Ktl-icon-tai-lieu

Thanh toán quốc tế

Được đăng lên bởi Nguyễn Công Văn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 383 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập Hối phiếu
Bài 1 : ContractNo. 9967HK/YAGI April 20,2004
Buyer: YAGI Co., Ltd. 228 KYUTAGO-MACHICHOU-KU OSAKA
Seller: HUU NGHI GARMENT EXPORT-IMPORT Co., 638 Nguyen Duy st. District 8, HCMC,
VIETNAM
Description of goods:
- Ladies sport wear (style No.: ATN-9828): 700 pcs,
- Unit price: US $120
Amount: US$ 84,000.00 FOB Saigon Port
Place of departure: Saigon Port
Place of destination: Kobe Port
Latest shipment date: June 20,2004
Payment: (D/A) after 60 days shipment date
.......................................................................
Dựa vào tài liệu nêu trên hãy lập một hối phiếu, biết rằng:
– Bên bán đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo đúng thời hạn đã ký kết, ngày giao hàng ghi trên B/L
là 18/06/2004
– Bên bán mở tài khoản giao dịch tại NH Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
Giải sửa
No 20/2004
For USD 84,000

BILL OF EXCHANGE
HCMC, Date 18 Jun 2004

At 60 days after B/L date sight of this First Bill of Exchange (Second of the same tenor and
date being unpaid) Pay to the order of BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF
VIETNAM HCM CITY BRANCH the sum of US Dollars Eighty Four Thousand Only.
Value received as per our invoice No (tùy ý) 9999 dated 18 Jun 2004
Drawn under Contract No 9967HK/YAGI dated 20 April 2004
To : YAGI Co., Ltd.
Drawer
228 KYUTAGO-MACHICHOU-KU
HUU NGHI GARMENT
OSAKA
EXPORT-IMPORT Co

Bài 2 : (Trích một số điều khoản L/C No.: 024070296ILC 1236)
FR: BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF VIETNAM HO CHI MINH CITY BRANCH.
TO: THE DEVELOPMENT BANK OF SINGAPORE.
JANUARY 28th, 1996
TEST 56955.824 BETWEEN OUR INTL OPE DEPT AND YOURSELVES FOR USD 892,000.00
DD28 01 1996
WE HEREBY OPEN IRREVOCABLE CREDIT NUMBER 024070296ILC 1236
IN FAVOUR OF: SALPHANT LTD 1245 PIEDAD ST. SINGAPORE
APPLICANT: AN PHU SERVICE PRODUCTION COMPANY – ASC 606 TRAN PHU ST. DIST.
5 HCMC, VIETNAM
AMOUNT: US $ 892,000.00 CIF PORT OF VIETNAM
AVAILABLE BY BENEFICIARY’S SIGHT DRAFT (S) DRAWN ON ISSUING BANK FOR 100
PERCENT INVOICE VALUE ACCOMPANIED BY THE FOLLOWING DOCUMENTS IN
TRIPLICATE (UNLESS OTHERWISE STATED):
.............
LATEST SHIPMENT: MARCH 26th, 1996
THIS CREDIT VALID MAY 30th 1996 IN VIETNAM.
Dựa vào tài liệu nêu trên hãy lập một hối phiếu, Biết rằng:
– Ngày giao hàng là ngày 25/03/1996.
– Hóa đơn do bên bán lập số AQ 1345 ngày 25/03/1996
– Ngân hàng thông báo L/C là NH phục vụ nhà xuất khẩu.
Giải sửa
No 1345
For USD 892,000

BILL OF EXCHANGE
Singapore, Date 25 Mar 1996

At xxxx sight of this First Bill of Exchange (Second of the same tenor and...
Bài tập Hối phiếu
Bài 1 : ContractNo. 9967HK/YAGI April 20,2004
Buyer: YAGI Co., Ltd. 228 KYUTAGO-MACHICHOU-KU OSAKA
Seller: HUU NGHI GARMENT EXPORT-IMPORT Co., 638 Nguyen Duy st. District 8, HCMC,
VIETNAM
Description of goods:
- Ladies sport wear (style No.: ATN-9828): 700 pcs,
- Unit price: US $120
Amount: US$ 84,000.00 FOB Saigon Port
Place of departure: Saigon Port
Place of destination: Kobe Port
Latest shipment date: June 20,2004
Payment: (D/A) after 60 days shipment date
.......................................................................
Dựa vào tài liệu nêu trên hãy lập một hối phiếu, biết rằng:
– Bên bán đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo đúng thời hạn đã ký kết, ngày giao hàng ghi trên B/L
là 18/06/2004
– Bên bán mở tài khoản giao dịch tại NH Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
Giải sửa
No 20/2004 BILL OF EXCHANGE
For USD 84,000 HCMC, Date 18 Jun 2004
At 60 days after B/L date sight of this First Bill of Exchange (Second of the same tenor and
date being unpaid) Pay to the order of BANK FOR FOREIGN AND TRADE OF
VIETNAM HCM CITY BRANCH the sum of US Dollars Eighty Four Thousand Only.
Value received as per our invoice No (tùy ý) 9999 dated 18 Jun 2004
Drawn under Contract No 9967HK/YAGI dated 20 April 2004
To : YAGI Co., Ltd. Drawer
228 KYUTAGO-MACHICHOU-KU HUU NGHI GARMENT
OSAKA EXPORT-IMPORT Co
Thanh toán quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thanh toán quốc tế - Người đăng: Nguyễn Công Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thanh toán quốc tế 9 10 842