Ktl-icon-tai-lieu

Luận văn đại học

Được đăng lên bởi Thu Hoai Nguyen
Số trang: 174 trang   |   Lượt xem: 4576 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu, thông tin được sử dụng trong Luận văn đều có nguồn gốc rõ ràng, trung
thực và được phép công bố.
Huế, ngày 01 tháng 06 năm 2009
Học viên thực hiện

NGUYỄN XUÂN HÙNG

i

LỜI CẢM ƠN
Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn
sâu sắc tới tất cả những cá nhân và cơ quan đã tạo điều kiện giúp đỡ trong quá
trình học tập và nghiên cứu đề tài.
Lời đầu tiên, tôi bày tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy, Cô giáo đã giảng dạy
và giúp đỡ tôi trong suốt khoá học.
Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn PGS-TS Hoàng Hữu Hoà, người đã
hướng dẫn tận tình, đầy trách nhiệm để tôi hoàn thành luận văn.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến lãnh đạo Trường Đại học kinh tế Huế;
Phòng Quản lý khoa học đối ngoại; các Khoa, Phòng ban chức năng đã trực
tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu đề tài.
Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và cán bộ công nhân viên chi nhánh
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình; các khách
hàng của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Bình; các đồng nghiệp và bạn bè đã nhiệt
tình cộng tác, cung cấp những tài liệu thực tế và thông tin cần thiết để tôi hoàn
thành luận văn này.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả người thân, bạn bè đã
nhiệt tình giúp đỡ, động viên tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu đề tài.

TÁC GIẢ

NGUYỄN XUÂN HÙNG

ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN
Trong nền kinh tế nguồn vốn tín dụng là một phần không thể; thiếu quyết
định sự phát triển của nền kinh tế và toàn xã hội. Trong các ngân hàng thương mại
(NHTM), tín dụng là một trong những hoạt động quan trọng nhất, quyết định sự
sống còn, hay thịnh vượng, đó là nhân tố chính mang lại lợi nhuận hay thua lổ cho
các NHTM; sự thành công hay thất bại của ngân hàng phụ thuộc rất lớn vào quy mô
và chất lượng tín dụng. Củng như các NHTM khác “Nâng cao chất lượng tín dụng
của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (NHNo&PTNT) tỉnh
Quảng Bình ” hiện nay là một yêu cầu cấp thiết có ý nghĩa chiến lược đối với sự
phát triển của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Bình .
Nhằm giải quyết vấn đề đặt ra là nâng cao chất lượng tín dụng của
NHNo&PTNT tỉnh Quảng Bình, Luận văn đã đưa ra cơ sở lý luận cơ bản mang tính
khoa học về tín dụng, chất lượng tín dụng, các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng
tín dụng. Dùng các phương pháp phân tích khoa học, phân tích, đánh giá thực trạng
họat động tín dụng và chất lượng tính dụng của NHNo&PTNT tỉnh Quảng Bình qua
các năm 2004-2008....
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số
liệu, thông tin được sử dụng trong Luận văn đều nguồn gốc ràng, trung
thực và được phép công bố.
Huế, ngày 01 tháng 06 năm 2009
Học viên thực hiện
NGUYỄN XUÂN HÙNG
i
Luận văn đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luận văn đại học - Người đăng: Thu Hoai Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
174 Vietnamese
Luận văn đại học 9 10 308