Ktl-icon-tai-lieu

ôn thi tài chính công

Được đăng lên bởi tnh-bd-k25-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1394 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giải bài kiểm tra giữa giờ trên lớp.
MC1 = 300.E1 (1)
MC2 = 100.E2 (2)
Câu a. Chính phủ quy định tổng E = E1 + E2 = 40 đơn vị. Tìm E1, E2 ?
Để giảm thải hiệu quả giữa 2 Cty :
MC1 = MC2 = MC => 300.E1 = 100.E2 => E2 = 3.E1
 Thế vào p.t : E1 + E2 = 40 => E1 = 10 ; E2 = 30
Câu b. Chính phủ đánh thuế bao nhiêu để 2 công ty giảm thải hiệu quả ?
Sau khi ta có E1, E2, ta thế vào (1) hoặc (2), suy ra MC1 = MC2 = MCT = 3.000 USD.
Như vậy với tổng chi phí biên giảm ô nhiễm trong thị trường là 3.000 USD đồng thời đây cũng
chính là mức lợi ích biên SMB mà xã hội nhận được hay mức tổn thức biên MD đã được giảm đi
trong xã hội.
Như vậy trên đồ thị đường SMB cũng là đường MD xuất phát từ điểm 3.000 USD và song song
với trục hoành.
Kết luận : Vì vậy, để đánh thuế hiệu quả giữa hai công ty, thì ta dùng thuế Pigou = MD = 3.000
USD/1 đơn vị chất thải.

P
MC1

MC2
MCT

C
MD = SMB
3000

A

0

10

30

B

D

40

Q

Tính các chi phí các công ty phải bỏ ra để giảm thải mức tối ưu của mình trong năm :
TC1 = ∑MC1i (i : chạy từ 1 cho đến 10) = S∆OAB = 1/2 x 10 x 3000 = 15000 đô la
TC2 = ∑MC2j (j : chạy từ 1 cho đến 30) = S∆OCD = 1/2 x 30 x 3000 = 45000 đô la
(Vì không nhớ rõ các dữ liệu còn lại của đề bài – mỗi năm mỗi công ty thải ra bao nhiêu
đơn vị chất thải, nên Long chí có thể giải đến đây, chưa tính được phần các công ty phải trả
thêm số tiền thuế của mình là bao nhiêu) >>>> Nếu ra thi gặp phải bài này, xin các bạn tự
tính nhé. Tks.
Bài 8/trang 34
Qlt

20

A

hệ số gốc = -1

15

B

I1

I2

Hsg = -2

0

C
5

10

Qqa

12.5

Đặc điểm của hình trên :
-

Câu a : khi chính phủ chưa trợ cấp ta có đường ngân sách I1.

-

Câu b : khi chính phủ trợ cấp quần áo ½ giá cho đến 5 đơn vị đầu tiên, khi đó ta có đường
ngân sách là đường gãy I2 có 2 đoạn AB và BC. Khi chính phủ trợ cấp quần áo ½ giá,
nghĩa là từ đơn vị quần áo thứ 1 đến thứ 5 khi ta mua chỉ bỏ ra 5 đô la/sp. Từ đó ta dễ
dàng nhận thấy được hệ số góc của đường AB là -1. Từ đơn vị quần áo thứ 6 trở đi chỉnh
phủ không trợ cấp nữa, như vậy lúc này giá cả quần áo từ đơn vị thứ 6 = 10 đô la, từ đó ta
tính được hệ số góc của đường BC là -2. Chú ý : tại điểm C có số lượng quần áo tối đa ta
có thể mua là 12.5 đơn vị, bởi vì nếu theo câu a khi chính phủ chưa trợ cấp thì ta chỉ có
thể mua tối đa hết toàn bộ quần áo là 10 đơn vị với 100 đô la, nhưng khi chính phủ trợ
cấp 5 đơn vị đầu tiên, như vậy lúc này trợ cấp của ta tăng thêm 25 đô la và lúc này mua
thêm được 2.5 đơn vị quần áo, từ đó tổng cộng tối đa mua được là 12.5 đơn vị quần áo.
...
Giải bài kiểm tra giữa giờ trên lớp.
MC
1
= 300.E
1
(1)
MC
2
= 100.E
2
(2)
Câu a. Chính phủ quy định tổng E = E
1
+ E
2
= 40 đơn vị. Tìm E
1
, E
2
?
Để giảm thải hiệu quả giữa 2 Cty :
MC
1
= MC
2
= MC => 300.E
1
= 100.E
2
=> E
2
= 3.E
1
Thế vào p.t : E
1
+ E
2
= 40 => E
1
= 10 ; E
2
= 30
Câu b. Chính phủ đánh thuế bao nhiêu để 2 công ty giảm thải hiệu quả ?
Sau khi ta có E
1
, E
2
, ta thế vào (1) hoặc (2), suy ra MC
1
= MC
2
= MC
T
= 3.000 USD.
Như vậy với tổng chi phí biên giảm ô nhiễm trong thị trường là 3.000 USD đồng thời đây cũng
chính là mức lợi ích biên SMB mà xã hội nhận được hay mức tổn thức biên MD đã được giảm đi
trong xã hội.
Như vậy trên đồ thị đường SMB cũng là đường MD xuất phát từ điểm 3.000 USD và song song
với trục hoành.
Kết luận : Vì vậy, để đánh thuế hiệu quả giữa hai công ty, thì ta dùng thuế Pigou = MD = 3.000
USD/1 đơn vị chất thải.
P
MC
1
MC
2
MC
T
C
MD = SMB
3000 A
0 10 30 40 Q
B D
ôn thi tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ôn thi tài chính công - Người đăng: tnh-bd-k25-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ôn thi tài chính công 9 10 628