Ktl-icon-tai-lieu

Khủng hoảng tài chính Đông Á năm 1997 và thế giới 2008

Được đăng lên bởi Minh Phương
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1004 lần   |   Lượt tải: 1 lần
KHỦNG
HOẢNG
TÀI CHÍNH
ĐÔNG Á
NĂM 1997
VÀ THẾ GIỚI
NĂM 2008
Nhóm 7

Một số khái niệm
Khái niệm
Khủng hoảng tài chính

Dấu hiệu
Phân loại

Khủng hoảng kinh tế

Khái niệm

So sánh khủng hoảng tài chính và khủng hoảng kinh tế

Khủng hoảng tài chính
Khái niệm:
Là trạng thái sụt giảm
mạnh trong ngắn hạn
về giá trị của các tài
sản tài chính, các tổ
chức tài chính và sự
đổ vỡ của hệ thống
tài chính.
Nhóm 7

Dấu hiệu khủng hoảng tài chính
1
2

Sự giảm giá dây chuyền của các đồng tiền
Tỷ giá hối đoái tăng độ biến và dây chuyền

3

Lãi suất tín dụng gia tăng

4

Hệ thống ngân hàng tê liệt

5

Thị trường cổ phiếu sụt giá nhanh chóng

6

Các hoạt động kinh tế suy giảm
Nhóm 7

Phân loại khủng hoảng tài chính
Khủng hoảng ngân hàng

Khủng hoảng
tiền tệ

Khủng hoảng kép

OPPORTUNITIES
Khủng hoảng nợ nần

THREATS
Nhóm 7

Khủng hoảng kinh tế
Khái niệm:
Là trạng thái kinh tế
dài hạn được đặc
trưng bởi tình trạng
thất nghiệp, giảm
phát và sự suy giảm
sản xuất, tiêu dùng và
đầu tư trong nền kinh
tế
Nhóm 7

So sánh khủng hoảng tài chính
và khủng hoảng kinh tế

Nhóm 7

Khủng hoảng tài chính Đông Á 1997

1

Diễn biến

2

Tác động

Tiêu cực
Tích cực
Tác động đến Việt Nam

3

Nguyên nhân

4

Bài học
Nhóm 7

Diễn biến
Tỷ giá hối đoái tăng ngoài tầm kiểm soát (B2.1)

Thua lỗ, phá sản của hệ thống ngân hàng (B2.2)

CRISIS
Thua lỗ, phá sản hàng loạt doanh nghiệp (B2.3)

Tăng trưởng giảm, thất nghiệp tăng (B2.4)

Nhóm 7

2/7
11/7

11/8

CP Thái Lan tuyên bố thả nổi
đồng Baht

Philipines tuyên bố thả nổi đồng peso

Malaysia tuyên bố không
can thiệp vào thị trường hối

14/8
Indonexia tuyên bố thả nổi đồng
Rupiah.

14/12

Diagram

Đồng Won (Hàn Quốc) được thả nổi

Nhóm 7

B2.1: Tỷ giá hối đoái bình quân năm 1996 và 1997

Nhóm 7

B2.2: Tình trạng thua lỗ và phá sản
của hệ thống ngân hàng, tài chính

Nhóm 7

B2.3: Tình trạng thua lỗ và phá sản
của các doanh nghiệp

Nhóm 7

B2.4: Tăng trưởng kinh tế và thất nghiệp
khi khủng hoảng

Nhóm 7

Tác động tiêu
cực
1

GDP, GNP đầu người giảm, giảm mức sống của người dân lao động;
Mất ổn định chính trị…

Ảnh hưởng lây lan ra nhiều nước trong khu vực và trên thế giới

Nhóm 7

Tác động tích cực
1

52

3

Chính sách tỷ giá linh hoạt

Cơ hội để định hướng lại, cải thiện cơ cấu
đầu tư, lành mạnh hóa hệ thống tài chính

Thỏa thuận phát triển hệ thống phòng
ngừa khủng hoảng khu vực

4

Nhóm 7

Tác động đến Việt Nam
Xuất khẩu giảm sút;
nhập khẩu tăng mạnh

Tỷ lệ thất
nghiệp tăng

FDI giảm sút

Nhóm 7

Nguyên nhân khủng hoảng
Các doanh nghiệp ho...
KHỦNG
HOẢNG
TÀI CHÍNH
ĐÔNG Á
NĂM 1997
VÀ THẾ GIỚI
NĂM 2008
Nhóm 7
Khủng hoảng tài chính Đông Á năm 1997 và thế giới 2008 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khủng hoảng tài chính Đông Á năm 1997 và thế giới 2008 - Người đăng: Minh Phương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Khủng hoảng tài chính Đông Á năm 1997 và thế giới 2008 9 10 833