Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên nhân và bản chất của khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay – những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn

Được đăng lên bởi Hvbin Bin
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2434 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Nguyên nhân và bản chất của khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay – những
giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn

NGND, PGS, TS. Ngô Hướng
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
Người ta đều cho rằng nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế hiện nay bắt đầu từ sự sụp đổ tài
chính phố Wall với chính sách tín dụng dưới chuẩn, hay còn gọi là tín dụng thế chấp bất động
sản rủi ro cao, Cục Dự Trử Liên bang Mỹ thực thi chính sách tiền tệ nới lỏng làm cho Đô la rẻ
so với các đơn vị tiền tệ khác trên thế giới. Kết quả là thị trường tài chính và thị trường bất
động sản sôi lên và nổ tung. Trong đó người ta nêu lên nguyên nhân chính là do sự thiếu kiểm
soát chặt chẻ của nhà nước nên mới có sự nổ tung của thị trường tài chính và thị trường bất
động sản.
Kết quả là nhiều ngân hàng Mỹ phá sản, hàng trăm ngân hàng nộp đơn xin hưởng “Chương
trình hỗ trợ “ của chính phủ Mỹ.
Cuộc khủng hoảng tại Mỹ đã nhanh chóng lan sang các nước khác, trước hết là châu Âu , các
nước đang phát triển cũng bị vạ lây nhanh chóng.
Anh hưởng của cuộc khủng hoảng này là hàng triệu người thất nghiệp, theo FAO 17 triệu
người sẽ lâm vào cảnh thiếu đói.
Điều này có nghĩa là các khu vực sản xuất - kinh doanh phi tài chính đã bị trực tiếp chịu ảnh
hưởng của suy thoái.
Hiện nay nhiều nước, nhiều tổ cức hợp tác, liên kết quốc tế đang ra sức chửa chạy để cứu vản
nền kinh tế riêng,cũng như chung.
Nhiều dự báo bi quan cho sự phát triển của kinh tế thế giới,cũng như kinh tế của mỗi nước
trong đó có kinh tế Việt Nam sẽ suy giảm nghiêm trọng.
Trước hết về nguyên nhân cần phải chỉ ra rằng nhiều thị trường, trong đó có thị trường hàng
hóa, thị trường tài chính, thị trường địa ốc đã phát triển trên cơ sở nhu cầu ảo, trên cơ sở nhu
cầu được quyết định bởi các nhà đầu cơ.
Soros cho rằng “thị trường không bao giờ đạt đến trạng thái cân bằng mà lý thuyết kinh tế học
đề ra. Có một mối liên hệ hai chiều mang tính phản hồi giữa nhận thức và thực tế; mối liên hệ
ấy có thể khởi phát quá trình ban đầu là tự thổi bùng lên và về sau cùng thì lại tự phát tán
xuống của chu trình bùng vở còn được gọi là các “bong bóng”.([1])
Điều đó chúng ta có thể thấy như sau:
Về thị trường hàng hóa –dịch vụ ngày nay đều được phát triển chủ yếu thông qua các hợp
đồng tương lai, các hợp đồng quyền chọn, hoặc hợp đồng kỳ hạn. Thông qua việc ký kết các
hợp đồng này các nhà đầu cơ đã vẽ nên một thị trường tiêu thụ hàng hóa – dịch vụ khổng lồ
và theo đó các nhà sản xuất – kinh doanh đã đầu tư cho nó để đáp ứng yêu cầu của các hợp
đồng này. Để ...
Nguyên nhân và bn chất của khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay – những
giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn
NGND, PGS, TS. Ngô Hướng
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM
Người ta đều cho rằng nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế hiện nay bắt đầu từ sự sụp đổ tài
chính phố Wall với chính sách tín dụng dưới chuẩn, hay còn gọi là tín dụng thế chấp bất động
sản rủi ro cao, Cục Dự Trử Liên bang Mỹ thực thi chính sách tiền tệ nới lỏng làm cho Đô la rẻ
so với các đơn vị tiền tệ khác trên thế giới. Kết quả là thtrường tài chính thtrường bất
động sản sôi lên và nổ tung. Trong đó người ta nêu lên nguyên nhân chính là do sthiếu kiểm
soát chặt chẻ của nhà nước nên mới snổ tung của thị trường tài chính thtrường bất
động sản.
Kết quả là nhiều ngân hàng Mphá sản, hàng trăm ngân ng nộp đơn xin hưởng “Chương
trình hỗ trợ “ của chính phủ Mỹ.
Cuộc khủng hoảng tại Mỹ đã nhanh chóng lan sang các nước khác, trước hết là châu Âu , c
nước đang phát triển cũng bị vạ lây nhanh chóng.
Anh hưởng của cuộc khủng hoảng này hàng triệu người thất nghiệp, theo FAO 17 triệu
người sẽ lâm vào cảnh thiếu đói.
Điều này có nghĩa là các khu vực sản xuất - kinh doanh phi tài chính đã btrực tiếp chịu ảnh
hưởng của suy thoái.
Hiện nay nhiều nước, nhiều tổ cức hợp tác, liên kết quốc tế đang ra sức chửa chạy để cứu vản
nền kinh tế riêng,cũng như chung.
Nhiều dự báo bi quan cho sự phát triển của kinh tế thế giới,cũng như kinh tế của mỗi nước
trong đó có kinh tế Việt Nam sẽ suy giảm nghiêm trọng.
Trước hết về nguyên nhân cần phải chỉ ra rằng nhiều thị trường, trong đó thtrường hàng
hóa, thtrường tài chính, thtrường địa ốc đã phát triển trên sở nhu cầu ảo, trên sở nhu
cầu được quyết định bởi các nhà đầu cơ.
Soros cho rằng “thị trường không bao giờ đạt đến trạng thái cân bằng mà lý thuyết kinh tế học
đề ra. Có một mối liên hệ hai chiều mang tính phản hồi giữa nhận thức và thực tế; mối liên h
ấy thể khởi phát quá trình ban đầu là tthổi bùng n vsau cùng thì lại tự phát tán
xuống của chu trình bùng vở còn được gọi là các “bong bóng”.
([1])
Điều đó chúng ta có thể thấy như sau:
V thtrường hàng hóa –dịch vụ ngày nay đều được phát triển chủ yếu thông qua các hợp
đồng tương lai, các hợp đồng quyền chọn, hoặc hợp đồng kỳ hạn. Thông qua việc kết các
hợp đồng này các nhà đầu đã vnên một thtrường tiêu thhàng hóa dịch vụ khổng lồ
theo đó các nhà sản xuất kinh doanh đã đầu cho đđáp ứng yêu cầu của c hợp
đồng y. Để có nguồn lực tài chính đầu cho sbành trướng của thị trường chính sách tiền
tệ nới lỏng, chính sách phá giá nội tệ được thực thi để cấp các khoản vay cho các nhà sản xuất
kinh doanh, các nhà đầu tư, cũng như đầu cơ.
Bên cạnh đó thị trường chứng khoán cũng được cấp nhiệt bởi các nhà làm giá đầu cơ, bong
bóng giá được thổi phồng nhanh chóng. Trong không khí đó hàng triệu triệu người lao động
lập tức bị kích động nhảy vào thtrường này để mong một cuộc đổi đời nhanh chóng. Và
với vài phiên giao dịch đầu tiên hđã blôi ngay vào vòng xoáy làm giàu nhanh, trthành t
Nguyên nhân và bản chất của khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay – những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn - Trang 2
Nguyên nhân và bản chất của khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay – những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn - Người đăng: Hvbin Bin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nguyên nhân và bản chất của khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay – những giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn 9 10 412