Ktl-icon-tai-lieu

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH THĂNG LONG

Được đăng lên bởi nganha1906tc
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 512 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH
VƯỢNG CHI NHÁNH THĂNG LONG
Nguyễn Ngân Hà

Bộ môn: Tài chính- Thống
kê

1.Đặt vấn đề
Nguồn vốn là một trong những nhân tố không thể thiếu để ngân hàng có thể thực hiện
các nghiệp vụ của mình một cách thuận lợi. Nguồn vốn là một trong những yếu tố đầu vào cơ
bản của sản xuất. Nếu không có vốn thì cũng sẽ không có hoạt động sản xuất kinh doanh. Với
các ngân hàng vốn lại càng là nhu cầu cấp thiết vì ngân hàng là doanh nghiệp kinh doanh tiền
tệ. Do đó nguồn vốn vừa là yếu tố đầu vào vừa là đối tượng cuả hoạt động kinh doanh.
Bài viết này đưa ra thực trạng huy động vốn tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi
nhánh Thăng Long giai đoạn 2012-2014 trên 2 phương diện. Thứ nhất là nghiên cứu thực trạng
huy động vốn của chi nhánh thông qua quy mô huy động vốn và cơ cấu huy động vốn. Thứ hai
là chỉ ra những hạn chế cũng như là nguyên nhân làm giảm hiệu quả công tác huy động vốn
của chi nhánh trong thời gian ngiên cứu.
2.Nội dung
2.1 Quan niệm về nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại
a/ Tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn
Nghiệp vụ huy động vốn là nghiệp vụ rất quan trọng đối với ngân hàng, không có
nghiệp vụ huy động vốn coi như không có hoạt động của ngân hàng thương mại. Nghiệp vụ
huy động vốn góp phần mang lại nguồn vốn cho ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ kinh
doanh khác. Không có nghiệp vụ huy động vốn, ngân hàng thương mại sẽ không đủ nguồn vốn
để tài trợ cho hoạt động của mình. Mặt khác, thông qua nghiệp vụ huy động vốn ngân hàng
thương mại có thể đo lường được uy tín cũng như sự tín nhiệm của khách hàng đối với ngân
hàng. Từ đó ngân hàng thương mại có các biện pháp không ngừng hoàn thiện hoạt động huy
động vốn để giữ vững và mở rộng quan hệ với khách hàng.
b/ Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại

1

Hoạt động huy động vốn là một trong những hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của
ngân hàng thương mại. Hoạt động này mang lại nguồn vốn để ngân hàng có thể thực hiện các
hoạt động khác như cấp tín dụng và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho khách hàng. Theo quy
định của pháp luật thì ngân hàng thương mại được huy động vốn dưới hình thức sau đây:
-

Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới hình thức tiền

-

gửi không kỳ hạn, tiền gửi chó kỳ hạn và các loại tiền khác.
Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ
chức, các nhận trong nước và ngoài nước khi được thống đốc ngân hàng nhà nước cho

-

phép.
Vay vốn củ...
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH
VƯỢNG CHI NHÁNH THĂNG LONG
Nguyễn Ngân Hà Bộ môn: Tài chính- Thống
1.Đặt vấn đề
Nguồn vốn một trong những nhân tố không thể thiếu để ngân hàng thể thực hiện
các nghiệp vụ của mình một cách thuận lợi. Nguồn vốn một trong những yếu tố đầu vào
bản của sản xuất. Nếu không vốn thì cũng sẽ không hoạt động sản xuất kinh doanh. Với
các ngân hàng vốn lại càng nhu cầu cấp thiết ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh tiền
tệ. Do đó nguồn vốn vừa là yếu tố đầu vào vừa là đối tượng cuả hoạt động kinh doanh.
Bài viết này đưa ra thực trạng huy động vốn tại ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chi
nhánh Thăng Long giai đoạn 2012-2014 trên 2 phương diện. Thứ nhất là nghiên cứu thực trạng
huy động vốn của chi nhánh thông qua quy mô huy động vốn và cơ cấu huy động vốn. Thứ hai
chỉ ra những hạn chế cũng như nguyên nhân m giảm hiệu quả công tác huy động vốn
của chi nhánh trong thời gian ngiên cứu.
2.Nội dung
2.1 Quan niệm về nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại
a/ Tầm quan trọng của nghiệp vụ huy động vốn
Nghiệp vụ huy động vốn nghiệp vụ rất quan trọng đối với ngân hàng, không
nghiệp vụ huy động vốn coi như không hoạt động của ngân hàng thương mại. Nghiệp vụ
huy động vốn góp phần mang lại nguồn vốn cho ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ kinh
doanh khác. Không có nghiệp vụ huy động vốn, ngân hàng thương mại sẽ không đủ nguồn vốn
để tài trợ cho hoạt động của mình. Mặt khác, thông qua nghiệp vụ huy động vốn ngân hàng
thương mại thể đo lường được uy tín cũng như sự tín nhiệm của khách ng đối với ngân
hàng. Từ đó ngân hàng thương mại các biện pháp không ngừng hoàn thiện hoạt động huy
động vốn để giữ vững và mở rộng quan hệ với khách hàng.
b/ Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
1
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH THĂNG LONG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH THĂNG LONG - Người đăng: nganha1906tc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH THĂNG LONG 9 10 963