Ktl-icon-tai-lieu

so sánh sản phẩm thr tín dụng của ACB và Vietinbank

Được đăng lên bởi Mỹ Lệ
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1243 lần   |   Lượt tải: 2 lần
(Đề Bài)
CHÍNH SÁCH NHÓM SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG
VIETTINBANK VÀ ACB

Chương trình huấn luyện trước tuyển dụng – Future Bankers
BÀI TẬP DỰ ÁN
(FB46 - Nhóm 2)

MỤC LỤC
A/ Giới thiệu về ngân hàng Viettinbank và ACB
1/ Giới thiệu chung
2/ Sơ lược
3/ Sứ mệnh
4/ Tầm nhìn
5/Slogan
6/ Logo
7/ Giá trị cốt lỗi và Triết lý kinh doanh
8/ Trang phục
B/ Dịch vụ thẻ tín dụng ngân hàng Viettinbank và ACB
I/ Sản phẩm thẻ tín dụng ngân hàng Viettinbank và ACB
1/Sản phẩm thẻ tín dụng ngân hàng Viettinbank
1.1/ DÒNG THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ JCB ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
1.2/ VIETINBANK CREMIUM MASTER CARD
1.3/ VIETINBANK CREMIUM VISA
1.4/ VIETINBANK CREMIUM VISAPLATINUM
2/Dịch vụ thẻ tín dụng ngân hàng ACB
2.1/ ACB WORLD MASTERCARD
2.2/ ACB VISA PLATINUM
2.3/ ACB JCB
2.4/ ACB VISA
2.5/ ACB MASTERCARD
2.6/ ACB VISA BUSINESS
II/ Chính sách bảo hiểm thẻ của ACB
III/ Chính sách định giá sản phẩm thẻ tín dụng của ngân hàng Viettinbank và ACB
1/ Phân biệt theo khách hàng
2/ Phân biệt theo sản phẩm:

© Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính BTCI

2/25

Chương trình huấn luyện trước tuyển dụng – Future Bankers
BÀI TẬP DỰ ÁN
(FB46 - Nhóm 2)
3/ Phân biệt theo địa điểm:
IV/ Định giá công khai và định giá ngầm định của ngân hàng VietinBank và ACB
1/ Định giá ngầm
3/ Định gia công khai
C/ So sánh và phân tích sản phẩm thẻ tín dụng của ngân Viettinbank và ACB

© Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính BTCI

3/25

Chương trình huấn luyện trước tuyển dụng – Future Bankers
BÀI TẬP DỰ ÁN
(FB46 - Nhóm 2)
A/ Giới thiệu về ngân hàng Viettinbank và ACB
1/ Giới thiệu chung
1.1/ Ngân hàng Vietinbank (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam)
Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam. Tên
giao dịch quốc tế là Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Inductry And Trade. Tên viết tắt bằng
tiếng Anh: Viettinbank.
1.2/ Ngân hàng ACB (Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu)
Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Tên viết tắt bằng tiếng
Việt: Ngân hàng Á Châu. Tên giao dịch quốc tế: Asia Commercial Joint Stock Bank. Tên viết tắt
bằng tiếng Anh: ACB.
- Attitude (thái độ): Nhân viên ACB luôn có thái độ tôn trọng khách hàng, lắng nghe khách
hàng, xem khách hàng là đối tác quan trọng trong quan hệ lợi ích hỗ tương.
- Capability (năng lực): ACB cung ứng đầy đủ nguồn vật chất, tài chính và nhân sự để đảm
bảo quá trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ và các tiện nghi giao dịch được thuận lợi, an toàn.
- Behaviour: hành vi nhân viên ACB luôn ứng xử lịch sự, thân thiện vớ...
(Đề Bài)
CHÍNH SÁCH NHÓM SẢN PHẨM THẺ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG
VIETTINBANK VÀ ACB
so sánh sản phẩm thr tín dụng của ACB và Vietinbank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
so sánh sản phẩm thr tín dụng của ACB và Vietinbank - Người đăng: Mỹ Lệ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
so sánh sản phẩm thr tín dụng của ACB và Vietinbank 9 10 976