Ktl-icon-tai-lieu

thẩm định tín dụng

Được đăng lên bởi sylvieanns-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 780 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1)Trung thực, có đạo đức: Bởi công việc của 1 NVTD là tiếp xúc với tiền mặt, là bộ phận Front Officer
của ngân hàng, các NVTD là người đại diện cho NH tiếp xúc với khách hàng và tiếp nhận, thẩm định ban đầu
hồ sơ của KH. Nếu không trung thực, vì tư lợi hoặc cố ý làm trái NH sẽ chịu tổn thất; làm ảnh hưởng đến uy
tín của NH.
Cương quyết, kiên nghị: Ngân hàng hoạt động tuân theo những quy định và luật được ban hành. Trước hết
là Luật các TCTD ban hành từ phía NHNN, sau là quy định riêng về quy trình cho vay tại mỗi NH. Các NVTD
phải cương quyết để đảm bảo công khai, đúng luật đối với các khoản vay.
Nhiệt tình, chăm chỉ: NVTD là tiền tuyến của NH, vì cuộc cạnh tranh trên thương trường là không bao giờ
tránh khỏi, chỉ có sự năng nổ và nhiệt tình mới có thể các NHTD theo đuổi nghề nghiệp lâu dài. Các khách
hàng không phải bao giờ cũng hẹn gặp được trong giờ hành chính, hoặc tại NH. NVTD có thể gặp họ tại giờ
ăn trưa, buổi tối hoặc trong các ngày nghỉ. Nhưng đó là công việc, ko có sự nhiệt tình thì sẽ ko thể làm được
điều này.
2)Nguyên nhân và giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của nợ xấu
Nguyên nhân nợ xấu là do hầu hết các tổ chức tín dụng (TCTD) theo đuổi chiến lược tăng trưởng tín dụng
nhanh trong khi năng lực quản trị rủi ro còn nhiều hạn chế và chậm được cải thiện, đặc biệt là các ngân hàng
thương mại cổ phần chuyển đổi từ nông thôn lên đô thị dẫn đến nợ xấu tăng nhanh hơn dư nợ tín dụng. Bên
cạnh đó, thời gian qua, một bộ phận không nhỏ vốn tín dụng và nhiều TCTD tập trung đầu tư vào các lĩnh vực
tiềm ẩn nhiều rủi ro, chẳng hạn bất động sản. Khi các lĩnh vực này, đặc biệt là thị trường bất động sản đóng
băng và giá bất động sản giảm sâu kéo theo nợ xấu cho vay lĩnh vực này tăng nhanh.
Ngoài ra, một nguyên nhân nữa góp phần làm nợ xấu gia tăng là do công tác thanh tra, giám sát ngân hàng
trong một thời gian dài chưa phát huy hiệu quả cao trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi
phạm, rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của các TCTD, nhất là các vi phạm quy định hạn chế cấp tín dụng
và đầu tư quá mức vào một số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao.
Nợ xấu đang gia tăng gây mối nguy hại lớn cho nền kinh tế và trực tiếp ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, vấn
đề hàng đầu được đặt ra cho NHNN vào lúc này làm sao xử lý giảm bớt tỷ lệ nợ xấu này. Thông điệp của
Chính phủ gần đây cũng cho thấy rằng, giải quyết nợ xấu là nhiệm vụ hàng đầu trong kế hoạch cải tổ hệ thống
ngân hàng. Gần đây sáng kiến của Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập một công ty mua bán nợ ...
1)Trung thực, có đạo đức: Bởi công việc của 1 NVTD là tiếp xúc với tiền mặt, là bộ phận Front Officer
của ngân hàng, các NVTD là người đại diện cho NH tiếp xúc với khách hàng và tiếp nhận, thẩm định ban đầu
hồ sơ của KH. Nếu không trung thực, vì tư lợi hoặc cố ý làm trái NH sẽ chịu tổn thất; làm ảnh hưởng đến uy
tín của NH.
Cương quyết, kiên nghị: Ngân hàng hoạt động tuân theo những quy định luật được ban hành. Trước hết
Luật các TCTD ban hành từ phía NHNN, sau là quy định riêng về quy trình cho vay tại mỗi NH. Các NVTD
phải cương quyết để đảm bảo công khai, đúng luật đối với các khoản vay.
Nhiệt tình, chăm chỉ: NVTD là tiền tuyến của NH, vì cuộc cạnh tranh trên thương trường là không bao giờ
tránh khỏi, chỉ có sự năng nổ và nhiệt tình mới có thể các NHTD theo đuổi nghề nghiệp lâu dài. Các khách
hàng không phải bao giờ cũng hẹn gặp được trong giờ hành chính, hoặc tại NH. NVTD có thể gặp họ tại giờ
ăn trưa, buổi tối hoặc trong các ngày nghỉ. Nhưng đó là công việc, ko có sự nhiệt tình thì sẽ ko thể làm được
điều này.
2)Nguyên nhân và giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của nợ xấu
Nguyên nhân nợ xấu là do hầu hết các tổ chức tín dụng (TCTD) theo đuổi chiến lược tăng trưởng tín dụng
nhanh trong khi năng lực quản trị rủi ro còn nhiều hạn chế và chậm được cải thiện, đặc biệt là các ngân hàng
thương mại cổ phần chuyển đổi từ nông thôn lên đô thị dẫn đến nợ xấu tăng nhanh hơn dư nợ tín dụng. Bên
cạnh đó, thời gian qua, một bộ phận không nhỏ vốn tín dụng và nhiều TCTD tập trung đầu tư vào các lĩnh vực
tiềm ẩn nhiều rủi ro, chẳng hạn bất động sản. Khi các lĩnh vực này, đặc biệt là thị trường bất động sản đóng
băng và giá bất động sản giảm sâu kéo theo nợ xấu cho vay lĩnh vực này tăng nhanh.
Ngoài ra, một nguyên nhân nữa góp phần làm nợ xấu gia tăng là do công tác thanh tra, giám sát ngân hàng
trong một thời gian dài chưa phát huy hiệu quả cao trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi
phạm, rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng của các TCTD, nhất là các vi phạm quy định hạn chế cấp tín dụng
và đầu tư quá mức vào một số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao.
Nợ xấu đang gia tăng gây mối nguy hại lớn cho nền kinh tế và trực tiếp ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, vấn
đề hàng đầu được đặt ra cho NHNN vào lúc này làm sao xử lý giảm bớt tỷ lệ nợ xấu này. Thông điệp của
Chính phủ gần đây cũng cho thấy rằng, giải quyết nợ xấu là nhiệm vụ hàng đầu trong kế hoạch cải tổ hệ thống
ngân hàng. Gần đây sáng kiến của Ngân hàng Nhà nước về việc thành lập một công ty mua bán nợ xấu, chủ
yếu trong lĩnh vực bất động sản, đã nhận được sự ủng hộ của các chuyên gia tài chính. Nhiều chuyên gia kinh
tế đề xuất nên lập công ty mua bán nợ xấu, việc tất yếu phải làm để xử lý rốt ráo “cục máu đông” theo thông lệ
quốc tế. Hiện tại, dù đang có Công ty Quản lý nợ và tài sản tồn đọng (DATC) của Bộ Tài chính nhưng với
mức nợ xấu tăng cao hiện nay thì việc cần phải có công ty mua bán nợ quốc gia là hết sức cần thiết. Điều
quan trọng là chúng ta cần phải thành lập công ty mua bán nợ quốc gia này càng nhanh càng tốt để giúp DN
không còn nợ xấu, khơi thông lại dòng chảy tín dụng. Nợ xấu NH đã trở thành vấn đề của quốc gia, chính vì
vậy cần Nhà nước bắt tay vào giải quyết chứ không nên để các NH thương mại tự xoay xở. Trong 20 năm
qua, từ kinh nghiệm của các quốc gia từng gặp vấn đề nợ xấu như Hàn Quốc, Mỹ đều chọn cách xử lý thông
qua việc mua bán nợ và đã thành công.
Bên cạnh khó khăn chung của nền kinh tế, nguyên nhân chính làm gia tăng nợ xấu xuất phát từ chính các
ngân hàng. Do đó, tìm kiếm giải pháp nhằm chặn đà tăng của nợ xấu, giảm thiểu tác động bất lợi của nợ xấu
đối với hệ thống ngân hàng và nền kinh tế phải bắt đầu từ chính các ngân hàng, đồng thời không xem nhẹ
nguyên nhân từ chính sách điều hành chung.
thẩm định tín dụng - Trang 2
thẩm định tín dụng - Người đăng: sylvieanns-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
thẩm định tín dụng 9 10 579