Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lí bảo hiểm

Được đăng lên bởi Phan Diệu Hằng
Số trang: 63 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyên lý bảo hiểm
GVHD: Đỗ Hà Vinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
---------- oOooOo ----------

Tiểu luận môn học:

NGUYÊN LÝ BẢO HIỂM

ĐỀ TÀI:

TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM NHÂN THỌ
TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ.
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

Thực hiện : Nhóm 9
GVHD

: Đỗ Hà Vinh
1

TP. Hồ Chí Minh, tháng 2
năm 2014

Nguyên lý bảo hiểm
GVHD: Đỗ Hà Vinh

STT

HỌ VÀ TÊN

MSSV

1

Đào Thị Hậu

12028081

2

Phan Thị Thu Hoài

12023361

3

Lương Thị Kim Ngân

12034381

4

Ung Thị Hồng Ngọc

12015571

5

Thái Thị Thủy

12027921

6

Nguyễn Thị Tiền

12027021

7

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

12024011

8

Nguyễn Thị Viên

12026741

KÍ TÊN

GHI CHÚ

Nhóm Trưởng

Nhóm Phó

DANH SÁCH NHÓM 9

2

Nguyên lý bảo hiểm
GVHD: Đỗ Hà Vinh

LỜI CẢM ƠN
Mặc dù đây là một đề tài tương đối khó để tiếp cận so với vốn kiến thức chúng em
nhưng cùng với sự trợ giúp của giáo viên hướng dẫn, sự tổng hợp tài liệu từ kho sách báo
của thư viện và sự nỗ lực của tập thể nhóm,... đã giúp chúng em hoàn thành bài tiểu luận
này.
Tập thể nhóm xin chân thành cảm ơn:


Ban giám hiệu nhà trường đã tạo những điều kiện học tập tốt nhất với cơ sở
vật chất, trang thiết bị hiện đại... giúp quá trình nghiên cứu làm tiểu luận
được dễ dàng hơn.



Các cán bộ quản lí thư viện đã tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em vào
tham khảo tài liệu, tìm kiếm thông tin từ sách báo, từ hệ thống Internet.



Đặc biệt là giảng viên: Thầy Đỗ Hà Vinh đã hướng dẫn cho chúng em
phương thức thực hiện bài tiểu luận.

Đồng thời nhóm sinh viên chúng em xin cam kết bài tiểu luận này do chính nhóm
thực hiện, chỉ tham khảo, không hề sao chép nguyên văn từ sách báo,mạng internet.
Nhóm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về bài tiểu luận của mình.
song với sự giúp đỡ tận tình của thầy nhóm chúng em đã hoàn thành bài tiểu luận
này.
Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!
TP Hồ Chí Minh, tháng 2 năm 2014
Nhóm trưởng
Phan Thị Thu Hoài

3

Nguyên lý bảo hiểm
GVHD: Đỗ Hà Vinh

►NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN◄
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
........................................................
Nguyên lý bảo hiểm
GVHD: Đỗ Hà Vinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
---------- oOooOo ----------
Tiểu luận môn học: NGUYÊN LÝ BẢO HIỂM
ĐỀ TÀI:
TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ BẢO HIỂM NHÂN THỌ
TẠI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ.
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
1
Thc hin : Nhóm 9
GVHD : Đ Hà Vinh
TP. H Chí Minh, tháng
2
năm 2014
Nguyên lí bảo hiểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lí bảo hiểm - Người đăng: Phan Diệu Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
63 Vietnamese
Nguyên lí bảo hiểm 9 10 684