Ktl-icon-tai-lieu

Thẩm định dự án đầu tư

Được đăng lên bởi zuxivinh1993-gmail-com
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 546 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thẩm định dự án đầu tư

GVHD: Th.S HUỲNH THÁI BẢO

LỜI MỞ ĐẦU
Hoạt động trong ngành ngân hàng có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn, để giảm thiểu rủi ro
đó, công tác thẩm định đóng vai trò quan trọng trong hoạt động ngành ngân hàng. Thẩm
định dự án đầu tư là một khâu không thể thiếu trong quá trình chuẩn bị đầu tư cho một
dự án . Sự thẩm định có ý nghĩa ở bất kỳ giai đoạn nào cũng đòi hỏi phải đánh giá từng
khía cạnh tài chính, kinh tế và xã hội của dự án.
Hoạt động thẩm định chịu tốn kém về thời gian và tiền của, nhưng chi phí này sẽ
được bù đắp lại bởi những nguồn lực tiết kiệm được do có thông tin tốt hơn và nhờ đó
tránh được việc thực hiện những dự án tồi, những dự án không có tính khả thi cao, để
tránh các khoản nợ vay của khách hàng rơi vào tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi không
những không đem lại lợi ích cho chủ dự án, đến ngân hàng cho vay mà còn gây tổn thất
chi phí xã hội, gây thiệt hại đến nền kinh tế. Đồng thời qua công tác này ngân hàng sẽ tìm
thấy các khách hàng lớn, các dự án khả thi để đầu tư, từ đó thu về một khoản lợi nhuận
(lãi).
Để hiểu rõ hơn về công tác thẩm định tín dụng. Nhóm T4MN chúng tôi chọn đề
tài: “ LẬP TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH CHO VAY BỔ SUNG VỐN KINH DOANH CỦA
NGÂN HÀNG VPBANK”

Nhóm 07- 05DHTN3

Trang 1

Thẩm định dự án đầu tư

GVHD: Th.S HUỲNH THÁI BẢO

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH CHO VAY BỔ SUNG VỐN LƯU ĐỘNG
( Khách hàng: Công ty TNHH điện tử và tin học Tân Phong)
Kính gửi: Hội đồng tín dụng/Ban tín dụng VPBank CN Đà Nẵng
Ngày 15/06/2011, khách hàng có đơn và hồ sơ đề nghị VPBank cấp tín dụng để bổ sung
vốn lưu động thực hiện phương án sản xuất kinh doanh; Sau khi thẩm định hồ sơ và tiếp
xúc khách hàng, nhân viên Nguyễn Phi Khanh lập tờ trình thẩm định với các nội dung
sau:
PHẦN I: ĐỀ XUẤT

-

Tên khách hàng:
Số tiền đề nghị vay:
Thời hạn vay:
Mục đích sử dụng vốn vay:

ĐỖ MINH
2.000.000.000 đồng
11 tháng.
Bổ sung vốn kinh doanh hàng máy tính, thiết

Lãi suất:

bị và linh kiện điện tử viễn thông.
18%/năm. Áp dụng lãi suất thả nổi. Mức lãi suất
này sẽ được điều chỉnh đinh kỳ 06tháng/1lần, lãi
suất điều chỉnh được tính theo công thức: Lãi
suất cho vay = Lãi suất tiết kiêm VNĐ kỳ hạn 12
tháng lãi cuối kỳ bậc tháng thấp nhất của
VPBank Đà Nẵng tại ngày điều chỉnh +

-

Tài sản bảo đảm:

2,5%/năm.
_ Ngôi nhà và đất tại thửa số 242 Điện Biên
Phủ, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Trị giá: 3.083.400.000đồng

Nhóm 07- 05DHTN3

Trang 2

Thẩm định dự án đầu tư

GVHD: Th.S HUỲNH THÁI BẢO

GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP
Mã hồ sơ:
     -     ...
Thẩm định dự án đầu tư GVHD: Th.S HUỲNH THÁI BẢO
LỜI MỞ ĐẦU
Hoạt động trong ngành ngân hàng có rất nhiều rủi ro tiềm ẩn, để giảm thiểu rủi ro
đó, công tác thẩm định đóng vai trò quan trọng trong hoạt động ngành ngân hàng. Thẩm
định dự án đầu một khâu không thể thiếu trong quá trình chuẩn bị đầu cho một
dự án . Sự thẩm định ý nghĩa bất kỳ giai đoạn nào cũng đòi hỏi phải đánh giá từng
khía cạnh tài chính, kinh tế và xã hội của dự án.
Hoạt động thẩm định chịu tốn kém về thời gian tiền của, nhưng chi phí này sẽ
được đắp lại bởi những nguồn lực tiết kiệm được do thông tin tốt hơn nhờ đó
tránh được việc thực hiện những dự án tồi, những dự án không tính khả thi cao, để
tránh các khoản nợ vay của khách hàng rơi vào tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi không
những không đem lại lợi ích cho chủ dự án, đến ngân hàng cho vay còn gây tổn thất
chi phí xã hội, gây thiệt hại đến nền kinh tế. Đồng thời qua công tác này ngân hàng sẽ tìm
thấy các khách hàng lớn, các dự án khả thi để đầu tư, từ đó thu về một khoản lợi nhuận
(lãi).
Để hiểu rõ hơn về công tác thẩm định tín dụng. Nhóm T4MN chúng tôi chọn đề
tài: “ LẬP TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH CHO VAY BỔ SUNG VỐN KINH DOANH CỦA
NGÂN HÀNG VPBANK”
Nhóm 07- 05DHTN3 Trang 1
Thẩm định dự án đầu tư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thẩm định dự án đầu tư - Người đăng: zuxivinh1993-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Thẩm định dự án đầu tư 9 10 344