Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích các phương pháp tính chỉ số liên hệ thực tiễn Việt Nam

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 457 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích các phương pháp
tính chỉ số
liên hệ thực tiễn Việt Nam
Môn : thị trường chứng khoán


1

LOGO

1
2
3
2

Khái niệm và tác dụng

Phương pháp tính

Liên hệ thực tiễn
Việt Nam
thị trường chứng khoán

LOGO

1.Khái niệm và tác dụng

 Chỉ số là gì ?
Chỉ số chứng khoán là gì ?
Tác dụng của chỉ số ?

3

thị trường chứng khoán

LOGO

1.Khái niệm và tác dụng

 Chỉ số là gì ?
• Chỉ tiêu thống kê cung cấp một phép biểu
diễn giá trị của các chứng khoán cấu tạo nên
chỉ số đó

• Được sử dụng như một phong vũ biểu
• Một tiêu chuẩn để tính toán hiệu quả tài
chính và hiệu quả kinh tế
4

thị trường chứng khoán

LOGO

1.Khái niệm và tác dụng

 Chỉ số là gì ?
Chỉ số chứng khoán là gì ?
Tác dụng của chỉ số ?

5

thị trường chứng khoán

LOGO

Nhóm thực hiện
1. Đoàn Thị Chi

6. Trần Văn Thích

2. Lê Thị Kim Dung

7. Nguyễn Thế Hoàng

3. Đinh Thị Hương

8. Bùi Văn Mạnh

4. Phan Thị Thúy Hằng 9. Võ Anh Dũng
5. Trần Nữ Hà My

10.Nguyễn Việt Dũng
11.Lê Văn Cường

38

thị trường chứng khoán

LOGO

Thank you
39

thị trường chứng khoán

LOGO

...
LOGO
www.themegallery.com
Phân tích các ph ng pháp ươ
tính ch s
ln h th c ti n Vi t Nam
Môn : th tr ng ch ng khoán ườ
1
Phân tích các phương pháp tính chỉ số liên hệ thực tiễn Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích các phương pháp tính chỉ số liên hệ thực tiễn Việt Nam - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phân tích các phương pháp tính chỉ số liên hệ thực tiễn Việt Nam 9 10 150