng
Tự do hóa tài chính
 Tự do hóa tài khoản vốn
 Tỷ giá được cố định hay gần như cố định
 Sự yếu kém của hệ thống tài chính, nhất là các ngân
hàng trong nước
 Tăng trưởng quá nóng của th...
7/16/2012
Đỗ Thiên Anh Tuấn 1
Bài giảng 6
Khủng hoảng tài chính
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright
Học kỳ2012
Đỗ Thiên Anh Tuấn
1
Nội dung trình bày
Tổng quan về khủng hoảng tài chính
Khủng hoảng tài chính sv. khủng hoảng kinh tế
Đo lường khủng hoảng tài chính
Tóm ợc lịch sử khủng hoảng tài chính
Nguyên nhân của khủng hoảng tài chính
Các thuyết khủng hoảng tài chính
Vai trò của chính phủ
Khủng hoảng tiền tệ ở Việt Nam?
2
Khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng tài chính - Người đăng: Nguyễn Dương Bảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng tài chính 9 10 885