Ktl-icon-tai-lieu

thuận lợi và khó khăn trong quản lý vốn của ngân hàng thương mại

Được đăng lên bởi khanhlinh-qn230996
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 787 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thuận lợi :
- kh nền KT phát triển ổn định, đẩm bảo được giá trị của đồng tiền; từ
đó tiền gửi của khách hàng vào ngân hàng được bảo toàn, tạo được
yên tâm về tâm ls cho khách hàng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho NH
thu hút mọi nguồn vốn, mở ra tiềm năng và mở rộng phạm vi đầu tư
và lĩnh vực kinh doanh
Khó khăn: nhà quản trị sẽ gặp những thách thức về rủi ro.
- rủi ro về lãi suất đòi hỏi NH phải chủ động và linh hoạt trong việc
điều chỉnh lãi suất của mình để phù hợp vs thị trường, phù hợp vói đối
thủ cạnh tranh đồng thời cũng đẩm bảo lợi nhuận trong NH.
- rủi ro về thanh khoản : như đã biết nguồn vốn chủ yếu để NH hoạt
động là vốn vay mượn cho nên sẽ phải hoàn trả lại cho khách hàng khi
đáo hạn hay những khoản gửi k kỳ hạn có thể rút bất cứ lúc nào vì vậy
đòi hỏi NH lúc nào cũng phải có vốn dự trũ để kiểm kê thanh toán.
Bởi sự rủi ro trong thanh toán để dễ dẫn đến khủng hoảng phá sản của
một NH và sẽ kéo theo rủi ro trong hệ thống NH, dẫn đến khủng
hoảng KT tài chính của một quốc gia
- và khó khăn hiện nay đối với việc quản lý NH là tăng vốn điều lệ theo
bắt buộc của NH nhà nước. Nếu đối với NH lớn thì việc tăng vốn khá
dễ dàng nhưng đoói với NH quy mô nhỏ thì việc tăng vốn sẽ gặp khó
khăn và nếu k tăng đủ vốn trong kỳ hạn cho phép bắt buộc NH phải
chấm dứt tư cách pháp nhân như tự giải thể hoặc sát nhập NH khác

...
Thuận lợi :
- kh nền KT phát triển ổn định, đẩm bảo được giá trị của đồng tiền; từ
đó tiền gửi của khách hàng vào ngân hàng được bảo toàn, tạo được
yên tâm về tâm ls cho khách hàng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho NH
thu hút mọi nguồn vốn, mở ra tiềm năng và mở rộng phạm vi đầu tư
và lĩnh vực kinh doanh
Khó khăn: nhà quản trị sẽ gặp những thách thức về rủi ro.
- rủi ro về lãi suất đòi hỏi NH phải chủ động và linh hoạt trong việc
điều chỉnh lãi suất của mình để phù hợp vs thị trường, phù hợp vói đối
thủ cạnh tranh đồng thời cũng đẩm bảo lợi nhuận trong NH.
- rủi ro về thanh khoản : như đã biết nguồn vốn chủ yếu để NH hoạt
động là vốn vay mượn cho nên sẽ phải hoàn trả lại cho khách hàng khi
đáo hạn hay những khoản gửi k kỳ hạn có thể rút bất cứ lúc nào vì vậy
đòi hỏi NH lúc nào cũng phải có vốn dự trũ để kiểm kê thanh toán.
Bởi sự rủi ro trong thanh toán để dễ dẫn đến khủng hoảng phá sản của
một NH và sẽ kéo theo rủi ro trong hệ thống NH, dẫn đến khủng
hoảng KT tài chính của một quốc gia
- và khó khăn hiện nay đối với việc quản lý NH là tăng vốn điều lệ theo
bắt buộc của NH nhà nước. Nếu đối với NH lớn thì việc tăng vốn khá
dễ dàng nhưng đoói với NH quy mô nhỏ thì việc tăng vốn sẽ gặp khó
khăn và nếu k tăng đủ vốn trong kỳ hạn cho phép bắt buộc NH phải
chấm dứt tư cách pháp nhân như tự giải thể hoặc sát nhập NH khác
thuận lợi và khó khăn trong quản lý vốn của ngân hàng thương mại - Người đăng: khanhlinh-qn230996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
thuận lợi và khó khăn trong quản lý vốn của ngân hàng thương mại 9 10 47