Ktl-icon-tai-lieu

Nợ quá hạn và những giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế và xử lý nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 6682 lần   |   Lượt tải: 3 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đã phát triển với tốc độ khá cao,
điều này phản ánh tiềm lực của hệ thống Ngân hàng rất mạnh mẽ và vốn tín
dụng đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Tuy
nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, hoạt động tín dụng của hệ
thống ngân hàng những năm qua đã nảy sinh một số biểu hiện không lành
mạnh, báo hiệu nguy cơ rủi ro thất thoát vốn tín dụng từ các khoản nợ quá hạn
của ngân hàng ngày càng chồng chất. Điều đó phản ánh một thực tế là hoạt động
tín dụng của ngân hàng tuy có tăng về "lượng" nhưng lại giảm về "chất", tổng
dư nợ tín dụng tăng nhanh đã kéo theo tình trạng nợ quá hạn nghiêm trọng trên
quy mô rộng lớn.
Nợ quá hạn phát sinh do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nguyên
nhân cơ bản là sự bất ổn định của nền kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi từ cơ chế
quản lý quan liêu bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường với nhiều thành phần
kinh tế tham gia. Nhiều vấn đề lý luận chưa được thử nghiệm, hệ thống luật
pháp chưa đầy đủ và đồng bộ, các cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ chưa
được xây dựng hoàn chỉnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ
tín dụng còn non yếu, chính vì vậy ngân hàng đã mắc phải nhiều sai phạm trên
cả ba khâu: quản trị, điều hành và tác nghiệp.
Nhìn ra thế giới, nhiều nước đang phát triển cũng lâm vào tình hình tương
tự. Theo báo cáo của IMF, từ năm 1980 đã có 52 nước đang phát triển để xảy ra
thất thoát gần hết số vốn của hệ thống Ngân hàng nước đó. Hơn 10 nước đang
phát triển phải sử dụng tới 10% GDP hàng năm để khôi phục các vụ bê bối
Ngân hàng. Trong thập niên qua, công việc hàn gắn lại các Ngân hàng bị đổ bể
tại các nước đang phát triển và các nước đang chuyển đổi nền kinh tế đã ngốn
hết gần 250 tỷ USD của các Chính phủ.
Từ thực tế trên, ta có thể nhận định, nợ quá hạn - một hình thức biểu hiện
cụ thể của rủi ro tín dụng - là nguyên nhân gây thất thoát vốn, đẩy các ngân hàng
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM

1

đến chỗ thua lỗ và phá sản, nợ quá hạn gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế.
Như vậy, nếu công tác phòng ngừa và xử lý nợ quá hạn được thực hiện có hiệu
quả thì mọi rủi ro khác của Ngân hàng sẽ được giảm nhẹ, Ngân hàng sẽ có khả
năng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đối với hệ thống ngân hàng, việc tìm ra các
giải pháp nhằm hạn chế nợ quá hạn cũng như xử lý nợ quá hạn là một nhiệm vụ
hết sức cấp bách của các Ngân hàng hiện nay nhằm lành mạnh hoá hoạt động
ngân hàng và góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá đất nước...
HTTP://SINHVIENNGANHANG.COM
1
LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm qua, nền kinh tế nước ta đã phát triển với tốc độ khá cao,
điều này phản ánh tiềm lực của hệ thống Ngân hàng rất mạnh mẽ vốn tín
dụng đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Tuy
nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, hoạt động tín dụng của hệ
thống ngân hàng những năm qua đã nảy sinh một s biểu hiện không lành
mạnh, báo hiệu nguy rủi ro thất thoát vốn tín dụng tcác khoản nợ quá hạn
của ngân hàng ngày càng chồng chất. Điều đó phản ánh một thực tế là hoạt động
tín dụng của ngân hàng tuy tăng về "lượng" nhưng lại giảm về "chất", tổng
ntín dụng tăng nhanh đã kéo theo tình trạng nợ quá hạn nghiêm trọng trên
quy mô rộng lớn.
Nợ quá hạn phát sinh do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng nguyên
nhân cơ bản là sự bất ổn định của nền kinh tế trong thời kỳ chuyển đổi từ cơ chế
quản quan liêu bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường với nhiều thành phần
kinh tế tham gia. Nhiều vấn đề luận chưa được thử nghiệm, hệ thống luật
pháp chưa đầy đủ đồng bộ, c chế chính sách, quy trình nghiệp vụ chưa
được xây dựng hoàn chỉnh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ
tín dụng còn non yếu, chính vậy ngân hàng đã mắc phải nhiều sai phạm trên
cả ba khâu: quản trị, điều hành và tác nghiệp.
Nhìn ra thế giới, nhiều nước đang phát triển cũng lâm vào tình hình tương
tự. Theo báo cáo của IMF, từ năm 1980 đã 52 nước đang phát triển để xảy ra
thất thoát gần hết số vốn của hệ thống Ngân hàng ớc đó. Hơn 10 nước đang
phát triển phải sử dụng tới 10% GDP hàng năm để khôi phục các vụ bối
Ngân hàng. Trong thập niên qua, công việc hàn gắn lại các Ngân hàng bị đổ b
tại các nước đang phát triển các nước đang chuyển đổi nền kinh tế đã ngốn
hết gần 250 tỷ USD của các Chính phủ.
Từ thực tế trên, ta thể nhận định, nợ quá hạn - một hình thức biểu hiện
cụ thể của rủi ro tín dụng - là nguyên nhân gây thất thoát vốn, đẩy các ngân hàng
Nợ quá hạn và những giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế và xử lý nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nợ quá hạn và những giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế và xử lý nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Nợ quá hạn và những giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế và xử lý nợ quá hạn trong kinh doanh tín dụng của các ngân hàng thƣơng mại 9 10 877