Ktl-icon-tai-lieu

Kiến tập

Được đăng lên bởi huynhduynguyen1993
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1155 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết
Đối với mỗi sinh viên dù học bất kỳ chuyên ngành nào cũng cần trang bị cho
mình một khối kiến thức hoàn thiện cả về kiến thức lý thuyết học ở trên lớp lẫn những
kiến thức tiếp thu từ thực tiễn. Đặc biệt, điều này lại càng quan trọng hơn đối với
những sinh viên học chuyên ngành về kinh tế, mà đặc biệt là chuyên ngành tài chính
ngân hàng như chúng em. Nhận thức được tầm quan trọng của việc kết hợp giữa lý
thuyết và thực tiễn đối với sinh viên, Trường Đại học Quy Nhơn của khoa Tài Chính
Ngân Hàng và Quản trị kinh doanh luôn tạo điều kiện để cho những sinh viên của mình
được sớm tiếp xúc với thực tiễn công việc có liên quan trược tiếp đến chuyên ngành
mà các sinh viên đang theo học, với điểm khởi đầu là đợt thực tập tổng hợp để giúp
cho sinh viên củng cố và bổ sung kiến thức đã học để nghiên cứu, phân tích và giải
quyết những vấn đề trong thực tiễn.
Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta có sự phát triển vượt bậc của lĩnh
vực tài chính ngân hàng. Các Ngân hàng luôn giữ vai trò chủ yếu là nguồn cung cấp
vốn cho các cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Do
vậy, lĩnh vực ngân hàng vừa được chú trọng và phát triển hơn nữa. Cùng với đà phát
triển đó, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định ngày càng
phát triển lớn mạnh và vững chắc hơn, Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh
Bình Định có vai trò lớn trong quá trình phát triển của Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam. Trong suốt quá trình hình thành phát triển của Ngân hàng TMCP
Công Thương Việt Nam. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình ,
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định đã khẳng định
được vị trí quan trọng của mình trong việc thúc đẩy sự phát triển đất nước nói chung.
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định – PGD Quy
Nhơn, là một ngân hàng lớn tại Tỉnh Bình Định, là một sinh viên ngành tài chính ngân
hàng của trường Đại Học Quy Nhơn, em muốn tìm hiểu một số chính sách lãnh đạo

cũng như chính sách trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng như thế nào mà có một
tầm cỡ lớn như vậy tại Quy Nhơn và đồng thời thông qua đó, em có thể học hỏi được
nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế, mà không phải qua sách vở có thể học được.
Điều này giúp ích rất nhiều cho em sau khi ra trường có thể làm quen với nhiều nghiệp
vụ cũng như nhiều loại dịch vụ đa dạng nhanh chóng mà không phải bị bỡ ngỡ.
Qua thời gian thực tập tổng hợp tại Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh
Bình Định – Phòng gia...
LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết
Đối với mỗi sinh viên học bất kỳ chuyên ngành nào cũng cần trang bị cho
mình một khối kiến thức hoàn thiện cả về kiến thức lý thuyết học ở trên lp lẫn những
kiến thức tiếp thu từ thực tiễn. Đặc biệt, điều này lại càng quan trọng hơn đối với
những sinh viên học chuyên ngành về kinh tế, đặc biệt chuyên ngành tài chính
ngân hàng như chúng em. Nhận thức được tầm quan trọng của việc kết hp giữa
thuyết thực tiễn đối với sinh viên, Trường Đại học Quy Nhơn của khoa Tài Chính
Ngân Hàng và Quản trị kinh doanh luôn tạo điều kiện để cho những sinh viên của mình
được sớm tiếp xúc với thực tiễn công việc liên quan trược tiếp đến chuyên ngành
các sinh viên đang theo học, với điểm khởi đầu đợt thực tập tổng hợp để giúp
cho sinh viên củng cố bổ sung kiến thức đã học để nghiên cứu, phân tích và giải
quyết những vấn đề trong thực tiễn.
Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta sự phát triển vượt bậc của lĩnh
vực tài chính ngân hàng. Các Ngân hàng luôn giữ vai trò chủ yếu nguồn cung cấp
vốn cho các nhân, hộ gia đình,c doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Do
vậy, nh vực ngân hàng vừa được chú trọng phát triển n nữa. Cùng với đà phát
triển đó, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định ngày càng
phát triển lớn mạnh vững chắc hơn, Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh
Bình Định vai trò lớn trong quá trình phát triển của Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam. Trong suốt quá trình hình thành phát triển của Ngân hàng TMCP
Công Thương Việt Nam. Trong suốt quá trình hình thành phát triển của mình ,
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bình Định đã khẳng định
được vị trí quan trọng của mình trong việc thúc đẩy sự phát triển đất nước nói chung.
Ngân hàng TMCP ng Thương Việt Nam Chi nhánh Bình Định PGD Quy
Nhơn, là một ngân hàng lớn tại Tỉnh Bình Định, là một sinh viên ngành tài chính ngân
hàng của trưng Đại Học Quy Nhơn, em muốn tìm hiểu một s chính sách lãnh đạo
Kiến tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiến tập - Người đăng: huynhduynguyen1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
Kiến tập 9 10 742