Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận đảm bảo tiền vay Seabank

Được đăng lên bởi Miu Miu
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1742 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Nhóm H4T
Danh sách nhóm:
Đỗ Thị Trang
Đỗ Thị Hòa
Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngô Phương Thảo
Nguyễn Thanh Toàn

Bài thảo luận
Môn: Tín dụng ngân hàng I-thứ 5, ca4, H206

Chủ đề: Bảo đảm tiền vay
Khi cho vay, để bảo đảm bên vay phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ đã
cam kết, SeABank có quyền yêu cầu người vay phải cầm cố, thế chấp tài sản thuộc
quyền sở hữu của mình hoặc được bên thứ 3 bảo lãnh bằng tài sản theo quy định của
pháp luật. Trường hợp cho vay tín chấp khách hàng phải đáp ứng đủ các điều kiện
theo quy định của pháp luật và của SeABank. Nội dung bài thảo luận gồm 2 phần:
A. Các biện pháp bảo đảm tiền vay tại SeABank
B. Quy trình bảo đảm tiền vay tại SeABank
A. Các biện pháp bảo đảm tiền vay tại SeABank
Các biện pháp cho vay có bảo đảm bằng tài sản
o Cầm cố tài sản
o Thế chấp tài sản
o Bảo lãnh bằng tài sản: Là việc người thứ 3 (gọi là bên bảo lãnh) sử
dụng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo lãnh cho khách hàng vay
vốn tại SeABank (gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà
bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa
vụ trả nợ đối với SeABank.
o Cầm cố/thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay: Là việc khách

hàng vay vốn sử dụng tài sản hình thành sau thời điểm ký kết giao dịch
cầm cố/thế chấp (tài sản này được hình thành từ một phần hoặc toàn bộ
vốn vay của SeABank) và sẽ thuộc quyền sở hữu của bên vay vốn để
cầm cố/thế chấp cho SeABank .
Bảo đảm tiền vay bằng các tài sản khác theo quy định của pháp luật.
Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản:
Là việc cho vay dựa trên cơ sở uy tín của khách hàng đối với SeABank.
I. Cho vay có bảo đảm bằng tài sản :
1. Tài sản cầm cố
Phân loại tài sản cầm cố:
 Vàng bạc,đá quý, kim khí quý
 Phương tiện vận tải
 Phương tiện đang lưu hành
 Phương tiện chưa đăng ký lưu hành
 Các loại xe, máy chuyên dùng thi công đường bộ.
 Máy móc, thiết bị, dây chuyên sản xuất
 Hàng hoá, nguyên vật liệu.
 Trái phiếu; cổ phiếu; tín phiếu; kỳ phiếu; chứng chỉ tiền gửi; sổ tiết kiệm;
thương phiếu; bộ chứng từ thanh toán L/C không huỷ ngang có bảo hiểm và
thanh toán qua SeABank; số dư trên tài khoản tiền gửi tại tổ chức tín dụng
bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.
 Quyền tài sản phát sinh từ: Quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền
đòi nợ; quyền được nhận số tiền bảo hiểm; quyền đối với phần vốn góp trong
doanh nghiệp; quyền khai thác tài nguyên; các quyền tài sản khác phát sinh từ
hợp đồng hoặc các căn cứ pháp lý khác.
Điều kiện đối với tài sản cầm cố:
a. Vàng bạc, đá quý, kim khí quý:

SeABank chỉ...
Nhóm H4T
Danh sách nhóm:
Đỗ Thị Trang
Đỗ Thị Hòa
Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngô Phương Thảo
Nguyễn Thanh Toàn
Bài thảo luận
Môn: Tín dụng ngân hàng I-thứ 5, ca4, H206
Chủ đề: Bảo đảm tiền vay
Khi cho vay, để bảo đảm bên vay phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ đã
cam kết, SeABank có quyền yêu cầu người vay phải cầm cố, thế chấp tài sản thuộc
quyền sở hữu của mình hoặc được bên thứ 3 bảo lãnh bằng tài sản theo quy định của
pháp luật. Trường hợp cho vay tín chấp khách hàng phải đáp ứng đủ các điều kiện
theo quy định của pháp luật và của SeABank. Nội dung bài thảo luận gồm 2 phần:
A. Các biện pháp bảo đảm tiền vay tại SeABank
B. Quy trình bảo đảm tiền vay tại SeABank
A. Các biện pháp bảo đảm tiền vay tại SeABank
Các biện pháp cho vay có bảo đảm bằng tài sản
o Cầm cố tài sản
o Thế chấp tài sản
o Bảo lãnh bằng tài sản: việc người thứ 3 (gọi bên bảo lãnh) sử
dụng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo lãnh cho khách hàng vay
vốn tại SeABank (gọi bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn
bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa
vụ trả nợ đối với SeABank.
o Cầm cố/thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay: việc khách
Tiểu luận đảm bảo tiền vay Seabank - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận đảm bảo tiền vay Seabank - Người đăng: Miu Miu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Tiểu luận đảm bảo tiền vay Seabank 9 10 230