Ktl-icon-tai-lieu

Mở rộng cho vay mua nhà ở tại ngân hàngphát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh Hà Tây

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 2166 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Trong hơn chục năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam đã có những
thay đổi đáng mừng, liên tục qua các năm GDP tăng và đạt 8,7%/năm trong
năm qua, thu nhập của người dân cũng được nâng cao.
Khi nền kinh tế tăng trưởng, chính trị ổn định, dân số gia tăng khiến
cho nhu cầu mua - sửa chữa và xây dựng nhà ở tăng cao hơn bao giờ hết. Một
ngôi nhà để sinh sống là nhu cầu thiết yếu của con người, con người luôn
hướng tới sự thoả mãn nhu cầu của mình ở mức cao nhất có thể, song điều đó
lại bị giới hạn bởi nhiều yếu tố trong đó phải kể đến khả năng chi trả cho việc
đáp ứng những nhu cầu đó.
Nắm bắt được nhu cầu của người dân các NHTM - những trung gian tài
chính với nguồn vốn huy động dồi dào từ công chúng, đã sử dụng nguồn vốn
đó để cho vay đối với những khách hàng có nhu cầu vay mua - sửa chữa và
xây dựng nhà. Việc cho vay này không những có tác dụng kích thích sự tăng
trưởng của nền kinh tế mà còn đem lại nhuồn thu nhập và lợi ích khác cho
chính ngân hàng
Xuất phát từ cơ sở lý thuyết em đã được học tại trường, cùng với thực tế
trong đời sống hiện nay thì vấn đề BĐS cụ thể là nhà ở cho người dân đang
trở nên là “ cơn sốt “,đặc biệt nhà ở các trung tâm kinh tế lớn và các vùng
xung quanh như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng... Với đặc
điểm dân cư ở nước ta, trên 80 triệu dân và hàng năm con số này thay đổi
nhanh chóng, trở thành một trong số những nước có tỷ lệ dân số đô thị trong
tổng dân số cả nước tăng mạnh từ 22% năm 1999 lên khoảng 33% năm 2010
tăng lên 45% năm 2020, sẽ kéo theo nhu cầu nhà ở cho người dân ngày càng
tăng cao. Vấn đề đặt ra đòi hỏi các ban ngành lãnh đạo, cơ quan có thẩm
quyền phải có sự phối hợp chặt chẽ với nhau để tìn ra các giải pháp giải quyết
cho hợp lý.

Đóng góp một phần nhỏ của mình, em hy vọng với đề tài “MỞ RỘNG
CHO VAY MUA NHÀ Ở TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG
BẰNG SÔNG CỬU LONG MHB – CHI NHÁNH HÀ TÂY” để làm luận
văn tốt nghiệp, sẽ góp phần cùng tìm ra hướng đi đúng để giải quyết vấn đề.
Luận văn được trình bày theo ba chương:
Chương 1 : Tổng quan về cho vay mua nhà của ngân hàng thương mại
Chương 2 : Thực trạng hoạt động cho vay mua nhà ở tại ngân hàng
phát nhà đồng bằng Sông Cửu Long – chi nhánh Hà Tây
Chương 3 : Giải pháp mở rộng cho vay mua nhà tại ngân hàng phát
triển nhà đồng bằng Sông Cửu Long – chi nhánh Hà Tây

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ CHO VAY MUA NHÀ
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 NHTM VÀ CÁC LOẠI HÌNH CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI
1.1.1Khái niệm về NHTM
Ngân hàng (NH) ngày nay đã trở thành một thàn...
LỜI NÓI ĐẦU
Trong hơn chục năm trở lại đây, nền kinh tế Việt Nam đã những
thay đổi đáng mừng, liên tục qua các năm GDP tăng và đạt 8,7%/năm trong
năm qua, thu nhập của người dân cũng được nâng cao.
Khi nền kinh tế tăng trưởng, chính trị ổn định, dân số gia tăng khiến
cho nhu cầu mua - sửa chữa y dựng nhà tăng cao hơn bao giờ hết. Một
ngôi nhà để sinh sống nhu cầu thiết yếu của con người, con người luôn
hướng tới sthoả mãn nhu cầu của mình ở mức cao nhất có thể, song điều đó
lại bị giới hạn bởi nhiều yếu tố trong đó phải kể đến khả năng chi trả cho việc
đáp ứng những nhu cầu đó.
Nắm bắt được nhu cầu của người dân các NHTM - những trung gian tài
chính vi nguồn vốn huy động dồi dào t công chúng, đã s dụng nguồn vốn
đó để cho vay đối với nhng kch hàng nhu cu vay mua - sửa chữa và
xây dựng nhà. Việc cho vay này không nhữngtác dụng kích thích sự tăng
trưởng của nền kinh tế còn đem lại nhuồn thu nhập lợi ích khác cho
chính ngân hàng
Xuất phát t s thuyết em đã được học tại trường, ng với thực tế
trong đời sống hiện nay thì vấn đề BĐS cụ thể nhà cho người dân đang
trở nên cơn sốt “,đặc biệt nhà các trung tâm kinh tế lớn và các vùng
xung quanh như Hà Nội, TP Hồ C Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng... Với đặc
điểm dân nước ta, trên 80 triệu dân hàng năm con s y thay đổi
nhanh chóng, trở thành một trong số những nước có tỷ lệ dân số đô thị trong
tổng dân số cả nước tăng mạnh từ 22% năm 1999 lên khoảng 33% năm 2010
tăngn 45% năm 2020, sẽ kéo theo nhu cầu nhà ở cho người dân ngày càng
tăng cao. Vấn đề đặt ra đòi hỏi các ban ngành lãnh đạo, quan thẩm
quyền phải có sự phối hợp chặt chẽ với nhau để tìn ra các giải pháp giải quyết
cho hợp lý.
Mở rộng cho vay mua nhà ở tại ngân hàngphát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh Hà Tây - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mở rộng cho vay mua nhà ở tại ngân hàngphát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh Hà Tây - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
Mở rộng cho vay mua nhà ở tại ngân hàngphát triển nhà đồng bằng sông cửu long chi nhánh Hà Tây 9 10 508