Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công

Được đăng lên bởi Liễu Trần
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 2436 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bài giảng học phần: Tài chính công

LỜI GIỚI THIỆU
Tài chính công (TCC) là một lĩnh vực hoạt động của tài chính ở khu vực công và gắn
với chủ thể là Nhà nước. Đối với các nước tư bản phát triển, lịch sử khoa học TCC có bề
dày phát triển của nó. Hơn một thế kỷ qua, khoa học TCC của các nước tư bản chủ nghĩa
đã có những bước phát triển đáng kể cả về lý luận lẫn thực tiễn quản lý. TCC trở thành 1
công cụ tài chính quan trọng để Nhà nước quản lý và điều tiết nền kinh tế vĩ mô.
Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam vận hành theo cơ chế thị trường hiện đại ngày
càng khẳng định rõ nét vai trò của Chính phủ trong việc khắc phục thất bại thị trường và tái
phân phối thu nhập xã hội. Đi kèm theo đó, Chính phủ về cơ bản đã thành công trong việc
cải cách chính sách tài chính công, chủ động khai thác, phân bổ và sử dụng nguồn lực tài
chính xã hội một cách có hiệu quả và hiệu lực.
Trong bối cảnh đổi mới của thực tiễn, cần thiết phải trang bị cho sinh viên ở bậc đại
học thuộc khối ngành kinh tế những kiến thức về lĩnh vực tài chính công. Chính vì vậy,
học phần Tài chính công đã được đưa chính thức vào chương trình giảng dạy ở Trường Đại
học Kinh tế - Đại học Huế.

1

Lê Hoàng Anh

Bài giảng học phần: Tài chính công

DẪN NHẬP
 Các khái niệm cơ bản
- Tài chính là gì ? Trước khi đi tìm hiểu tài chính là gì, chúng ta nhắc lại một số khái niệm
cơ bản sau:
- Hàng hoá là gì ? 1 vật được coi là hàng hoá khi và chi khi thoả mãn ba điều kiện sau đây:
+ có ích (mang lại lợi ích cho người sử dụng).
+ kết quả của lao động (có hao phí lao động xã hội kết tính trong hàng hoá đó).
+ được sản xuất ra để trao đổi và mua bán (người sản xuất và người tiêu dùng là hai người
khác nhau).
- Trong nền kinh tế thị trường luôn tồn tại hai bên: người bán và người mua. Trong trường
hợp có người bán mà không có người mua hoặc ngược lại có người mua mà không có người bán
thì thị trường không tồn tại.
Hàng hoá, dịch vụ
Người bán

Người mua
Dòng tiền

Đây là quan hệ hai chiều trên cơ sở đánh đổi tức là: hai bên người bán và người mua đều
hành động dựa trên sự đánh giá giữa cái được và cái mất. Ví dụ: bạn X mua kính đeo mắt tại cửa
hàng Y. Bạn X có kính thì phải mất tiền và cửa hàng Y bán kính thì thu được tiền.
- Tuy nhiên, có phải bao giờ sự trao đổi này cũng diễn ra hay không ? Trả lời: tuỳ.
Giả sử, giá trị của cái kính là 250 ngàn đồng.
Nếu: người mua X trả giá 100 ngàn (giá cả thấp hơn giá trị) → người bán không bán.
cửa hàng Y bán với giá 250 ngàn (giá cả bằng giá trị hay cái nhận được bằng cái mất)
...
Bài giảng học phần: Tài chính công
LỜI GIỚI THIỆU
Tài chính công (TCC) một lĩnh vực hoạt động của tài chính khu vực công gắn
với chủ thể Nhà nước. Đối với các nước bản phát triển, lịch sử khoa học TCC bề
dày phát triển của nó. Hơn một thế kỷ qua, khoa học TCC của c nước bản chủ nghĩa
đã những bước phát triển đáng kể cả về luận lẫn thực tiễn quản lý. TCC trở thành 1
công cụ tài chính quan trọng để Nhà nước quản lý và điều tiết nền kinh tế vĩ mô.
Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam vận hành theo chế thị trường hiện đại ngày
càng khẳng định rõ nét vai trò của Chính phủ trong việc khắc phục thất bại thị trường và tái
phân phối thu nhập hội. Đi kèm theo đó, Chính phủ về bản đã thành công trong việc
cải cách chính sách tài chính công, chủ động khai thác, phân bổ sử dụng nguồn lực tài
chính xã hội một cách có hiệu quả và hiệu lực.
Trong bối cảnh đổi mới của thực tiễn, cần thiết phải trang bị cho sinh viên bậc đại
học thuộc khối ngành kinh tế những kiến thức về lĩnh vực tài chính công. Chính vậy,
học phần Tài chính công đã được đưa chính thức vào chương trình giảng dạy ở Trường Đại
học Kinh tế - Đại học Huế.
Lê Hoàng Anh
1
Tài chính công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính công - Người đăng: Liễu Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
Tài chính công 9 10 222