Ktl-icon-tai-lieu

NHTM

Được đăng lên bởi huuhuan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
%E1%BA%ADn-ng%C3%A2n-h%C3%A0ng-%E2%80%9C%C3%B4ng%E2%80%9D-n
%C3%A0o-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-nh%E1%BA%A5t
Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại với mục đích là lợi nhuận. Muốn
thu được lợi nhuận cao thì vấn đề then chốt là quản lý tốt các khoản mục tài sản Có,
nhất là khoản mục cho vay và đầu tư, cùng các hoạt động trung gian khác. Các
khoản thu nhập của ngân hàng bao gồm hai khoản
a– Thu về hoạt động tín dụng (thu lãi cho vay, thu lãi chiết khấu, phí cho thuê tài
chính, phí bảo lãnh…) b– Thu về dịch vụ thanh toán và ngân quỹ (thu lãi tiền gửi,
dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngân quỹ…)
c– Thu từ các hoạt động khác: .
Thu lãi góp vốn, mua cổ phần .
Thu về mua bán chứng khoán .
Thu về kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc đá quí .
Thu về nghiệp vụ uỷ thác, đại lý .
hu dịch vụ tư vấn . Thu kinh doanh bảo hiểm .
Thu dịch vụ ngân hàng khác (bảo quản cho thuê tủ két sắt, cầm đồ…) . C
ác khoản thu bất thường khác

...
http://www.wattpad.com/636008-nhtm_c1?p=7#!p=8
http://www.madavn.com/index.php/vi/tin-tuc/81-tin-kinh-te/84-l%E1%BB%A3i-nhu
%E1%BA%ADn-ng%C3%A2n-h%C3%A0ng-%E2%80%9C%C3%B4ng%E2%80%9D-n
%C3%A0o-hi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3-nh%E1%BA%A5t
Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại với mục đích là lợi nhuận. Muốn
thu được lợi nhuận cao thì vấn đề then chốt là quản lý tốt các khoản mục tài sản Có,
nhất là khoản mục cho vay và đầu tư, cùng các hoạt động trung gian khác. Các
khoản thu nhập của ngân hàng bao gồm hai khoản
a– Thu về hoạt động tín dụng (thu lãi cho vay, thu lãi chiết khấu, phí cho thuê tài
chính, phí bảo lãnh…) b– Thu về dịch vụ thanh toán và ngân quỹ (thu lãi tiền gửi,
dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngân quỹ…)
c– Thu từ các hoạt động khác: .
Thu lãi góp vốn, mua cổ phần .
Thu về mua bán chứng khoán .
Thu về kinh doanh ngoại tệ, vàng bạc đá quí .
Thu về nghiệp vụ uỷ thác, đại lý .
hu dịch vụ tư vấn . Thu kinh doanh bảo hiểm .
Thu dịch vụ ngân hàng khác (bảo quản cho thuê tủ két sắt, cầm đồ…) . C
ác khoản thu bất thường khác
NHTM - Người đăng: huuhuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
NHTM 9 10 704