Ktl-icon-tai-lieu

SỨC BỀN VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU

Được đăng lên bởi quang-vu-nguyen
Số trang: 300 trang   |   Lượt xem: 12269 lần   |   Lượt tải: 30 lần
Nguyễn Đình Đức và Đào Như Mai

SỨC BỀN VẬT LIỆU
VÀ KẾT CẤU

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
1

Nguyễn Đình Đức và Đào Như Mai

SỨC BỀN VẬT LIỆU
VÀ KẾT CẤU

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
HÀ NỘI – 2011

Lời nói đầu

Sức bền vật liệu là môn học cơ sở quan trọng, cung cấp cho người học những
kiến thức cơ bản nhất để giải các bài toán liên quan đến hệ thanh, tính toán sức
bền của vật liệu và kết cấu. Chính vì vậy sức bền vật liệu và cơ học kết cấu được
giảng dạy cho sinh viên tất cả các trường đại học kỹ thuật ở Việt Nam cũng như
trên thế giới. Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều giáo trình sức bền vật liệu khác
nhau, được biên soạn phục vụ phù hợp cho các đối tượng là người học trong các
trường đại học khác nhau.
Giáo trình này được biên soạn cho sinh viên ngành Cơ học Kỹ thuật và ngành
Công nghệ Cơ điện tử của trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội,
với thời lượng giảng dạy từ 2 đến 3 tín chỉ. Giáo trình đề cập đến những nội dung
căn bản nhất của môn học Sức bền vật liệu và Cơ học kết cấu, được biên soạn
trên cơ sở các bài giảng về Sức bền vật liệu và Cơ học kết cấu trong khung
chương trình đào tạo cho sinh viên Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa trong 5
năm qua, đồng thời có tham khảo kinh nghiệm và nội dung giảng dạy môn học
này đã được áp dụng ở một số trường đại học kỹ thuật trong và ngoài nước, với
mục đích kịp thời cung cấp cho sinh viên tài liệu phục vụ học tập.
Các tác giả chân thành cảm ơn PGS. TS. Khúc Văn Phú, PGS. TS. Trần Minh
Tú, TS Vũ Đỗ Long, TS Lương Xuân Bính vì những đóng góp quý báu cả về nội
dung và hình thức cho quyển sách này. Các tác giả bày tỏ sự cám ơn Trường Đại
học Công nghệ, Khoa Cơ kĩ thuật và tự động hóa đã tạo điều kiện về mọi mặt để
các tác giả hoàn thành quyển sách này. Quyển sách được viết ra có công không
nhỏ của các em sinh viên đã góp ý cho các tác giả trong quá trình giảng dạy.
Vì giáo trình xuất bản lần đầu nên không tránh khỏi thiếu sót, chúng tôi rất
mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn đọc, đặc biệt là của các đồng
nghiệp và các em sinh viên để giáo trình ngày càng hoàn thiện tốt hơn.

i

ii

Mục lục

Mục lục

Lời nói đầu

i

Mục lục

ii

Danh mục các kí hiệu

vii

Đơn vị đo theo SI

ix

NHẬP MÔN

1

Giới thiệu

1

CHƯƠNG 1

Các khái niệm cơ bản

1.1 Lực tác dụng

8

8

1.2 Nội lực

10

1.3 Quan hệ vi phân giữa nội lực và tải trọng

14

Kết luận của chương 1

16

CHƯƠNG 2

Quan hệ ứng suất và biến dạng

18

2.1 Trạng thái ứng suất

18

2.2 Trạng thái biến dạng

27

2.3 Định luật Hooke

30

K...
1
Nguyễn Đình Đức và Đào Như Mai
SỨC BN VẬT LIỆU
VÀ KẾT CẤU
NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
SỨC BỀN VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỨC BỀN VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU - Người đăng: quang-vu-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
300 Vietnamese
SỨC BỀN VẬT LIỆU VÀ KẾT CẤU 9 10 203