Ktl-icon-tai-lieu

thẩm định vốn khách hàng

Được đăng lên bởi NaRin Nguyễn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 787 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đây là bước rất quan trọng trong quy trình nghiệp vụ, nếu làm tốt bước thẩm định này sẽ
hạn chế được rất nhiều rủi ro cho Ngân hàng. Việc thẩm định khách hàng và phân tích hồ
sơ và phương án vay vốn do chuyên viên phân tích tín dụng chịu trách nhiệm thực hiện
với sự phối hợp của chuyên viên khách hàng có liên quan.
Mục đích của việc thẩm định khách hàng và phương án vay vốn là đánh giá khả năng
hoàn vốn vay cho Ngân hàng trên cơ sở tìm hiểu và đánh giá một cách toàn diện chính
xác về khách hàng.
Việc quyết định cho vay sẽ dẫn đến rủi ro, nếu nội dung thẩm định không chi tiết, đầy đủ,
việc đánh giá phân tích khách hàng không khách quan và chính xác, từ đó dẫn đến các
quyết định sai lệch của cấp Lãnh đạo phê duyệt đối với khách hàng và gây ra rủi ro cho
Ngân hàng.
Tuỳ theo khách hàng và phương án vay vốn, khi thẩm định, Chuyên viên phân tích tín
dụng có thể sử dụng kết hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau: xem xét trên hồ sơ, gặp gỡ
trao đổi trực tiếp với khách hàng, xuống kiểm tra thực tế tình hình sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp kết hợp với các nguồn thông tin khác như: từ bạn hàng; đối thủ cạnh
tranh; các cơ quan quản lý; các ngân hàng thông qua mối quan hệ và qua CIC; khách
hàng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ.... để đánh giá khách hàng được chính xác,
khách quan. Trong các trường hợp phức tạp, Chuyên viên phân tích tín dụng có thể làm
tờ trình báo cáo Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Chi nhánh thuê các cơ quan tư vấn thực
hiện việc thẩm định. Nội dung của thẩm định khách hàng gồm:
1. Thẩm định về tư cách của khách hàng
a. Thẩm định tư cách khách hàng: Trên cơ sở các hồ sơ do khách hàng cung cấp, Chuyên
viên phân tích tín dụng có trách nhiệm tìm hiểu tư cách của khách hàng như có đủ năng
lực dân sự, năng lực hành vi dân sự hay không, được thành lập và hoạt động có đúng quy
định không, người đại diện pháp nhân đã đúng thẩm quyền chưa... và đối chiếu với các
qui định của pháp luật hiện hành để xem xét khách hàng có đủ điều kiện kinh doanh và
vay vốn hay không.
b.Đánh giá uy tín, năng lực và tư cách của người vay vốn hoặc người đại diện pháp nhân:
cần tìm hiểu rõ về người vay vốn (hoặc người đại diện pháp nhân), về các khía cạnh: tư
cách đạo đức, trình độ và kinh nghiệm quản lý, các chức vụ đã trải qua, tác phong lãnh
đạo và uy tín trong quan hệ với các ngân hàng cũng như với các đối tác khác trong quá
trình kinh doanh. Tuy nhiên việc tìm hiểu cần tiến hành khéo léo và tế nhị.
c. Xem xét lịch sử hình thành và quá trình phát triển của doanh nghiệp để ...
Đây là bước rất quan trọng trong quy trình nghiệp vụ, nếu làm tốt bước thẩm định này sẽ
hạn chế được rất nhiều rủi ro cho Ngân hàng. Việc thẩm định khách hàng và phân tích hồ
sơ và phương án vay vốn do chuyên viên phân tích tín dụng chịu trách nhiệm thực hiện
với sự phối hợp của chuyên viên khách hàng có liên quan.
Mục đích của việc thẩm định khách hàng và phương án vay vốn là đánh giá khả năng
hoàn vốn vay cho Ngân hàng trên cơ sở tìm hiểu và đánh giá một cách toàn diện chính
xác về khách hàng.
Việc quyết định cho vay sẽ dẫn đến rủi ro, nếu nội dung thẩm định không chi tiết, đầy đủ,
việc đánh giá phân tích khách hàng không khách quan và chính xác, từ đó dẫn đến các
quyết định sai lệch của cấp Lãnh đạo phê duyệt đối với khách hàng và gây ra rủi ro cho
Ngân hàng.
Tuỳ theo khách hàng và phương án vay vốn, khi thẩm định, Chuyên viên phân tích tín
dụng có thể sử dụng kết hợp nhiều nguồn thông tin khác nhau: xem xét trên hồ sơ, gặp gỡ
trao đổi trực tiếp với khách hàng, xuống kiểm tra thực tế tình hình sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp kết hợp với các nguồn thông tin khác như: từ bạn hàng; đối thủ cạnh
tranh; các cơ quan quản lý; các ngân hàng thông qua mối quan hệ và qua CIC; khách
hàng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa hoặc dịch vụ.... để đánh giá khách hàng được chính xác,
khách quan. Trong các trường hợp phức tạp, Chuyên viên phân tích tín dụng có thể làm
tờ trình báo cáo Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Chi nhánh thuê các cơ quan tư vấn thực
hiện việc thẩm định. Nội dung của thẩm định khách hàng gồm:
1. Thẩm định về tư cách của khách hàng
a. Thẩm định tư cách khách hàng: Trên cơ sở các hồ sơ do khách hàng cung cấp, Chuyên
viên phân tích tín dụng có trách nhiệm tìm hiểu tư cách của khách hàng như có đủ năng
lực dân sự, năng lực hành vi dân sự hay không, được thành lập và hoạt động có đúng quy
định không, người đại diện pháp nhân đã đúng thẩm quyền chưa... và đối chiếu với các
qui định của pháp luật hiện hành để xem xét khách hàng có đủ điều kiện kinh doanh và
vay vốn hay không.
b.Đánh giá uy tín, năng lực và tư cách của người vay vốn hoặc người đại diện pháp nhân:
cần tìm hiểu rõ về người vay vốn (hoặc người đại diện pháp nhân), về các khía cạnh: tư
cách đạo đức, trình độ và kinh nghiệm quản lý, các chức vụ đã trải qua, tác phong lãnh
đạo và uy tín trong quan hệ với các ngân hàng cũng như với các đối tác khác trong quá
trình kinh doanh. Tuy nhiên việc tìm hiểu cần tiến hành khéo léo và tế nhị.
c. Xem xét lịch sử hình thành và quá trình phát triển của doanh nghiệp để rút ra những
điểm mạnh, điểm yếu của khách hàng.
2. Thẩm định về tình hình sản xuất kinh doanh:
Mục tiêu của phần thẩm định này là tìm hiểu và làm rõ các khía cạnh liên quan đến quá
trình sản xuất, kinh doanh của khách hàng một cách đầy đủ nhất để từ đó có kết luận về
tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng như lĩnh vực kinh doanh có phù hợp với
tình hình hiện tại và tương lai, chủng loại sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ dùng cho đối
tượng tiêu thụ nào, khả năng phát triển thị trường và đối thủ cạnh tranh từ đó đánh giá
khả năng tồn tại và phát triển của khách hàng để có quyết định cho việc cấp tín dụng một
cách chính xác.
thẩm định vốn khách hàng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thẩm định vốn khách hàng - Người đăng: NaRin Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
thẩm định vốn khách hàng 9 10 886