Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công

Được đăng lên bởi quocthinh2439-ueh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ví dụ 1: Tình hình thu NS trên địa bàn Thành phố X trực thuộc TW năm 2007 như sau:
1.
Thuế GTGT:
- Từ hàng hóa nhập khẩu là 600 tỷ đồng.
- Từ hàng hóa và dịch vụ nội địa là 3600 tỷ đồng.
- Từ hoạt động XSKT là 15 tỷ đồng.
2.
Thuế xuất, nhập khẩu là 5000 tỷ đồng.
3.
Thuế TTĐB:
- Từ hàng hóa nhập khẩu là 700 tỷ đồng.
- Từ hàng hóa nội địa là 3600 tỷ đồng.
- Từ dịch vụ trong nước là 50 tỷ đồng.
4.
Thuế TNDN:
- Từ đơn vị hạch toán toàn ngành là 1200 tỷ đồng.
- Từ hoạt động XSKT là 150 tỷ đồng.
- Từ các tổ chức kinh tế khác là 4500 tỷ đồng.
5.
Phí xăng dầu là 400 tỷ đồng.
6.
Thuế nhà đất là 50 tỷ đồng
7.
Lệ phí trước bạ là 15 tỷ đồng
Yêu cầu: a) Thành phố X được Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định tỷ lệ phân chia là
60%. Hãy xác định số thu NSĐP của TP.X.
b) Xác định số thu NSTW trên địa bàn TP.X.
c) Hãy xác định tỷ lệ phân chia giữa NSTW và NSĐP biết rằng:
 Khoản thu 100% thuộc NSĐP (nằm trong B) là 7000 tỷ đồng.
 Tổng chi NSĐP theo dự toán là 15.000 tỷ đồng.

Ví dụ 2: Chính phủ A và B đều cùng quyết định đánh thuế vào gạo với thuế suất 10%.
Gạo là mặt hàng lương thực chính yếu của A nhưng chỉ là thứ yếu đối với B. Giả sử sản
lượng gạo bán ra, CPSX và giá trước thuế của 2 nước đều như nhau. Có ý kiến cho rằng
đánh thuế vào gạo ở A so với B sẽ dẫn tới:
a) MMVI lớn hơn.
b) Số thu thuế nhiều hơn.
c) Giá tiêu dùng cao hơn.
d) Sản lượng gạo bán ra thấp hơn.
Những nhận định trên có đúng o? Giải thích bằng cách sử dụng đồ thị nếu cần thiết.
Ví dụ 3: Năm 2005, sản lượng café của Việt Nam là 200.000 tấn, giá café xuất tại nông
trường là 30 tr.đồng/ tấn. Hấu hết café được trồng tại các nông trường quy mô nhỏ ở
vùng cao nguyên Việt Nam.
1) Trong ngắn hạn, độ co dãn của cung là 0,25; độ co dãn của cầu là -2. Tính số thu
thuế, giá cung, giá cầu và mất mát vô ích nếu café bị đánh thuế với thuế suất 5%,
10%.
2) Hãy cho biết gánh nặng thuế đối với nhà sản xuất và người tiêu dùng ai chịu
nhiều hơn.
1. Vay đầu tư ở khu vực công tạo ra công bằng giữa các thế hệ do:

a. gắn kết việc phân bổ chi phí đầu tư với việc khai thác và hưởng thụ lợi ích từ dự
án
b. thời gian thực hiện các dự án đầu tư thường dài, do đó việc thanh toán khoản nợ
này không thể do một thế hệ đảm bảo.
c. chia gói vay ra nhiều phần thực hiện trong thời gian dài nhằm tránh tạo ra gánh
nặng nợ tức thời lớn.
d. Tất cả đều sai
2. Giả sử với việc chi 2 tỷ USD kích cầu, NS Việt Nam đứng trước nguy cơ thâm
hụt, đây là:
a. thâm hụt cơ cấu vì đây là thâm hụt do chính sách tùy biến của CP.
b. thâm hụt chu kỳ do CP ch...
Ví dụ 1: Tình hình thu NS trên địa bàn Thành phố X trực thuộc TW năm 2007 như sau:
1. Thuế GTGT:
- Từ hàng hóa nhập khẩu là 600 tỷ đồng.
- Từ hàng hóa và dịch vụ nội địa là 3600 tỷ đồng.
- Từ hoạt động XSKT là 15 tỷ đồng.
2. Thuế xuất, nhập khẩu là 5000 tỷ đồng.
3. Thuế TTĐB:
- Từ hàng hóa nhập khẩu là 700 tỷ đồng.
- Từ hàng hóa nội địa là 3600 tỷ đồng.
- Từ dịch vụ trong nước là 50 tỷ đồng.
4. Thuế TNDN:
- Từ đơn vị hạch toán toàn ngành là 1200 tỷ đồng.
- Từ hoạt động XSKT là 150 tỷ đồng.
- Từ các tổ chức kinh tế khác là 4500 tỷ đồng.
5. Phí xăng dầu là 400 tỷ đồng.
6. Thuế nhà đất là 50 tỷ đồng
7. Lệ phí trước bạ là 15 tỷ đồng
Yêu cầu: a) Thành phố X được Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định tỷ lệ phân chia là
60%. Hãy xác định số thu NSĐP của TP.X.
b) Xác định số thu NSTW trên địa bàn TP.X.
c) Hãy xác định tỷ lệ phân chia giữa NSTW và NSĐP biết rằng:
Khoản thu 100% thuộc NSĐP (nằm trong B) là 7000 tỷ đồng.
Tổng chi NSĐP theo dự toán là 15.000 tỷ đồng.
Ví dụ 2: Chính phủ A và B đều cùng quyết định đánh thuế vào gạo với thuế suất 10%.
Gạo là mặt hàng lương thực chính yếu của A nhưng chỉ là thứ yếu đối với B. Giả sử sản
lượng gạo bán ra, CPSX và giá trước thuế của 2 nước đều như nhau. Có ý kiến cho rằng
đánh thuế vào gạo ở A so với B sẽ dẫn tới:
a) MMVI lớn hơn.
b) Số thu thuế nhiều hơn.
c) Giá tiêu dùng cao hơn.
d) Sản lượng gạo bán ra thấp hơn.
Những nhận định trên có đúng o? Giải thích bằng cách sử dụng đồ thị nếu cần thiết.
Ví dụ 3: Năm 2005, sản lượng café của Việt Nam là 200.000 tấn, giá café xuất tại nông
trường là 30 tr.đồng/ tấn. Hấu hết café được trồng tại các nông trường quy mô nhỏ ở
vùng cao nguyên Việt Nam.
1) Trong ngắn hạn, độ co dãn của cung là 0,25; độ co dãn của cầu là -2. Tính số thu
thuế, giá cung, giá cầu và mất mát vô ích nếu café bị đánh thuế với thuế suất 5%,
10%.
2) Hãy cho biết gánh nặng thuế đối với nhà sản xuất và người tiêu dùng ai chịu
nhiều hơn.
1. Vay đầu tư ở khu vực công tạo ra công bằng giữa các thế hệ do:
Tài chính công - Trang 2
Tài chính công - Người đăng: quocthinh2439-ueh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Tài chính công 9 10 295