Ktl-icon-tai-lieu

“Thực trạng & giải pháp cho vay kinh doanh tại Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Cơ Sở Thanh Bình

Được đăng lên bởi nguyenthivietnga123456
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 2761 lần   |   Lượt tải: 19 lần
1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ
TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1.1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1.1. Vấn đề nghiên cứu
Nền kinh tế đất nước đang trên đà đổi mới, hội nhập kinh tế thế giới, nền kinh tế
thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình
vận động của nền kinh tế, đòi hỏi các quan hệ kinh tế xã hội chuyển biến và thay đổi
thường xuyên. Lĩnh vực tiền tệ tín dụng Ngân hàng là một trong những lĩnh vực nhạy
cảm nhất của nền kinh tế do hoạt động kinh doanh tiền tệ là loại hình mang tính năng
động và rủi ro cao, cần được cải biến nhằm đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của thị
trường.
Hơn nữa, yêu cầu đặt ra đối với Ngân hàng là không những phải phát triển không
ngừng để thích nghi và tồn tại mà còn phải giữ vai trò tiên phong trong việc định hướng
cho những hoạt động của các Doanh nghiệp. Do vậy, các Ngân hàng cần phải năng động
hơn, nhạy cảm hơn và tỉnh táo hơn để có thể thực hiện được vai trò của mình, đáp ứng
những yêu cầu càng ngày càng cao của nền kinh tế.
Trong công cuộc đổi mới này, phải kể đến sự đóng góp rất lớn của ngành Tài
Chính Ngân Hàng, đặc biệt là hoạt động cho vay kinh doan buôn bán. Nhờ có sự phát
triển của ngành TCNH mà cải thiện phần nào nguồn vốn xoay vòng và nhu cầu đa dạng
hàng hóa của các hộ kinh doanh vừa và nhỏ, nâng cao đời sống nhân dân giúp người dân
dễ dàng sở hữu một nền kinh tế buôn bán chuyên nghiệp. Tránh được các tổ chức “đen”
chuyên cho vay với lãi suất cao. Quỹ Tín Dụng Cơ Sở Thanh Bình cũng đã nắm bắt được
tình hình chung của nền kinh tế hiện nay và cũng muốn giúp bà con tiểu thương gần gũi,
tiếp cận với hoạt động cho vay kinh doanh buôn bán.
Tiếp cận những kiến thức mà Cô (Thầy) đã truyền dạy ở trường cũng như qua
thực tế, em thấy rằng ngày nay hoạt động cho vay kinh doanh buôn bán có một vai trò
quan trọng trong ngành tín dụng.Vì vậy em quyết định chọn đề tài “Thực trạng & giải

2

pháp cho vay kinh doanh tại Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Cơ Sở Thanh Bình”.Hiện
nay, ở Việt Nam các Ngân Hàng, các tổ chức tín dụng lần lượt tiếp cận với hoạt động cho
vay này và ngày càng làm nó thêm lớn mạnh.
1.1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài
 Nối kết giữa lý thuyết và thực tế để tạo cho mình một kiến thức vững vàng, tự tin bước

vào công việc chuyên môn của mình.
 Phân tích tình hình hoạt động chung và hoạt động cho vay kinh doanh buôn bán tại Quỹ

Tín Dụng Nhân Dân Cơ Sở Thanh Bình để biết được ưu và nhược điểm của hoạt động
cho vay tiểu thương trong quá trình thực hiện.
 Từ...
1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ
TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
1.1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1.1. Vấn đề nghiên cứu
Nền kinh tế đất nước đang trên đà đổi mới, hội nhập kinh tế thế giới, nền kinh tế
thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình
vận động của nền kinh tế, đòi hỏi các quan hệ kinh tế hội chuyển biến thay đổi
thường xuyên. Lĩnh vực tiền tệ tín dụng Ngân hàng một trong những lĩnh vực nhạy
cảm nhất của nền kinh tế do hoạt động kinh doanh tiền tệ loại hình mang tính năng
động và rủi ro cao, cần được cải biến nhằm đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của th
trường.
Hơn nữa, yêu cầu đặt ra đối với Ngân hàng không những phải phát triển không
ngừng để thích nghi tồn tại còn phải giữ vai trò tiên phong trong việc định hướng
cho những hoạt động của các Doanh nghiệp. Do vậy, các Ngân hàng cần phải năng động
hơn, nhạy cảm hơn tỉnh táo hơn để thể thực hiện được vai trò của mình, đáp ứng
những yêu cầu càng ngày càng cao của nền kinh tế.
Trong công cuộc đổi mới này, phải kể đến sự đóng góp rất lớn của ngành i
Chính Ngân Hàng, đặc biệt hoạt động cho vay kinh doan buôn bán. Nhờ sự phát
triển của ngành TCNH cải thiện phần nào nguồn vốn xoay vòng nhu cầu đa dạng
hàng hóa của các hộ kinh doanh vừa nhỏ, nâng cao đời sống nhân dân giúp người dân
dễ dàng sở hữu một nền kinh tế buôn bán chuyên nghiệp. Tránh được các tổ chức “đen”
chuyên cho vay với lãi suất cao. Quỹ Tín Dụng Cơ Sở Thanh Bình cũng đã nắm bắt được
tình hình chung của nền kinh tế hiện nay cũng muốn giúp con tiểu thương gần gũi,
tiếp cận với hoạt động cho vay kinh doanh buôn bán.
Tiếp cận những kiến thức (Thầy) đã truyền dạy trường cũng như qua
thực tế, em thấy rằng ngày nay hoạt động cho vay kinh doanh buôn bán một vai trò
quan trọng trong ngành tín dụng.Vì vậy em quyết định chọn đề tài Thực trạng & giải
“Thực trạng & giải pháp cho vay kinh doanh tại Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Cơ Sở Thanh Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
“Thực trạng & giải pháp cho vay kinh doanh tại Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Cơ Sở Thanh Bình - Người đăng: nguyenthivietnga123456
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
“Thực trạng & giải pháp cho vay kinh doanh tại Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Cơ Sở Thanh Bình 9 10 781