Ktl-icon-tai-lieu

Lạm phát

Được đăng lên bởi Huyueh Nguyen
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1149 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Tiểu luận Tài chính

PHẦN MỞ ĐẦU
Trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội , lạm phát nổi lên là một vấn đề
đáng quan tâm. Cùng với sự phát triển đa dạng và phong phú của nền kinh tế
thì nguyên nhân dẫn tới lạm phát càng ngày càng phức tạp. Trong nền kinh tế
tăng trưởng nhanh của nước ta luôn thường trực nguy cơ tái lạm phát cao, mà
trong sự nghiệp phát triển kinh tế thị trường ở nước ta lại theo định hướng xã
hội chủ nghĩa có sự điều tiết của nhà nước thì việc nghiên cứu về lạm
phát,tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp chống lạm phát có vai trò to lớn
góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước.
Đứng trước nguy cơ tiềm ẩn lạm phát, việc nghiên cứu các vấn đề chống
lạm phát ở nước ta là vô cùng cần thiết. Vì vậy em chọn đề tài “Lạm phát và
vấn đề chống lạm phát ở Việt Nam” làm đề tài tiểu luận cho mình.
Bài tiểu luận của em được chia làm 3 phần:
Phần I. Khái quát chung về lạm phát.
Phần II. Tác động của lạm phát và thực trạng lạm phát ở Việt Nam.
Phần III. Các giải pháp để kiềm chế lạm phát ở Việt Nam.

1

PHẦN NỘI DUNG
A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LẠM PHÁT
1. Khái niệm lạm phát
Lạm phát là hiện tượng lượng tiền tệ phát hành quá nhiều so với lượng
tiền cần thiết trong lưu thông, làm cho giá trị thực tế của đồng tiền giảm
xuống, thấp hơn giá trị danh nghĩa của nó, thể hiện ở mức giá cả hàng hoá
tăng lên. Vì vậy chỉ số giá cả tăng lên được sử dụng để biểu thị và đánh giá
mức độ lạm phát tiền tệ của một nước trong 1 thời kỳ nhất định.
Lạm phát xảy ra khi giá cả mọi thứ hàng hoá, dịch vụ, chi phí đều tăng
tuy với mức độ và tỷ lệ không đồng đều, thứ tăng nhanh, thứ tăng chậm, thứ
tăng nhiều, thứ tăng ít nhưng nói chung là mọi thứ đều tăng giá.
Định nghĩa lạm phát còn rất nhiều vấn đề để chúng ta có thể nghiên cứu
một cách sâu sắc. Nhưng khi lạm phát xảy ra thì tác động của nó sẽ ảnh
hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế xã hội.
2. Phân loại lạm phát
Căn cứ vào tốc độ lạm phát người ta chia làm ba loại lạm phát khác nhau.
a. Lạm phát vừa phải
Lạm phát vừa phải xảy ra khi giá cả tăng chậm ở mức một con số hay
dưới 10% một năm. Trong điều kiện lạm phát vừa phải giá cả tăng chậm
thường xấp xỉ bằng mức tăng tiền lương hoặc cao hơn một chút do vậy đồng
tiền bị mất giá không lớn, điều kiện kinh doanh tương đối ổn định. Tác hại
của lạm phát ở đây là không đáng kể.
b. Lạm phát phi mã
Lạm phát phi mã xảy ra khi giá cả bắt đầu tăng với tỷ lệ 2 hoặc 3 con số
như 20%, 100% hoặc 200%... một năm. Khi loại lạm phát này kéo dài sẽ nảy
sinh những diễn biến nghiêm trọng cho nền kinh...
Tiểu luận i chính
PHẦN MỞ ĐẦU
Trong sự nghiệp phát triển kinh tế hội , lạm phát nổi lên là một vấn đề
đáng quan tâm. Cùng với sự phát triển đa dạng phong phú của nền kinh tế
thì nguyên nhân dẫn tới lạm phát càng ngày càng phức tạp. Trong nền kinh tế
tăng trưởng nhanh của nước ta luôn thường trực nguy cơ tái lạm phát cao,
trong sự nghiệp phát triển kinh tế thị trường nước ta lại theo định hướng
hội chủ nghĩa sự điều tiết của n nước thì việc nghiên cứu về lạm
phát,tìm hiểu nguyên nhân các biện pháp chống lạm phát vai trò to lớn
góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước.
Đứng trước nguy tiềm ẩn lạm phát, việc nghiên cứu các vấn đchống
lạm phát ở nước ta là vô cùng cần thiết. Vì vậy em chọn đề tài “Lạm phát và
vấn đề chống lạm phát ở Việt Nam” làm đề tài tiểu luận cho mình.
Bài tiểu luận của em được chia làm 3 phần:
Phần I. Khái quát chung về lạm phát.
Phần II. Tác động của lạm phát và thực trạng lạm phát ở Việt Nam.
Phần III. Các giải pháp để kiềm chế lạm phát ở Việt Nam.
1
Lạm phát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lạm phát - Người đăng: Huyueh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lạm phát 9 10 755