Ktl-icon-tai-lieu

PHÂN TÍCH TOÀN DIỆN VỀ EXIMBANK

Được đăng lên bởi khuephuoc
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 1702 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phân tích cơ bản ngân hàng thương mại cổ phần EXIMBANK

GHVH: ths. Phan Thu hiền

BÀI PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT
NAM
(EXIMBANK)
NHÓM 6 NGÂN HÀNG KHỐI 4 K34

THÀNH VIÊN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nhóm 6 ngân hàng khối 4 K34

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
LÊ KHUÊ KHƯỚC
NGUYỄN TUẤN ANH
NGUYỄN THỊ KIM KHOA
TRẦM MÌNH LÂM
TRẦN ANH PHÚ
NGUYỄN VĂN TUẤN

NH11
NH11
NH12
NH12
NH12
NH12
NH12

Page 1

Phân tích cơ bản ngân hàng thương mại cổ phần EXIMBANK

GHVH: ths. Phan Thu hiền

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
EXIMBANK

NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam
Tel: (84-8) 3821 0055
Fax: (84-8) 3829 6063
Telex: 812690 EIB.VT
Swift: EBVIVNVX

Nhóm 6 ngân hàng khối 4 K34

Page 2

Phân tích cơ bản ngân hàng thương mại cổ phần EXIMBANK

GHVH: ths. Phan Thu hiền

MỤC LỤC
A TỔNG QUAN NGÀNH NGÂN HÀNG VIỆT NAM NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY:.......................................5
B. PHÂN TÍCH KINH TẾ VĨ MÔ VÀ NGÀNH NGÂN HÀNG........................................................................6
I. Tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô đối với ngành:.....................................................................................6
1.

Lãi suất......................................................................................................................6

2.

Lạm phát:...................................................................................................................9

3.

Tăng trưởng kinh tế:....................................................................................................14

4.

Tỷ giá hối đoái:..........................................................................................................19

II. Mối quan hệ ngành với chu kỳ kinh doanh....................................................................................................22
III.Đánh giá chu kỳ ngành: Đánh giá sự phát triển của ngành Ngân hàng giai đoạn 2001 -2010:.....................23
IV.Môi trường cạnh tranh trong ngành:..............................................................................................................27
1.

Nhà cung cấp:...............................................................................................................27

2.

Những người mua:.........................................................................................................29

3.

Sản phẩm thay thế:.....................................................................................
Phân tích cơ bản ngân hàng thương mại cổ phần EXIMBANK GHVH: ths. Phan Thu hiền
BÀI PHÂN TÍCH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT
NAM
(EXIMBANK)
NHÓM 6 NGÂN HÀNG KHỐI 4 K34
THÀNH VIÊN
1. NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG NH11
2. LÊ KHUÊ KHƯỚC NH11
3. NGUYỄN TUẤN ANH NH12
4. NGUYỄN THỊ KIM KHOA NH12
5. TRẦM MÌNH LÂM NH12
6. TRẦN ANH PHÚ NH12
7. NGUYỄN VĂN TUẤN NH12
Nhóm 6 ngân hàng khối 4 K34 Page 1
PHÂN TÍCH TOÀN DIỆN VỀ EXIMBANK - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHÂN TÍCH TOÀN DIỆN VỀ EXIMBANK - Người đăng: khuephuoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
PHÂN TÍCH TOÀN DIỆN VỀ EXIMBANK 9 10 645