Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính tiền tệ

Được đăng lên bởi Ngoc Tran
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 763 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lạm phát:
Khái niệm:
(*) lạm phát là hiện tượng tiền trong lưu thông vượt quá nhu cầu cần thiết
làm cho chúng bị mất giá,giá cả của hầu hết các loại hàng hóa tăng lên.
(*) bản chất: hiện tượng tiền tệ khi giá cả biến động tăng diến ra trong một
thời gian dài.
(*)nguyên nhâncủa lạm phát:
Có nhiều nguyên nhân trong đó lạm phát cầu kéo và chi phí đẩy là 2 thủ
phạm chính.
+lạm phát do cầu kéo:
Khi nhu cầu cảu thị trường về một mặt hàng nào đó tăng lên sẽ kéo theo sự
tăng về giá cả của mặt hàng đó. Giá cả của các mặt hàng khác cũng theo đó
leo thang,dẫn đến sự tăng giá của hầu hết các loại hàng hóa trên thị trường.
lạm phát do sự tăng lên về cầu(nhu cầu tiêu dùng của thị trường tăng) được
gọi là lạm phát do cầu kéo.
+Lạm phát do chi phí đẩy:
Chi phí đẩy của các doanh nghiệp bao gồm tiền lương ,giá cả nguyên liệu
đầu vào,máy móc.chi phí bảo hiểm cho công nhân,thuế… khi giá cả của 1
hoặc vài yếu tố này tăng lên thì tổng chi phí sản xuất của các xí nghiệp chắc
chắn cũng tăng lên,vì thế mà giá thành sản phẩm cũng sẽ tăng lên nhằm bảo
toàn lợi nhuận và lợi thế là mức giá chung của toàn thể nền kinh tế cũng sẽ
tăng được gọi là lạm phát do chi phí đẩy.
+lạm phát do cơ cấu:
Với ngành kinh doanh có hiệu quả,doanh nghiệp tăng dần tiền công danh
nghĩa cho người lao động. nhưng cũng có những nhóm ngành kinh doanh
không hiệu quả,doanh nghiệp cũng theo xu thế đó buộc phải tăng tiền công
cho người lao động. nhưng vì những doanh nghiệp này kinh doanh kém hiệu
quả,nên khi phải tăng tiền công cho người lao động,các doanh nghiệp này
buộc pahir atwng giá thành sản phẩm để đảm bảo mức lợi nhuận và làm phát
sinh lạm phát.
+lạm phát do cầu thay đổi:
Khi thị trường giảm nhu cầu tiêu thụ về một mặt hàng nào đó, trong khi
lượng cầu về một mặt hàng khác lại tăng lên.nếu thị trường có người cung
cấp độc quyền và giá cả có tính chất cứng nhắc phía dưới(chỉ có thể tăng mà
không thể giảm,như giá điệnở việt nam), thì mựt hàng mà lượng cầu giảm

vẫn không giảm giá. Trong khi đó mặt hàng có lượng cầu tăng thì lại tăng
giá.kết quả là mức giá chung tăng lên,dẫn đến lạm phát.
+lạm phát do xuất khẩu:
Khi xuất khẩu tăng ,dẫn tới tổng cầu tăng cao hơn tổng cung(thị trường tiêu
thụ lượng hàng nhiều hơn cung cấp),khi đó sản phẩm được thug om cho xuất
khẩu khiến lượng hàng cung cho thị trường trong nước giảm(hút hàng trong
nước) khiến tổng cung trong nước thấp hơn tổng cầu. khi tổng cung và tổng
cầu mất cân bằng sẽ nảy sinh lạm phát.
+lạm phát do nhập khẩu:
Khi giá hàng hóa nhập khẩu tăng(do thuế nhập ...
Lạm phát:
Khái niệm:
(*) lạm phát là hiện tượng tiền trong lưu thông vượt quá nhu cầu cần thiết
làm cho chúng bị mất giá,giá cả của hầu hết các loại hàng hóa tăng lên.
(*) bản chất: hiện tượng tiền tệ khi giá cả biến động tăng diến ra trong một
thời gian dài.
(*)nguyên nhâncủa lạm phát:
Có nhiều nguyên nhân trong đó lạm phát cầu kéo và chi phí đẩy là 2 thủ
phạm chính.
+lạm phát do cầu kéo:
Khi nhu cầu cảu thị trường về một mặt hàng nào đó tăng lên sẽ kéo theo sự
tăng về giá cả của mặt hàng đó. Giá cả của các mặt hàng khác cũng theo đó
leo thang,dẫn đến sự tăng giá của hầu hết các loại hàng hóa trên thị trường.
lạm phát do sự tăng lên về cầu(nhu cầu tiêu dùng của thị trường tăng) được
gọi là lạm phát do cầu kéo.
+Lạm phát do chi phí đẩy:
Chi phí đẩy của các doanh nghiệp bao gồm tiền lương ,giá cả nguyên liệu
đầu vào,máy móc.chi phí bảo hiểm cho công nhân,thuế… khi giá cả của 1
hoặc vài yếu tố này tăng lên thì tổng chi phí sản xuất của các xí nghiệp chắc
chắn cũng tăng lên,vì thế mà giá thành sản phẩm cũng sẽ tăng lên nhằm bảo
toàn lợi nhuận và lợi thế là mức giá chung của toàn thể nền kinh tế cũng sẽ
tăng được gọi là lạm phát do chi phí đẩy.
+lạm phát do cơ cấu:
Với ngành kinh doanh có hiệu quả,doanh nghiệp tăng dần tiền công danh
nghĩa cho người lao động. nhưng cũng có những nhóm ngành kinh doanh
không hiệu quả,doanh nghiệp cũng theo xu thế đó buộc phải tăng tiền công
cho người lao động. nhưng vì những doanh nghiệp này kinh doanh kém hiệu
quả,nên khi phải tăng tiền công cho người lao động,các doanh nghiệp này
buộc pahir atwng giá thành sản phẩm để đảm bảo mức lợi nhuận và làm phát
sinh lạm phát.
+lạm phát do cầu thay đổi:
Khi thị trường giảm nhu cầu tiêu thụ về một mặt hàng nào đó, trong khi
lượng cầu về một mặt hàng khác lại tăng lên.nếu thị trường có người cung
cấp độc quyền và giá cả có tính chất cứng nhắc phía dưới(chỉ có thể tăng mà
không thể giảm,như giá điệnở việt nam), thì mựt hàng mà lượng cầu giảm
Tài chính tiền tệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính tiền tệ - Người đăng: Ngoc Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Tài chính tiền tệ 9 10 318