Ktl-icon-tai-lieu

Thị trường ngoại hối

Được đăng lên bởi Phát Kun
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 446 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

NỘI DUNG

 Khái niệm và đặc trưng của thị trường ngoại hối
 Chức năng của thị trường ngoại hối
 Các chủ thể tham gia thị trường ngoại hối
 Tỷ giá và các vấn đề về tỷ giá
 Các giao dịch ngoại hối cơ bản

LỊCH SỬ RA ĐỜI

 Lợi thế so sánh và chuyên môn hóa lao động quốc tế
 Thương mại và đầu tư quốc tế
 Xuất phát từ Châu Mỹ và Châu Âu

1

THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

 Là thị trường ở đó các chủ thể tham gia mua bán các
đồng tiền của các quốc gia khác nhau.

 Đối tượng mua bán chủ yếu là các khoản tiền gửi ngân
hàng được ghi bằng các đồng tiền khác nhau.

ĐẶC TRƯNG
 Thị trường khổng lồ
 Hoạt động hiệu quả và cạnh tranh hoàn hảo
 Các giao dịch được thực hiện chủ yếu trên thị trường OTC
 Có tính chất toàn cầu, họat động liên tục 24/24 giờ một ngày
 Thị trường liên ngân hàng chiếm đến 85% tổng doanh số giao
dịch ngoại hối toàn cầu

 Các đồng tiền giao dịch: USD, EUR, JPY, GBP, CHF, SGD,
HKD, AUD, NZD…

SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA THỊ TRƯỜNG
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1998

2001

2004

2007

2010


6

2

CHỨC NĂNG
 Đáp ứng nhu cầu thanh khoản quốc tế phát sinh từ các
hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế.

 Cung cấp các công cụ bảo hiểm rủi ro ngoại hối.
 Tạo điều kiện để Ngân hàng trung ương các nước thực
hiện các hoạt động can thiệp của mình nhằm điều chỉnh tỷ
giá hối đoái, thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia.

CHỦ THỂ THAM GIA

 Phân loại theo mục đích tham gia thị trường
 Phân loại theo hình thức tổ chức
 Phân loại theo chức năng trên thị trường

THEO MỤC ĐÍCH

 Các nhà phòng ngừa rủi ro ngoại hối (hedgers)
 Các nhà kinh doanh chênh lệch tỷ giá (arbitragers)
 Các nhà đầu cơ (speculators)

3

THEO HÌNH THỨC TỔ CHỨC

 Khách hàng mua bán lẻ
 Ngân hàng thương mại
 Các định chế tài chính khác
 Các nhà môi giới
 Ngân hàng trung ương

THEO CHỨC NĂNG

 Các nhà tạo giá sơ cấp (primary price makers)
 Các nhà tạo giá thứ cấp (secondary price makers)
 Các nhà chấp nhận giá (price-takers)
 Các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và thông tin (advisors)
 Các nhà môi giới (brokers)
 Các nhà đầu cơ (speculators)
 Người can thiệp trên thị trường (interveners)

MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

NHTW

KH mua
bán lẻ

NHTM

NHTM

KH mua bán
lẻ

Môi giới

4

TỶ GIÁ
 Khái niệm tỷ giá
 Yết tỷ giá
 Tỷ giá thay đổi và mức tăng giá/giảm giá của các đồng tiền
 Tỷ giá mua vào và tỷ giá bán ra
 Điểm tỷ giá
 Tỷ giá chéo
 Sự biến động của tỷ giá và các yếu tố tác động

TỶ GIÁ
 Tỷ giá hối đoái là...
1
THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
NỘI DUNG
Khái niệmđặc trưng của thị trường ngoại hối
Chức năng của thị trường ngoi hối
Các chủ thể tham gia thị trường ngoại hối
Tỷ giá và các vấn đề về tỷ giá
Các giao dịch ngoại hối cơ bản
LỊCH SỬ RA ĐỜI
Lợi thế so sánh và chuyên môn a lao động quốc tế
Thương mại và đu quốc tế
Xuất phát từ Châu Mỹ và Châu Âu
Thị trường ngoại hối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thị trường ngoại hối - Người đăng: Phát Kun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Thị trường ngoại hối 9 10 937