Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính nhà nước - Chương 4: Chi Ngân Sách Nhà Nước

Được đăng lên bởi dieu-hien-nguyen
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 4659 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4: Chi Ngân Sách Nhà
Nước
Hàng hóa công:
1.1. Khái niệm và đặc điểm hàng hóa công:
Hàng hóa công là hàng hóa không có tính cạnh tranh
trong tiêu dùng. Phần lớn do chính phủ cung cấp.
Đặc điểm của hàng hóa công:
+ Không có tính cạnh tranh trong tiêu dùng: Khi tăng
thêm 1 người tiêu dùng không làm giảm đi lợi ích của
những người tiêu dùng hiện có và chi phí tiêu dùng
tăng thêm là bằng không
+ Không loại trừ trong tiêu dùng: Khi hàng hóa công được
cung cấp thì không thể loại trừ hoặc rất tốn kém để
loại trừ 1 người nào đó tiêu dùng hàng hóa công mà
không chịu trả tiền
1.

Sơ đồ biểu diễn mức độ tiêu dùng hàng hóa

Mức độ loại trừ

B

0

Trục hoành biểu diễn mức độ tiêu dùng chung từ 0 đến
1. Tại 0 là không thể tiêu dùng chung, tại 1 là hòan tòan
tiêu dùng chung. Trục tung biểu hiện mức độ loại trừ từ
0 đến 1. Tại 0 là có thể loại trừ và tại 1 là loại trừ hòan
tòan. Tại điểm A, mức độ loại trừ =0, mức độ tiêu dùng
chung =1. Những hàng hóa tại A là hàng hóa công
thuần túy. Khi nó được cung cấp thì tất cả mọi người
dân đều tiêu dùng ví dụ như an ninh quốc phòng,
truyền thanh,…Tại điểm B, mức độ tiêu dùng chung =0,
mức độ loại trừ bằng 1. Đó là những HH tư thuần túy,
có tính cạnh tranh và loại trừ đối với ai không sẵn lòng
thanh tóan. Trong khỏan từ (0 đên 1A) là những hàng
hóa công không thuần túy. Nó ít nhiều mang tính cạnh
tranh và loại trừ trong tiêu dùng.

Mức độ tiêu dùng chung

A

Chương 4: Chi NSNN
Hàng hóa công:
1.2. Cung cấp hàng hóa công
Trong nền kinh tế thị truờng, CP cũng tham gia cung cấp HH cho xã
hội. Vấn đề là CP nên cung cấp loại hàng hóa nào? Loại nào nên
để cho khu vực tư cung cấp? Dựa vào đồ thị trên ta thấy những
HH công ở điểm A và lân cận A thì do CP cung cấp , những HH ở
B và lân cận B thì do khu vực tư nhân cung cấp
Vì sao CP phải cung cấp phải cung cấp hàng hóa công?
Do khu vực tư cung cấp HH công không hiệu quả và làm giảm
phúc lợi xã hội: HH công có đặc tính tiêu dùng chung, chi phí cận
biên cho việc 1 người tiêu dùng tăng thêm là=0. Giả sử khu vực
tư cũng cung cấp hàng hóa đó thì họ sẽ thu tiền sử dụng, không
khuyến khích người dân sử dụng, hậu quả là phúc lợi xã hội
giảm.
Tư nhân cung cấp hh công sẽ làm tăng chi phí
HH công không nhất thiết do khu vực công tạo ra, ngược lại HH tư
cũng có thể do CP cung cấp
1.

Tổn thất phúc lợi khi thu phí qua cầu
Giá
E
Nhu cầu đi lại

P

A

Tổn thất
phúc lợi
Khả năng
cây cầu

0

Qe

Qm
Q
m

Qc

Số lượt đi qua

Chi phí giao dịch
E
Đường cầu

P
C
0

A
Chi phí giao dịch

B

EA

FA

Chi phí...
Chương 4: Chi Ngân Sách Nhà
Chương 4: Chi Ngân Sách Nhà
Nước
Nước
1.
1.
Hàng hóa công:
Hàng hóa công:
1.1. Khái niệm và đặc điểm hàng hóa công:
1.1. Khái niệm và đặc điểm hàng hóa công:
-
Hàng hóa công hàng hóa không tính cạnh tranh
Hàng hóa công hàng hóa không tính cạnh tranh
trong tiêu dùng. Phần lớn do chính phủ cung cấp.
trong tiêu dùng. Phần lớn do chính phủ cung cấp.
-
Đặc điểm của hàng hóa công:
Đặc điểm của hàng hóa công:
+ Không nh cạnh tranh trong tiêu dùng: Khi ng
+ Không nh cạnh tranh trong tiêu dùng: Khi ng
thêm 1 người tiêu dùng không làm giảm đi lợi ích ca
thêm 1 người tiêu dùng không làm giảm đi lợi ích ca
những người tiêu dùng hiện chi p tiêu dùng
những người tiêu dùng hiện chi p tiêu dùng
ng thêm bằng không
ng thêm bằng không
+ Không loại trừ trong tiêu ng: Khi hàng hóa công được
+ Không loại trừ trong tiêu ng: Khi hàng hóa công được
cung cấp tkhông thể loại trừ hoặc rất tốn kém để
cung cấp tkhông thể loại trừ hoặc rất tốn kém để
loại trừ 1 người o đó tiêu dùng ng a công
loại trừ 1 người o đó tiêu dùng ng a công
không chịu trả tiền
không chịu trả tiền
Tài chính nhà nước - Chương 4: Chi Ngân Sách Nhà Nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính nhà nước - Chương 4: Chi Ngân Sách Nhà Nước - Người đăng: dieu-hien-nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Tài chính nhà nước - Chương 4: Chi Ngân Sách Nhà Nước 9 10 811