Ktl-icon-tai-lieu

Luật ngân hàng

Được đăng lên bởi NaRin Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Quỹ tín dụng nhân dân không được cung ứng dịch vụ thanh
toán.
(sai- quỹ tín dụng nhân dân trung ương đc cung ứng dv thanh tóanự tìm cơ sở pl nhé)
2. Công ty cho thuê tài chính không được thực hiện hoạt động chiết
khấu giấy tờ có giá.
(sai)
3. Ngân hàng NNVN bảo lãnh cho tổ chức vay vốn nước ngoài khi
có chỉ định của Thủ tướng Chính Phủ.
(sai- khi có quyết định cụ thể của ttg..xem luật NHNN)
4. Ngân hàng không được cho vay vượt quá 15% vốn tự có của
ngân hàng đối với một khách hàng vay.
(sai- có trường hợp ngọai lệ- xem Luật các TCTD phần hạn mức
cho vay)
5. Tổ chức tín dụng không được góp vốn vào một doanh nghiệp
vượt quá 11% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng.
(Sai- ko đc vượt quá 11% vốn điều lệ của Dn nhận vốn góp- xem
luật các TCTD)
Phần 2: Bài tập.
A là chủ của Doanh nghiệp tư nhân X. Đồng thời A cũng sở hữu
12% vốn điều lệ của công ty cổ phần Y. A là thành viên ban giám
sát của công ty tài chính Z( có vốn điều lệ là 500 tỉ đồng)
1. Doanh nghiệp tư nhân X muốn vay của công ty tài chính Z trên
và dựa trên tài sản bảo đảm của ông A là quyền sử dụng đất gắn
liền với tài sản. Hỏi liệu công ty tài Z có đồng ý cho vay hay
không? Vì sao?
(không đc vì ông A là thành viên ban kiểm sóat công ty tài chính Z
thuộc đối tượng ko dc vay vốn- xem Quy chế cho vay và luật các
tctd)
2. Công ty Y muốn vay của công ty tài chính Z 30 tỉ. Tài sản đảm
bảo là toàn bộ nhà xưởng vào máy móc thiết bị dây chuyền sản
xuất của công ty được định giá là 40 tỉ đồng. Hỏi công ty tài chính

Z có đồng ý cho vay không? Vì sao?
(ko đc cho vay- chỉ đc cho vay tối đa 5% của 500 tỉ tức là 25 tỉ –
xem phần hạn mức cho vay trong luật các TCTD để giải)
3. Do công ty Y vi phạm nghĩa vụ trả tiền vay dẫn đến nợ quá hạn
nên công ty Z đã quyết định xử lí tài sản bảo đảm. Khoản nợ của
công ty Y là 35 tỉ. Sau khi xử lí tài sản thì được 30 tỉ, vẫn còn thiếu
5 tỉ. Vì vậy công ty Y đã thỏa thuận với A lấy 5 tỉ trong phần vốn
góp của mình tại công ty tài chính Z để trả hết còn nợ còn lại. Hỏi
công ty Z có đồng ý không? Vì sao?

...
1. Quỹ tín dụng nhân dân không được cung ứng dịch vụ thanh
toán.
(sai- quỹ tín dụng nhân dân trung ương đc cung ứng dv thanh tóan-
ự tìm cơ sở pl nhé)
2. Công ty cho thuê tài chính không được thực hiện hoạt động chiết
khấu giấy tờ có giá.
(sai)
3. Ngân hàng NNVN bảo lãnh cho tổ chức vay vốn nước ngoài khi
có chỉ định của Thủ tướng Chính Phủ.
(sai- khi có quyết định cụ thể của ttg..xem luật NHNN)
4. Ngân hàng không được cho vay vượt quá 15% vốn tự có của
ngân hàng đối với một khách hàng vay.
(sai- có trường hợp ngọai lệ- xem Luật các TCTD phần hạn mức
cho vay)
5. Tổ chức tín dụng không được góp vốn vào một doanh nghiệp
vượt quá 11% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng.
(Sai- ko đc vượt quá 11% vốn điều lệ của Dn nhận vốn góp- xem
luật các TCTD)
Phần 2: Bài tập.
A là chủ của Doanh nghiệp tư nhân X. Đồng thời A cũng sở hữu
12% vốn điều lệ của công ty cổ phần Y. A là thành viên ban giám
sát của công ty tài chính Z( có vốn điều lệ là 500 tỉ đồng)
1. Doanh nghiệp tư nhân X muốn vay của công ty tài chính Z trên
và dựa trên tài sản bảo đảm của ông A là quyền sử dụng đất gắn
liền với tài sản. Hỏi liệu công ty tài Z có đồng ý cho vay hay
không? Vì sao?
(không đc vì ông A là thành viên ban kiểm sóat công ty tài chính Z
thuộc đối tượng ko dc vay vốn- xem Quy chế cho vay và luật các
tctd)
2. Công ty Y muốn vay của công ty tài chính Z 30 tỉ. Tài sản đảm
bảo là toàn bộ nhà xưởng vào máy móc thiết bị dây chuyền sản
xuất của công ty được định giá là 40 tỉ đồng. Hỏi công ty tài chính
Luật ngân hàng - Trang 2
Luật ngân hàng - Người đăng: NaRin Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Luật ngân hàng 9 10 73