Ktl-icon-tai-lieu

Quan hệ cân bằng quốc tế

Được đăng lên bởi Phát Kun
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 554 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC QUAN HỆ CÂN BẰNG QUỐC TẾ

NỘI DUNG
Ngang giá sức mua
Ngang giá lãi suất
Hiệu ứng Fisher quốc tế
Mối tương tác giữa các điều kiện cân bằng

CÁC QUAN HỆ CÂN BẰNG QUỐC TẾ
Tỷ giá
spot

Thị
trường
Hoàn hảo
Giá cả
p

Fisher Quốc tế
IFE

Lãi suất
i

1

LOP –QUY LUẬT MỘT GIÁ
 Môi trường (giả định): Thị trường hoàn hảo
 Nhiều người mua người bán, không chủ thể cá lẻ nào khống chế được
thị trường

 Chi phí giao dịch (kể cả chi phí vận chuyển) không đáng kể
 Không có kiểm soát (hàng rào) của chính phủ
 Phát biểu LOP
 Trong môi trường thị trường hoàn hảo, ở trạng thái cân bằng, giá cả của
một mặt hàng tại các địa điểm thị trường khác nhau phải tương đương
nhau.
Nội địa: PA = P*A
Quốc tế: PA = S.P*A
 Ý nghĩa
 Quy luật một giá (LOP) áp dụng trong lĩnh vực thương mại, đối với giá
cả một mặt hàng trên thị trường hàng hóa

LOP – QUY LUẬT MỘT GIÁ
 Giá cả của các mặt hàng giống hệt nhau ở các quốc gia khác nhau
luôn bằng nhau nếu cùng đo lường bằng một đồng tiền

 Hoạt động kinh doanh chênh lệch giá là động lực duy trì điều kiện
cân bằng theo LOP

ARBITRAGE - KINH DOANH CHÊNH LỆCH GIÁ

 Kinh doanh chênh lệch giá (arbitrage)

 Arbitrage là hoạt động kinh doanh hưởng lợi từ sự chênh lệch giá
của một hàng hóa/tài sản giữa các thị trường

 Định vị Cơ hội

 Cơ hội arbitrage phát sinh khi thị trường chưa đạt đến trạng thái
ngang giá (nghĩa là khi LOP không tồn tại)
Nội địa: PA ≠ P*A
Quốc tế: PA ≠ S.P*A

 Phương thức tiến hành

 Nguyên tắc arbitrage: “mua thấp, bán cao”
 Ý nghĩa

 Arbitrage là hoạt động kinh doanh không có rủi ro
 Arbitrage giúp tạo lập Trạng Thái Cân Bằng và duy trì LOP

2

MỐI QUAN HỆ
Trong chế độ tỷ giá cố định

 Quá trình khôi phục LOP chủ yếu dựa trên điều chỉnh giá cả
hàng hóa, nghĩa là P và P*

 Quá trình diễn ra chậm chạp, do giá cả hàng hóa có độ ổn định
cao (giá “cứng”)

MỐI QUAN HỆ
Trong chế độ tỷ giá thả nổi

 Quá trình khôi phục LOP chủ yếu dựa trên điều chỉnh tỷ giá
hối đoái (S)

 Quá trình diễn ra nhanh chóng nhờ tính hữu hiệu cao của thị
trường hối đoái

HỌC THUYẾT NGANG BẰNG SỨC MUA

PPP mẫu tuyệt đối

S

P

P = Sppp . P*

PPP mẫu tương đối
∆S = ∆ P – ∆P*

PPP mẫu kỳ vọng
∆ Se = ∆ Pe – ∆P*e

3

PPP – MẪU TUYỆT ĐỐI
 Môi trường (giả định):
 Thị trường hoàn hảo
 Tồn tại LOP
 Phát biểu
 Trong môi trường thị trường hàng hóa quốc tế là hoàn hảo,
mức giá chung của hàng hóa tại các thị trường quốc gia khác
nhau phải tương đương nhau
P
S ppp  *
P = Sppp.P*
hoặc
P

P : mức giá chung hàng hóa ở trong nước
P* : mức giá c...
1
CÁC QUAN HỆ CÂN BẰNG QUỐC TẾ
NỘI DUNG
Ngang giá sức mua
Ngang giá lãi suất
Hiệu ứng Fisher quốc tế
Mối tương tác giữa các điều kiện cân bằng
CÁC QUAN HỆ CÂN BẰNG QUỐC TẾ
Thị
trường
Hoàn hảo
Giá cả
p
Tỷ giá
spot
Lãi suất
i
Fisher Quốc tế
IFE
Quan hệ cân bằng quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quan hệ cân bằng quốc tế - Người đăng: Phát Kun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Quan hệ cân bằng quốc tế 9 10 498