Ktl-icon-tai-lieu

RỦI RO TỶ GIÁ VÀ THỰC TẾ Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Được đăng lên bởi Kimtuyen Tran
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 16506 lần   |   Lượt tải: 28 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong môi trường toàn cầu hoá nền kinh tế, đặc biệt là hội nhập trong lĩnh
vực tài chính - ngân hàng, kinh doanh ngoại tệ là nghiệp vụ quan trọng trong
hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) nhằm thoả mãn nhu cầu
của khách hàng và nâng cao khả năng sinh lời cho ngân hàng (NH). Việc
tham gia các giao dịch ngoại hối ngày càng gia tăng đã đặt các NHTM trước
nguy cơ rủi ro tỷ giá do sự biến động của tỷ giá và do các ngân hàng thường
xuyên không cân bằng về trạng thái ngoại tệ. Vậy rủi ro tỷ giá là gì, những
vấn đề nào liên quan tới rủi ro tỷ giá mà các ngân hàng thương mại đang phải
đối mặt, mức độ ảnh hưởng của rủi ro tỷ giá như thế nào, và những biện pháp
nào có thể hạn chế được rủi ro tỷ giá…chính là những vấn đề mà nhóm em
xin tìm hiểu trong đề tài này :“ Rủi ro tỷ giá và thưc tế trong các ngân
hàng thương mại trong giai đoạn hiện nay”…Tuy nhiên do tài liệu tham
khảo và kiến thức còn hạn chế, nên đề tài tiểu luận của nhóm em sẽ không
tránh khỏi những sai xót. Chúng em mong nhận đươc sự chỉ bảo của cô để có
thể hiểu đúng hơn và sâu hơn về vấn đề này.

*************

CHƯƠNG 1

TÌM HIỂU CHUNG VỀ RỦI RO TỶ GIÁ TRONG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.

Khái niệm rủi ro tỷ giá :
Trước hết cần hiểu
* Tỷ giá: là giá cả của một đồng tiền được biểu thị thông qua
đồng tiền khác.
* Rủi ro: là những sai lệch so với dự tính, bao gồm cả chiều thuận
và chiều nghịch, tức là khi có rủi ro phát sinh thì rủi ro có thể mang lại lợi ích
hoặc gây thiệt hại cho chủ thể gặp rủi ro.
Xuất phát từ những khái niệm nói trên
=> Rủi ro tỷ giá là rủi ro phát sinh do sự biến động của tỷ giá tương ứng với

một trạng thái ngoại tệ nhất định. Hay nói cách khác rủi ro tỷ giá là rủi ro
phát sinh do sự biến động của tỷ giá làm ảnh hưởng đến giá trị kỳ vọng trong
tương lai. Rủi ro tỷ giá có thể phát sinh trong nhiều hoạt động khác nhau của
ngân hàng cũng như của doanh nghiệp. Nhưng nhìn chung bất cứ hoạt động
nào mà ngân lưu thu phát sinh bằng một loại đồng tiền trong khi ngân lưu chi
phát sinh một loại đồng tiền khác đều chứa đựng nguy cơ rủi ro tỷ giá. Rủi ro
tỷ giá thể hiện ở chỗ khi tỷ giá thay đổi làm cho ngân lưu thay đổi theo.
2. Nguyên nhân rủi ro tỷ giá
2.1 Nguyên nhân chủ quan dẫn đến rủi ro tỷ giá của các NHTM
Do trạng thái ngoại hối không cân xứng, tức là có sự chênh lệch giá trị tài sản
Có và tài sản Nợ ngoại hối hoặc chênh lệch giữa doanh số mua vào và bán ra
của đồng tiền nước ngoài.
Nếu một ngân hàng có Tài sản có > Tài sản nợ đối với 1 loại ngoại tệ th...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong môi trường toàn cầu hoá nền kinh tế, đặc biệt hội nhập trong lĩnh
vực tài chính - ngân hàng, kinh doanh ngoại tệ là nghiệp vụ quan trọng trong
hoạt động của các ngân hàng thương mại (NHTM) nhằm thoả mãn nhu cầu
của khách ng nâng cao khả năng sinh li cho ngân hàng (NH). Việc
tham gia các giao dịch ngoại hối ngày càng gia tăng đã đặt các NHTM trước
nguy cơ rủi ro tỷ g do s biến động của t gdo các ngân hàng thường
xuyên không cân bằng về trạng thái ngoại tệ. Vậy rủi ro tỷ g gì, những
vấn đề nào liên quan tới rủi ro tỷ giá mà các ngân hàng thương mại đang phải
đối mặt, mức độ ảnh ởng của rủi ro tỷ giá như thế nào, và những biện pháp
nào thể hạn chế được rủi ro t giá…chính những vấn đ nhóm em
xin tìm hiểu trong đề tài này :“ Rủi ro tỷ giá thưc tế trong các ngân
hàng thương mại trong giai đoạn hiện nay…Tuy nhiên do tài liệu tham
khảo và kiến thức n hạn chế, nên đề tài tiểu luận của nhóm em sẽ không
tránh khỏi những sai xót. Chúng em mong nhận đươc sự chỉ bảo của cô để có
thể hiểu đúng hơn và sâu hơn về vấn đề này.
*************
RỦI RO TỶ GIÁ VÀ THỰC TẾ Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
RỦI RO TỶ GIÁ VÀ THỰC TẾ Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - Người đăng: Kimtuyen Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
RỦI RO TỶ GIÁ VÀ THỰC TẾ Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9 10 795