Ktl-icon-tai-lieu

lời cam đoan

Được đăng lên bởi Quyen Linh Nguyen Thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
lời cam đoan
LỜI CAM ĐOAN
----- & -----
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả
nêu trong báo cáo tốt nghiệp này là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ
công trình nào khác.
Tác giả báo cáo tốt nghiệp
Tống Anh Duy
Biên Hòa, tháng 05 năm 2011
lời cam đoan - Người đăng: Quyen Linh Nguyen Thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
lời cam đoan 9 10 957