Ktl-icon-tai-lieu

MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT, LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Được đăng lên bởi buiduyen247
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 . Một số khái niệm
1.1.1. Lạm phát

Lạm phát là sự tăng lên theo thời gian của mứcgiá chung của nền
kinh tế. Trong một nền kinh tế, lạm phát là sự mất giá trị thị trường hay
giảm sức mua của đồng tiền. nhà kinh tế học vĩ mô
1.1.2. Lãi suất
Lãi suất là tỷ lệ mà theo đó tiền lãi được người vay trả cho việc sử
dụng tiền mà họ vay từ một người cho vay. Cụ thể, lãi suất (I/m) là phần
trăm tiền gốc (P) phải trả cho một số lượng nhất định của thời gian (m) mỗi
thời kỳ (thường được tính theo năm). Ví dụ, một công ty nhỏ vay vốn từ
một ngân hàng để mua tài sản mới cho doanh nghiệp của mình, và ngược
lại người cho vay nhận được tiền lãi theo lãi suất quy định cho việc trì hoãn
sử dụng các khoản tiền và thay vào đó bằng việc cho vay nó cho người vay.
Lãi suất thường được thể hiện như một tỷ lệ phần trăm của tiền gốc trong
một khoảng thời gian một năm.
1.1.3. Tỷ giá hối đoái
Tỷ giá hối đoái (còn được gọi là tỷ giá trao đổi ngoại tệ, tỷ giá
Forex, tỷ giá FX hoặc Agio) giữa hai tiền tệ là tỷ giá mà tại đó một đồng
tiền này sẽ được trao đổi cho một đồng tiền khác. Nó cũng được coi là giá
trị đồng tiền của một quốc gia đối với một tiền tệ khác. Ví dụ, một tỷ giá
hối đoái liên ngân hàng của yên Nhật (JPY, ¥) với đô la Hoa Kỳ (US$) là
91 có nghĩa là 91 Yên sẽ được trao đổi cho mỗi 1 USD hoặc 1 USD sẽ
được trao đổi cho mỗi 91 Yên. Tỷ giá hối đoái được xác định trong thị
trường ngoại hối, rộng mở cho một loạt loại người mua và người bán khác
nhau nơi việc trao đổi tiền tệ là liên tục: 24 giờ một ngày, ngoại trừ những
ngày cuối tuần, tức là giao dịch từ 20:15 GMT Chủ nhật cho đến 22:00
GMT thứ Sáu. Tỷ giá giao ngay đề cập đến tỷ giá hối đoái hiện hành. Tỷ
giá kỳ hạn đề cập đến một tỷ giá được báo giá và trao đổi hôm nay nhưng
cho giao hàng và thanh toán vào một ngày trong tương lai cụ thể.
1.1.4. Một số lý thuyết

Qui luật một giá: Nếu hai nước sản xuất cùng một loại hàng hóa, giá
của hàng hóa này phải giống nhau trên toàn thế giới, không quan trọng
nước nào sản xuất ra nó. Ví dụ: Cùng mặt hàng thép: giả sử thép của Mỹ
giá 100$/tấn, của Việt Nam là 1.500.000đ/tấn. Theo qui luật trên, tỷ giá của
USD/VND phải là 100/1.500.000 =1/15.000, tức là 1USd đổi được
15.000VND Thuyết ngang bằng sức mua (Purchasing Power Parity-PPP)
Tỷ giá giữa 2 đồng tiền sẽ điều chỉnh để thực hiện mức giá của 2 nước.
Thuyết này dựa trên Qui luật một giá cho mức giá chung của một quốc gia.
Như VD trên, giả sử giá bán thép bằng đồng VND tăng giá 10%
( 1.650.000đ/tấn), theo qui ...
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 . Một số khái niệm
1.1.1. Lạm phát
Lạm phát sự tăng lên theo thời gian của mứcgiá chung của nền
kinh tế. Trong một nền kinh tế, lạm phát sự mất giá trị thị trường hay
giảm sức mua của đồng tiền. nhà kinh tế học vĩ mô
1.1.2. Lãi suất
Lãi suất là tỷ lệ theo đó tiền lãi được người vay trả cho việc sử
dụng tiền h vay từ một người cho vay. C thể, lãi suất (I/m) phần
trăm tiền gốc (P) phải trả cho một số lượng nhất định của thời gian (m) mỗi
thời kỳ (thường được tính theo năm). dụ, một công ty nhỏ vay vốn t
một ngân ng để mua tài sản mới cho doanh nghiệp của mình, ngược
lại người cho vay nhận được tiền lãi theo lãi suất quy định cho việc trì hoãn
sử dụng các khoản tiền và thay vào đó bằng việc cho vay nó cho người vay.
Lãi suất thường được thể hiện như một tỷ lệ phần trăm của tiền gốc trong
một khoảng thời gian một năm.
1.1.3. Tỷ giá hối đoái
Tỷ giá hối đoái (còn được gọi là tỷ giá trao đổi ngoại tệ, tỷ g
Forex, tỷ giá FX hoặc Agio) giữa hai tiền tệ tỷ giá tại đó một đồng
tiền này sẽ được trao đổi cho một đồng tiền khác. cũng được coi giá
trị đồng tiền của một quốc gia đối với một tiền tệ khác. dụ, một tỷ giá
hối đoái liên ngân hàng củan Nhật (JPY, ¥) với đô la Hoa Kỳ (US$)
91 nghĩa 91 Yên sẽ được trao đổi cho mỗi 1 USD hoặc 1 USD sẽ
được trao đổi cho mỗi 91 Yên. Tỷ giá hối đoái được xác định trong thị
trường ngoại hối, rộng mở cho một loạt loại người muangười n khác
nhau nơi việc trao đổi tiền tệ liên tục: 24 giờ một ngày, ngoại trừ những
ngày cuối tuần, tức giao dịch từ 20:15 GMT Chủ nhật cho đến 22:00
GMT thứ Sáu. Tỷ giá giao ngay đề cập đến tỷ giá hối đoái hiện nh. T
giá kỳ hạn đề cập đến một tỷ giá được báo giá và trao đổi hôm nay nhưng
cho giao hàng và thanh toán vào một ngày trong tương lai cụ thể.
1.1.4. Một số lý thuyết
MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT, LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT, LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI - Người đăng: buiduyen247
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
MỐI QUAN HỆ GIỮA LẠM PHÁT, LÃI SUẤT VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 9 10 581