Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích báo cáo tài chính

Được đăng lên bởi lethithuhakt1991-gmail-com
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo cáo thực tập tổng hợp

Phạm thị Ni Na

Báo cáo thực tập tổng hợp
1/ Quá trình hình thành và phát triển công ty :
Công ty TNHH Dược Phẩm Hồng Phước được thành lập theo quyết định
kinh doanh số 073207 ngày 09 tháng 11 năm 1999 với các thông tin trong suốt
thời gian thành lập đến nay về doanh nghiệp như sau:
- Tên công ty : Công ty TNHH Dược Phẩm Hồng Phước
- Tên giao dịch : HONGPHUOC Pharmacetics Company Limited
- Địa chỉ trụ sở chình : Số 49 Ngõ 766 Đê La Thành Phường Giảng
Võ Ba Đình Hà Nội
- Điện thoại / Fax : 043.831.0327
- Mã số thuế : 0100953944
- Vốn điều lệ : 1.200.000.000 VNĐ (một tỷ hai trăm triệu đồng VN)
- Ngành nghề kinh doanh : bán buôn, bán lẻ thuốc tân dược
- Người đại diện pháp luật của công ty : ông Phan Văn Cảnh Giám
đốc
Hiện tại công ty đang kinh doanh các mặt hàng thuốc như: thuốc tim mạch,
thuốc bổ , thuốc tâm thần, kháng sinh, giảm đau, da liễu, dị ứng, ....
Công ty không tham gia trực tiếp sản xuất do đó nguồn cung cấp hàng hoá
chủ yếu cho công ty là các công ty khác và nhập khẩu qua công ty Dược Phẩm
Đà Nẵng, công ty Dược Phẩm Trung ương II Hà Nội,..
Công ty hiện đang là nhà cung cấp dược phẩm cho nhiều bệnh viện như
bệnh viện E Trung ương, bệnh Viện Xanh Pôn Hà Nội,bệnh viện 103 Hà Đông,
bệnh
viện Việt Nam Cu Ba - Đồng Hới Quảng Bình,..và rất nhiều các đại lý, cửa
hàng tại địa bàn Hà Nội cũng như trên cả nước.
Tổng số cán bộ công nhân viên của công ty là 47 người trong đó 42 người có
trình độ chuyên môn

Trường Kinh Tế Quốc Dân

1

Lớp Tài Chính A K37

Báo cáo thực tập tổng hợp

Phạm thị Ni Na

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
Giám Đốc

Phó Giám Đốc
Kinh Doanh

Bộ Phận
Giám Sát

Bộ Phận
Tham Mưu

Phó Giám
Đốc Nhân Sự

Phòng
Phòng
Bộ phận
Bộ Phận
Cố Vấn
K.Doanh
K.Toán
Lễ Tân
Kho
Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận:
Bộ Phận
Marketing

Cửa Hàng
44C9

Cửa Hàng
9C10

Nhân
Sự

Nhà Thuốc A5
Viện E

- Giám đốc là người có quyền quyết định toàn bộ hoạt động của công ty,
chịu trách nhiệm pháp lý trước cơ quan chính quyền.
Giúp việc cho Giám đốc là hai Phó giám đốc, bộ phận Giám sát, Bộ phận
tham mưu.
- Phó Giám đốc Kinh doanh phụ trách về các hoạt động kinh doanh. Điều
hành giám sát hoạt động kinh doanh thông qua các phòng Kinh doanh, phòng
Kế Toán, phòng Hành chính, Bộ phận kho.
- Phó Giám đốc Nhân sự với vai trò tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp nhân sự
cho các phòng, các bộ phận,các chính sách của nhân viên còn là người cố vấn
đắc lực cho Giám đốc.
- Phòng Kế toán là bộ phận quan trọng của công ty.Tại đây dữ liệu được
cập nhật...
Báo cáo thực tập tổng hợp Phạm thị Ni Na
Báo cáo thực tập tổng hợp
1/ Quá trình hình thành và phát triển công ty :
Công ty TNHH Dược Phẩm Hồng Phước được thành lập theo quyết định
kinh doanh s073207 ngày 09 tháng 11m 1999 với các thông tin trong suốt
thời gian thành lập đến nay về doanh nghiệp như sau:
- Tên công ty : Công ty TNHH Dược Phẩm Hồng Phước
- Tên giao dịch : HONGPHUOC Pharmacetics Company Limited
- Địa chỉ trụ sở chình : S49 Ngõ 766 Đê La Thành Phường Giảng
Võ Ba Đình Hà Nội
- Điện thoại / Fax : 043.831.0327
- Mã số thuế : 0100953944
- Vốn điều lệ : 1.200.000.000 VNĐ (một tỷ hai trăm triệu đồng VN)
- Ngành nghề kinh doanh : bán buôn, bán lẻ thuốc tân dược
- Người đại diện pháp luật của công ty : ông Phan Văn Cảnh Giám
đốc
Hiện tại công ty đang kinh doanh các mặt hàng thuốc như: thuốc tim mạch,
thuốc bổ , thuốc tâm thần, kháng sinh, giảm đau, da liễu, dị ứng, ....
Công ty không tham gia trực tiếp sản xuất do đó nguồn cung cấp hàng hoá
chủ yếu cho công ty các công ty khác và nhập khẩu qua công ty Dược Phẩm
Đà Nẵng, công ty Dược Phẩm Trung ương II Hà Nội,..
Công ty hiện đang là nhà cung cấp dược phẩm cho nhiều bệnh viện như
bệnh viện E Trung ương, bệnh Viện Xanh Pôn Hà Nội,bệnh viện 103 Hà Đông,
bệnh
viện Việt Nam Cu Ba - Đồng Hới Quảng Bình,..và rất nhiều các đại lý, cửa
hàng tại địa bàn Hà Nội cũng như trên cả nước.
Tổng số cán bộ công nhân viên của công ty là 47 người trong đó 42 người có
trình độ chuyên môn
Trường Kinh Tế Quốc Dân Lớp Tài Chính A K37
1
Phân tích báo cáo tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích báo cáo tài chính - Người đăng: lethithuhakt1991-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Phân tích báo cáo tài chính 9 10 830