Ktl-icon-tai-lieu

Thực trạng và giải pháp nợ công tại Việt Nam

Được đăng lên bởi mysunshine2107
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 2111 lần   |   Lượt tải: 10 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
--o0o--

THỰC HÀNH CHUYÊN NGÀNH
NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

Tên đề tài:

NỢ CÔNG VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đoàn Hữu Cảnh
Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Phương Thảo
Mã số sinh viên: 511411080

HÀ NỘI - 2014

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, cụm từ “Khủng hoảng nợ công” ngày càng
xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông. Tình trạng nợ công gia
tăng liên tục ở cả các nước phát triển vượt quá sự tăng trưởng của nền kinh tế
(GDP) gây ra tình trạng mất kiểm soát trong khả năng chi trả của quốc gia.
Điển hình là cuộc khủng hoảng nợ công ở Iceland, Argentina, và gần đây nhất
là một số nước trong khu vực EU như Hy Lạp và Ireland. Chính điều đó đã
đánh lên hồi trống báo động cho các nước trên toàn thế giới phải suy nghĩ
chín chắn về tình trạng nợ công của chính quốc gia mình. Chính vì vậy,
nghiên cứu “Nợ công Việt Nam - thực trang và giải pháp” là việc làm hết sức
cần thiết và cấp bách hiện nay ở Việt Nam.
Trang 2

Nội dung các vấn đề nghiên cứu gồm:
Phần 1: Những khái niệm cơ bản
Phần 2: Thực trạng nợ công trên thế giới và ở Việt Nam
Phần 3: Giải pháp quản lý nợ công hiệu quả ở Việt Nam

Trang 3

1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN
1.1.

Nợ công

1.1.1. Khái niệm
Theo luật quản lý nợ công số 29/2009/QH12 ngày 17/06/2009 thì nợ
công bao gồm: Nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ của chính
quyền địa phương. Như vậy, Các khoản vay như vay vốn ODA, phát hành trái
phiếu chính phủ (trong cũng như ngoài nước), trái phiếu công trình đô thị hay
một tập đoàn kinh tế vay nợ nước ngoài được chính phủ bảo lãnh đều được
xem là nợ công.
1.1.2. Phân loại nợ công
 Phân theo nguồn vay bao gồm: vay trong nước; vay nước ngoài.
Vay trong nước: Chính phủ vay thông qua phát hành công cụ nợ. Uỷ ban
nhân dân cấp tỉnh vay để đầu tư phát triển kinh tế xã hội thông qua phát
hành, uỷ quyền phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các
nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
Vay nước ngoài là khoản vay ngắn hạn, trung - dài hạn phải trả lãi hoặc
không phải trả lãi do Nhà nước, Chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức
khác của Việt Nam vay của chính phủ nước ngoài, vùng lãnh thổ, tổ
chức tài chính quốc tế, tổ chức và cá nhân nước ngoài.
 Phân theo chủ thể đi vay bao gồm: Chính phủ; chính quyền địa
phương; doanh nghiệp và các tổ chức tài chính, tín dụng được Chính
phủ bảo lãnh.
Nợ Chính phủ là khoản nợ phát sinh từ các khoản vay trong nước, nước
n...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH
--o0o--
THỰC HÀNH CHUYÊN NGÀNH
NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Tên đề tài:
NỢ CÔNG VIỆT NAM: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Đoàn Hữu Cảnh
Sinh viên thực hiện: Đặng Thị Phương Thảo
Mã số sinh viên: 511411080
Thực trạng và giải pháp nợ công tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thực trạng và giải pháp nợ công tại Việt Nam - Người đăng: mysunshine2107
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Thực trạng và giải pháp nợ công tại Việt Nam 9 10 127