Ktl-icon-tai-lieu

Tăng cường Quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Song tỉnh Đăk Nông

Được đăng lên bởi nguyenthanhcuong19011979
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Huyện Đăk Song được thành lập theo Nghị định số 30/2001/NĐ-CP ngày
21/6/2001 của Chính Phủ, nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Đăk Nông trên Quốc
lộ 14 hướng đi Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk, cách trung tâm thị xã Gia Nghĩa
40 km phía Tây Bắc huyện có đường biên giới dài 21 km giáp với tỉnh Mun
dulkiri-Cam Pu Chia; có diện tích tự nhiên 80.803,77 ha, dân số khoảng 68.307
người với 23 dân tộc anh em sinh sống. Đến nay trên địa bàn đã có 9 đơn vị
hành chính, gồm các xã: Thuận Hà, Đắk Môl, Đăk Hòa, Nam Bình, Thuận
Hạnh, Đắk N’Đrung, Nâm N’Jang, Trường Xuân và thị trấn Đức An.
Trước khi thành lập huyện Đăk Song tỉnh Đăk Nông, cơ sở hạ tầng ở khu
vực thành lập huyện chỉ toàn là đồi núi, hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư, giao
thông đi lại của nhân dân trong vùng gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 10 năm
thành lập, diện mạo của huyện thay đổi đáng kể, hạ tầng giao thông, cấp điện,
cấp nước, thông tin liên lạc và các hạ tầng xã hội đã được tập trung đầu tư. Từ
kết quả thực hiện đầu tư dự án công trình trên địa bàn huyện đã thúc đẩy phát
triển kinh tế xã hội của huyện Đăk Song, đời sống kinh tế và sinh hoạt của nhân
dân được cải thiện, giảm tỷ lệ hộ đói nghèo, trật tư xã hội, an ninh quốc phòng
được đảm bảo.
Tuy nhiên trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách
nhà nước việc quản lý nguồn vốn, bố trí phân bổ vốn của huyện Đăk Song trong
thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế bất cập, gây thất thoát lãng phí. Trong đó
có các nguyên nhân về khách quan và chủ quan.
Về khách quan: Xuất phát điểm của huyện ở mức thấp, điều kiện tự nhiên
khí hậu đặc biệt khó khăn. Tình hình phát triển kinh tế, an sinh xã hội chậm cải
thiện; nguồn thu ngân sách hàng năm thấp không đủ để cân đối, bố trí cho các
lĩnh vực trọng điểm, cấp thiết; các dự án công trình triển khai trên địa bàn rộng,
việc kiểm tra giám sát gặp nhiều khó khăn; các văn bản hướng dẫn về trình tự
thủ tục về chính sách đầu tư xây dựng cơ bản thường xuyên thay đổi, điều
chỉnh bổ sung ảnh hưởng đến việc triển khai và tiến độ thực hiện dự án.
Về chủ quan: công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc trong
chính sách đền bù, giải tỏa; nợ đọng vốn đầu tư vẫn còn ở mức cao; đội ngũ cán
bộ làm công tác quản lý đầu tư xây dựng có sự thay đổi, chuyên môn còn hạn
chế ảnh
1

hưởng không nhỏ đến công tác quản lý, triển khai dự án công trình.
Như vậy, vấn đề rất đáng quan tâm hiện nay của huyện Đăk Song không chỉ
là làm sao có được nhiều vốn để đầu tư cho tăng trưởng, mà quan trọng hơn đó là
...
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Huyện Đăk Song được thành lập theo Nghị định số 30/2001/NĐ-CP ngày
21/6/2001 của Chính Phủ, nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Đăk Nông trên Quốc
lộ 14 hướng đi Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk, cách trung tâm thị Gia Nghĩa
40 km phía y Bắc huyện đường biên giới dài 21 km giáp với tỉnh Mun
dulkiri-Cam Pu Chia; diện tích tự nhiên 80.803,77 ha, dân số khoảng 68.307
người với 23 dân tộc anh em sinh sống. Đến nay trên địa bàn đã 9 đơn vị
hành chính, gồm c xã: Thuận Hà, Đắk Môl, Đăk Hòa, Nam Bình, Thuận
Hạnh, Đắk N’Đrung, Nâm N’Jang, Trường Xuân và thị trấn Đức An.
Trước khi thành lập huyện Đăk Song tỉnh Đăk Nông, cơ sở hạ tầng ở khu
vực thành lập huyện chỉ toàn là đồi núi, hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư, giao
thông đi lại của nhân dân trong vùng gặp nhiều khó khăn. Sau hơn 10 năm
thành lập, diện mạo của huyện thay đổi đáng kể, hạ tầng giao thông, cấp điện,
cấp nước, thông tin liên lạc các hạ tầng hội đã được tập trung đầu tư. T
kết quả thực hiện đầu dự án công trình trên địa bàn huyện đã thúc đẩy phát
triển kinh tế xã hội của huyện Đăk Song, đời sống kinh tế và sinh hoạt của nhân
dân được cải thiện, giảm tỷ lệ hộ đói nghèo, trật hội, an ninh quốc phòng
được đảm bảo.
Tuy nhiên trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bản từ nguồn vốn ngân sách
nhà nước việc quản lý nguồn vốn, bố trí phân bổ vốn của huyện Đăk Song trong
thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế bất cập, gây thất thoát lãng phí. Trong đó
có các nguyên nhân về khách quan và chủ quan.
Về khách quan: Xuất phát điểm của huyện ở mức thấp, điều kiện tự nhiên
khí hậu đặc biệt khó khăn. Tình hình phát triển kinh tế, an sinh hội chậm cải
thiện; nguồn thu ngân sách hàng năm thấp không đủ để cân đối, bố trí cho các
lĩnh vực trọng điểm, cấp thiết; các dự án công trình triển khai trên địa bàn rộng,
việc kiểm tra giám sát gặp nhiều khó khăn; các văn bản hướng dẫn về trình tự
thủ tục về chính sách đầu xây dựng bản thường xuyên thay đổi, điều
chỉnh bổ sung ảnh hưởng đến việc triển khai và tiến độ thực hiện dự án.
Về chủ quan: công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc trong
chính sách đền bù, giải tỏa; nợ đọng vốn đầu tư vẫn còn ở mức cao; đội ngũ cán
bộ làm công tác quản đầu xây dựng sự thay đổi, chuyên môn còn hạn
chế ảnh
1
Tăng cường Quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Song tỉnh Đăk Nông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tăng cường Quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Song tỉnh Đăk Nông - Người đăng: nguyenthanhcuong19011979
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Tăng cường Quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Song tỉnh Đăk Nông 9 10 573