Ktl-icon-tai-lieu

KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 2008 DIỄN BIẾN VÀ ẢNH HƯỞNG TỚI TTCK VIỆT NAM

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 
1
Bụi
2. Lê Hồng Chiến 
3. Nguyễn Hương Giang
4. Ly Giờ Gụ
5. Đồng Đức Hạnh
6. Trần Mạnh Hùng
7. Nguyễn Thị Diễm Hương
8. Nguyễn Thị Liên
9. Đoàn Thị Phương
10. Nọi 
1.

Đề TÀI :

KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI
2008. DIỄN BIẾN VÀ ẢNH HƯỞNG TỚI
TTCK VIỆT NAM

KÊT
́ QUẢ
 Số

lượng công ty niêm yết tăng khá nhanh
 Hoạt động của doanh nghiệp niêm yết có mức tăng
trưởng tốt trong năm 2009 và đầu năm 2010
 Số vốn mà nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi thi
trường là không lớn

...
DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM
1
1. Bi
2. Lê Hng Chiến
3. Nguyn Hương Giang
4. Ly Gi G
5. Đồng Đức Hnh
6. Trn Mnh Hùng
7. Nguyn Th Dim Hương
8. Nguyn Th Liên
9. Đoàn Th Phương
10. Ni
KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 2008 DIỄN BIẾN VÀ ẢNH HƯỞNG TỚI TTCK VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 2008 DIỄN BIẾN VÀ ẢNH HƯỞNG TỚI TTCK VIỆT NAM - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH THẾ GIỚI 2008 DIỄN BIẾN VÀ ẢNH HƯỞNG TỚI TTCK VIỆT NAM 9 10 522