Ktl-icon-tai-lieu

tài chính dự án_ luận văn

Được đăng lên bởi Nhung Dao Thi Hong
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 3848 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nền kinh tế Việt Nam đang trên đường đổi mới, hội nhập vào nền kinh
tế thế giới, đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế phát triển cũng như
cải thiện đời sống xã hội. Trong đó, vai trò của các Ngân hàng thương mại
(NHTM) với tư cách là nhà tài trợ lớn cho các dự án đầu tư; đặc biệt là các dự
án trung, dài hạn là rất quan trọng. Rõ ràng, để đẩy mạnh công cuộc công
nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, tránh nguy cơ tụt hậu ngày càng xa trong
khi xuất phát điểm lại thấp hơn rất nhiều, chúng ta phải đặc biệt ưu tiên đầu tư
về chiều sâu, bổ sung vốn để đầu tư vào các DA có khả năng đi tắt đón đầu về
công nghệ. Trong khi đó, khả năng về vốn tự có của các doanh nghiệp là hạn
chế; huy động vốn của doanh nghiệp qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu khó
khăn do thị trường chứng khoán nước ta chưa phát triển, người dân chưa tin
tưởng vào loại hình đầu tư này. Do vậy, để có thể đáp ứng nhu cầu về vốn
trung dài hạn, doanh nghiệp chủ yếu đi vay các tổ chức tài chính trung gian
trong đó các NHTM là nguồn cung cấp chủ yếu. Nhằm bổ sung vốn cho các
doanh nghiệp, các NHTM Việt Nam đã chủ trương đẩy mạnh hoạt động tín
dụng trung dài hạn với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế bên
cạnh hoạt động tín dụng ngắn hạn truyền thống.
Tuy nhiên, hoạt động tín dụng hàm chứa đầy rẫy rủi ro, do đặc thù kinh
doanh tín dụng Ngân hàng vừa phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của chính
Ngân hàng lại vừa phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hậu
quả của nó rất dễ lan truyền trong cả hệ thống gây ra những hoảng loạn, sụp
đổ của hàng loạt Ngân hàng cùng một loạt hậu quả nghiêm trọng khác về mọi
mặt kinh tế, xã hội; đặc biệt là lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của
chính phủ bị suy giảm.

2

Vấn đề đặt ra là làm sao hạn chế rủi ro cho hoạt động tín dụng Ngân
hàng trong điều kiện để tiến tới công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước thì
việc gia tăng số lượng các dự án đầu tư là tất yếu? Muốn vậy, các dự án đầu
tư phải đảm bảo chất lượng, tức là phải làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư,
trong đó có việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án. Vì vậy, vai trò to lớn của
thẩm định dự án, đặc biệt là thẩm định tài chính dự án là không thể phủ nhận
được. Hơn nữa, một yêu cầu có tính nguyên tắc trong hoạt động đầu tư tín
dụng là phải xem xét, lựa chọn những dự án đầu tư thực sự hiệu quả, vừa
mang lại lợi ích cho nền kinh tế vừa đảm bảo lợi nhuận, đồng thời hạn chế
thấp nhất rủi ro.
Với ý nghĩa đó, tác giả đã quyết định chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao
chất...
1
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nền kinh tế Việt Nam đang trên đường đổi mới, hội nhập vào nền kinh
tế thế giới, đầu tăng trưởng mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế phát triển ng như
cải thiện đời sống hội. Trong đó, vai trò của c Ngân hàng thương mại
(NHTM) với tư cách là nhà tài trợ lớn cho các dự án đầu tư; đặc biệt là các dự
án trung, dài hạn rất quan trọng. ràng, để đẩy mạnh công cuộc công
nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, tránh nguy tụt hậu ngày càng xa trong
khi xuất phát điểm lại thấp hơn rất nhiều, chúng ta phải đặc biệt ưu tiên đầu tư
về chiều sâu, bổ sung vốn để đầu tư vào các DA có khả năng đi tắt đón đầu về
công nghệ. Trong khi đó, khả năng về vốn tự của các doanh nghiệp hạn
chế; huy động vốn của doanh nghiệp qua phát hành c phiếu, trái phiếu khó
khăn do thị trường chứng khoán ớc ta chưa phát triển, người dân chưa tin
tưởng vào loại hình đầu y. Do vậy, để thể đáp ứng nhu cầu về vốn
trung dài hạn, doanh nghiệp chủ yếu đi vay các tổ chức tài chính trung gian
trong đó các NHTM nguồn cung cấp chủ yếu. Nhằm bổ sung vốn cho các
doanh nghiệp, các NHTM Việt Nam đã chủ trương đẩy mạnh hoạt động tín
dụng trung dài hạn với các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế bên
cạnh hoạt động tín dụng ngắn hạn truyền thống.
Tuy nhiên, hoạt động tín dụng hàm chứa đầy rẫy rủi ro, do đặc thù kinh
doanh tín dụng Ngân hàng vừa phụ thuộc vào kết qu kinh doanh của chính
Ngân hàng lại vừa phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hậu
quả của nó rất dễ lan truyền trong cả hệ thống gây ra những hoảng loạn, sụp
đổ của hàng loạt Ngân hàng cùng một loạt hậu quả nghiêm trọng khác v mọi
mặt kinh tế, hội; đặc biệt lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của
chính phủ bị suy giảm.
tài chính dự án_ luận văn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài chính dự án_ luận văn - Người đăng: Nhung Dao Thi Hong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
tài chính dự án_ luận văn 9 10 343