Ktl-icon-tai-lieu

Phân tích sự tác động của lãi suất đến giá cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam

Được đăng lên bởi phucvovan
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2353 lần   |   Lượt tải: 4 lần
[BÀI BÁO CÁO NHÓM THỰC TẾ GIÁO TRÌNH]

DANH SÁCH THÀNH VIÊN
1. Hoàng Ngọc Duy (Nhóm trưởng)
2. Đào Tú Anh
3. Nguyễn Ngọc Cường
4. Đinh Ngọc Duy
5. Nguyễn Văn Trọng Nhân
6. Võ Lê Minh Phú
7. Lê Quang Sinh
8. Hồ Văn Thái
9. Nguyễn Vĩnh Thuận
10. Keomanivong Dalouny

[NHÓM 3 – K44TCNH]

GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc

[BÀI BÁO CÁO NHÓM THỰC TẾ GIÁO TRÌNH]

Đ

LỜI CẢM ƠN
ể thực hiện và hoàn thành xong bài báo cáo
nhóm thực tế giáo trình này, nhóm chúng em
đã nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ từ
phía Khoa Kế toán-Tài chính, giáo viên hướng

dẫn và các thầy cô giáo.
Với tình cảm chân thành, cho phép nhóm chúng em được
bày tỏ lòng biết ơn tới thầy cô giáo Khoa Kế toán-Tài chính, Trường
Đại học Kinh tế Huế đã giúp đỡ, trang bị kiến thức cho chúng em
trong suốt thời gian học tập tại trường.
Đặc biệt, nhóm chúng em xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến cô
giáo TS. Trần Thị Bích Ngọc, người đã hướng dẫn rất tận tình và
đầy trách nhiệm từ lúc định hướng chọn đề tài cũng như quá trình
hoàn thiện nghiên cứu.
Do còn hạn chế về thời gian, kiến thức cũng như kinh nghiệm
nên bài báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế.

[NHÓM 3 – K44TCNH]

GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc

[BÀI BÁO CÁO NHÓM THỰC TẾ GIÁO TRÌNH]

Nhóm chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của
các thầy, cô và các bạn để bài báo cáo được hoàn thành tốt hơn.
Nhóm xin chân thành
cám ơn!
Sinh viên thực hiện

[NHÓM 3 – K44TCNH]

GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc

[BÀI BÁO CÁO NHÓM THỰC TẾ GIÁO TRÌNH]
CÁC CHỮ CÁI VIẾT TẮT TRONG BÀI

DANH
CHỮ
VIẾT

BĐS
DNNN
NĐT
NHNN

Bất động sản
Doanh nghiệp nhà nước
Nhà đầu tư
Ngân hàng nhà nước

NHTM
TTCK
TCTD
VCSH

Ngân hàng thương mại
Thị trường Chứng khoán
Tổ chức tín dụng
Vốn chủ sở hữu

[NHÓM 3 – K44TCNH]

MỤC
CÁI
TẮT

GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc

[BÀI BÁO CÁO NHÓM THỰC TẾ GIÁO TRÌNH]

DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1: Tình hình biến động chỉ số VN-Index giai đoạn 2000-2005
Biểu đồ 2.2: Tình hình biến động chỉ số VN-Index năm 2006
Biểu đồ 2.3: Tình hình biến động chỉ số VN-Index năm 2007
Biểu đồ 2.4: Tình hình biến động chỉ số VN-Index năm 2008
Biểu đồ 2.5: Tình hình biến động chỉ số VN-Index năm 2009
Biểu đồ 2.6: Tình hình biến động chỉ số VN-Index năm 2010
Biểu đồ 2.7: Tình hình biến động chỉ số VN-Index năm 2011
Biểu đồ 2.8: Tình hình biến động chỉ số VN-Index năm 2012
Biểu đồ 2.9: Tình hình biến động lãi suất huy động giai đoạn 2000-2005
Biểu đồ 2.10: Tình hình biến động lãi suất huy động năm 2006
Biểu đồ 2.11: Tình hình biến động lãi suất huy động năm 2007
Biểu ...
[BÀI BÁO CÁO NHÓM THỰC TẾ GIÁO TRÌNH]
DANH SÁCH THÀNH VIÊN
1. Hoàng Ngọc Duy (Nhóm trưởng)
2. Đào Tú Anh
3. Nguyễn Ngọc Cường
4. Đinh Ngọc Duy
5. Nguyễn Văn Trọng Nhân
6. Võ Lê Minh Phú
7. Lê Quang Sinh
8. Hồ Văn Thái
9. Nguyễn Vĩnh Thuận
10.Keomanivong Dalouny
[NHÓM 3 – K44TCNH] GVHD: TS. Trần Thị Bích Ngọc
Phân tích sự tác động của lãi suất đến giá cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phân tích sự tác động của lãi suất đến giá cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam - Người đăng: phucvovan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Phân tích sự tác động của lãi suất đến giá cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam 9 10 264