Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích Công ty may Thành Công

Được đăng lên bởi giautv-tbc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công ty Cổ phần Chứng khoán
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Ngành Dệt may
Ngày 24 tháng 06 năm 2015

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM)
TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ
Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu TCM với giá kỳ vọng 12 tháng tới là
39.600 đồng/cổ phiếu (+19% so với thị giá ngày 24.06.2015) theo phương pháp
FCFE và P/E.
TCM là doanh nghiệp niêm yết duy nhất có khả năng đáp ứng yêu cầu xuất xứ
“từ sợi trở đi” của TPP. Theo đó, chu trình sản xuất của TCM khép kín theo chuỗi:
nhập khẩu bông – xe sợi – dệt, đan – nhuộm – cắt, may. TCM có thể được áp dụng
thuế suất ưu đãi ngay khi TPP có hiệu lực.

ĐỒ THỊ GIAO DỊCH

Cơ cấu thị trường xuất khẩu tập trung chủ yếu tại ba thị trường chính Nhật
Bản (35%), Mỹ (30%), Hàn Quốc (20%). Tỉ trọng thị trường dàn trải khá đều và đa
dạng giúp TCM tận dụng ưu đãi từ TPP và VKFTA. Tuy nhiên, TPP sẽ ảnh hưởng
đến cơ cấu xuất khẩu của TCM nhiều hơn do hai thị trường lớn của TCM (Nhật
Bản, Mỹ) đều nằm trong TPP. Kì vọng tăng trưởng doanh thu 15-20% sau khi TPP
được thông qua là khả quan.
Cổ đông lớn E-land Asia Holdings Pte, Ltd là tập đoàn thời trang, bán lẻ Hàn
Quốc có tiềm lực tài chính mạnh. Với tỉ lệ sở hữu 43.3%, E-land giúp TCM nâng
cao hiệu quả quản lý điều hành, công nghệ sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm. Tỉ
trọng xuất khẩu tăng từ 55.6% năm 2009 lên 89% trong năm 2014. Từ năm 2012,
TCM tham gia chuỗi sản xuất của tập đoàn E-land, nhận các đơn hàng do E-land
Trung Quốc và Hàn Quốc chuyển sang, đảm bảo nguồn doanh thu ổn định.

KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ
Quan điểm đầu tư

MUA

Giá kỳ vọng

39.600

Giá thị trường
(24/06/2015)

33.200

Triển vọng 1 tháng

Tăng

Triển vọng 3 tháng

Tăng

Triển vọng 6 tháng

Tăng

THÔNG TIN GIAO DỊCH
CPLH hiện tại (triệu cp)

49.2

Tổng giá trị vốn hóa (tỷ)

1,556.45

Tổng giá trị sổ sách (tỷ)

49.2

Sở hữu nước ngoài (%)
Giá hiện tại (đ/cp) tại
ngày 24.06.2015
KLTB 10 ngày (cp)
Giá thấp nhất 52T (đ)
Giá cao nhất 52T (đ)
+/- 7 ngày qua
+/- 1 tháng qua

Chuyên viên phân tích
Nguyễn Hoài Thu
Email : thunh@bsc.com.vn
Tel : 0439352722

49%
33,200
413.049
24.830
37.000
+9%
+14%

Dự án xây dựng nhà máy tại Vĩnh Long giúp tăng cường năng lực sản xuất từ
cuối quý II/2015. Dự án bao gồm 2 nhà máy may, 1 nhà máy đan và 1 nhà máy
nhuộm. Nhà máy may số 1 có vốn đầu tư 165.5 tỉ đồng dự kiến sẽ giúp TCM tăng
quy mô sản xuất lên 21.1 triệu sản phẩm may/năm từ cuối quý II/2015. Theo kế
hoạch, nhà máy may số 2 công suất tương đương sẽ đi vào hoạt động đầu năm
2016, hai...
Công ty C phn Chng khoán
Ngân hàng Đầu tư và Phát trin Vit Nam
Ngành Dt may
Ngày 24 tháng 06 năm 2015
BÁO CÁO CP NHT DOANH NGHIP
CTCP Dt may Đầu tư – Thương mại Thành Công (TCM)
TRIN VỌNG ĐẦU TƯ
Chúng tôi khuyến ngh MUA c phiếu TCM vi giá k vng 12 tháng ti là
39.600 đồng/c phiếu (+19% so vi th giá ngày 24.06.2015) theo phương pháp
FCFE và P/E.
Các chỉ tiêu tài chính
2011
2012
2013
2014
2015F
Doanh thu thuần (tỷ đ)
2,194
2,288
2,564
2,580
2,780
% tăng trưởng y-o-y
42.8%
12%
0.6%
7.7%
Tổng tài sản (tỷ đ)
2,053
1,965
1,989
2,060
2,266
Vốn chủ sở hữu (tỷ đ)
723
623
735
807
887
Vốn điều lệ (tỷ đ)
447
447
492
492
492
CPLH bình quân (Triệu cp)
44.7
44.7
49.2
49.2
49.2
LN sau thuế (tỷ đ)
112
-18
123
168
170
% tăng trưởng y-o-y
-116%
583%
36.5%
1.2%
EPS cuối kỳ (đ/cp)
2,524
-452
2,702
3,430
3,455
Giá trị sổ sách (đ/cp)
16,198
13,957
14,987
16,440
18,028
Lợi nhuận gộp biên
16.2%
7.3%
13.5%
14.6%
14.3%
ROS
5.15%
-0.8%
4.8%
6.5%
6.1%
ROE
15.9%
-3%
18.2%
21.8%
19.2%
ROA
5.6%
-1%
6.2%
8.3%
7.5%
ĐỒ TH GIAO DCH
KHUYN NGH ĐẦU TƯ
Quan điểm đầu
MUA
Giá kỳ vọng
39.600
Giá thị trường
(24/06/2015)
33.200
Triển vọng 1 tháng
Tăng
Triển vọng 3 tháng
Tăng
Triển vọng 6 tháng
Tăng
THÔNG TIN GIAO DCH
CPLH hiện tại (triệu cp)
49.2
Tổng giá trị vốn hóa (tỷ)
1,556.45
Tổng giá trị sổ sách (tỷ)
49.2
Sở hữu nước ngoài (%)
49%
Giá hiện tại (đ/cp) tại
ngày 24.06.2015
33,200
KLTB 10 ngày (cp)
413.049
Giá thấp nhất 52T (đ)
24.830
Giá cao nhất 52T (đ)
37.000
+/- 7 ngày qua
+9%
+/- 1 tháng qua
+14%
Chuyên viên phân tích
Nguyn Hoài Thu
Email : thunh@bsc.com.vn
Tel : 0439352722
Phân tích Công ty may Thành Công - Trang 2
Phân tích Công ty may Thành Công - Người đăng: giautv-tbc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Phân tích Công ty may Thành Công 9 10 71