Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính công : Ngoại tác

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 9526 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Chương 3
Ngoại tác

TÀI CHÍNH CÔNG VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG

Dẫn nhập
 Ngoại tác phát sinh bất cứ khi nào hành

động của một đối tác làm cho đối tác khác
xấu đi hoặc tốt hơn, nhưng đối tác ban đầu
không gánh chịu chi phí hoặc nhận lợi ích
của việc làm đó.
 Điều này phản thất bại của thị trường, hành
động của chính phủ góp phần làm cải thiện
phúc lợi xã hội

Dẫn nhập
 Ngoại tác có thể là tích cực hoặc tiêu cực :
 Mưa

a xít, khí hậu nóng lên toàn cầu, ô
nhiễm… tất cả là ngoại tác tiêu cực .
 Nghiên cứu và phát triển (R&D) hoặc hỏi
một câu hỏi tốt là ngoại tác tích cực .

Dẫn nhập
 Xem xét khí hậu nóng lên toàn cầu, một ngoại

tác tiêu cực. Nhiều nhà khoa học cho rằng
khuynh hướng nóng lên được gây bởi con
người, đó là sử khí đốt thiên nhiên (fossil
fuels).
 Những loại khí đốt như than, dầu, gas … thải
ra chất carbon dioxide. Chất này giữ hơi nóng
mặt trời trong không khí trái đất .
 Hình 1 cho thấy khuynh hướng nóng lên trong
1 thể kỷ qua.

Year
2000

1990

1980

1970

1960

1950

1940

1930

1920

1910

1900

1890

1880

Global average temperature

Hình 1

Global Average Temperature Over Time

58.5

58

57.5

57

56.5

56

Dẫn nhập
 Mặc dù khuynh hướng khí hậu nóng dần có ảnh

hưởng tiêu cực đến toàn xã hội, kết quả phân phối
khác nhau .

Nhiều vùng của Mỹ, khí hậu nóng lên sẽ cải thiện
kết quả nông nghiệp và chất lượng cuộc sống .
 Ở Bangladesh, thấp hơn mặt nước biển, nhiều vùng
quê bị lụt khi lụt khi mực nước biển gia tăng.


 Nếu bạn quan tâm đến Bangladesh, thì bạn khẳng

định thất bại thị trường mà nẩy sinh từ ngoại tác.
 From your private perspective, you shouldn’t!

LÝ THUYẾT NGOẠI TÁC
 Ngoại tác có thể vừa là tích cực và tiêu cực, có thể

làm gia tăng khía cạnh cầu (ngoại tác cầu) hoặc gia
tăng sản xuất (ngoại tác sản xuất) .
 Ngoại tác sản xuất tiêu cực (negative production
externality) là khi sản xuất của của một công ty làm
giảm đi tình trạng của công ty khác mà không bồi
thường.
 Ngoại tác tiêu dùng tiêu cực (negative consumption
externality) là khi tiêu dùng của cá nhân làm giảm đi
của người khác mà không bồi thường.

Kinh tế học ngoại tác sản xuất tiêu cực
 Để hiểu trường hợp ngoại tác sản xuất tiêu cực, hãy

xem xét ví dụ sau:

Một công ty thép tối đa hóa lợi nhuận, sản phẩm phụ
của nó (chất bùn) đổ vào dòng sông.
 Những người đánh cá bị tổn hại bởi hành động này: cá
chết lợi nhuận của họ giảm xuống…


 Đây là ngoại tác sản xuất tiêu cực, bởi vì:
 Dòng sông của những người đánh cá bị tác động
ngược.
 Và họ không được ...
Chương 3
Ngoại tác
TÀI CHÍNH CÔNG VÀ CHÍNH SÁCH CÔNG
Tài chính công : Ngoại tác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính công : Ngoại tác - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Tài chính công : Ngoại tác 9 10 613