Ktl-icon-tai-lieu

Tiểu luận thuế tiêu thu đặc biệt

Được đăng lên bởi dangxuankhanh93
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 3149 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
KHOA TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN
&

Môn học:  THUẾ

Đề tài tiểu luận:

THUẾ TIÊU 
THỤ ĐẶC BIỆT

Thực hiện: nhóm 10
1. Đinh Diễm Kiều Trinh – 2007110028
2. Nguyễn Thị Thanh Thủy – 2007110294
3. Huỳnh Thị Xuân Hường – 
4. Triệu Thị Kiều Linh – 2007120268
5. Minh Phượng – 

1

2

THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Dựa trên:
­ Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008
­ Nghị định số 26/2009/NĐ­CP
­ Nghị định số 113/2011/NĐ­CP
­ Thông tư số 05/2012/TT­BTC
KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH VÀ TÁC DỤNG
1.  Khái niệm 
Thuế  tiêu thụ  đặc biệt là loại thuế  gián thu đánh vào một số 
hàng hóa đặc biệt do các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ tại. Thuế này 
do các cơ  sở  trực tiếp sản xuất ra hàng hoá đó nộp nhưng người tiêu 
dùng là người chịu thuế vì thuế được cộng vào giá bán.
2.  Mục đích và tác dụng 
­ Điều tiết mạnh vào các loại hàng hóa, dịch vụ cao cấp hay những  
sản phẩm tiêu dùng không có lợi cho sức khỏe.
­ Hướng dẫn phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu dùng xã hội theo 
định hướng của nhà nước.
­ Điều tiết thu nhập của người tiêu dụng cho ngân sách nhà nước.
I.

II.

PHẠM VI ÁP DỤNG
1.  Đối tượng chịu thuế 

Đối tượng chịu thuế TTĐB là các mặt hàng nhập khẩu, sản xuất trong 
nước và các hoạt động dịch vụ gồm:

a.  Hàng hoá:  
Thuốc lá điếu, xì gàrượu; bia; bài lá; vàng mã, hàng mã; ô tô  
dưới 24 chỗ  ngồi; xăng các loại và các chế  phẩm để  pha chế  xăng;  
máy điều hoà nhiệt độ có công suất từ  90.000 BTU trở xuống,  xe mô 
tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh trên 125cm3; máy bay, du 
thuyền
b.  Hoạt động dịch vụ: 

­ Kinh doanh vũ trường, mát – xa, ka­ra­ô­kê.
­ Kinh doanh ca­si­nô, trò chơi bằng máy jackpot.
­ Kinh doanh giải trí có đặt cược: đua ngựa, đua xe,…
­ Kinh doanh gôn (golf): bán thẻ hội viên, vé chơi golf.
­ Kinh doanh sổ số.
2.  Đối tượng nộp thuế 

3

Tổ  chức, cá nhân (gọi chung là cơ  sở) sản xuất, nhập khẩu hàng hoá và 
kinh doanh dịch vụ  thuộc đối tượng chịu thuế  TTĐB là đối tượng nộp 
thuế tiêu thụ đặc biệt
3.  Một số quy định của thuế tiêu thụ đặc biệt 

­ Cơ  sở sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế  TTĐB phải  

nộp thuế TTĐB và phải nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá này 
ở khâu sản xuất đã tiêu thụ.

­ Cơ  sở  nhập khẩu hàng hoá thuộc diện chịu thuế  TTĐB: 

phải nộp thuế  nhập khẩu, thuế  tiêu thụ  đặc biệt và thuế  giá trị  gia 
tăng hàng nhập khẩu.

­ Cơ sở kinh doanh  dịch vụ thuộc diện chịu thuế TTĐB phải  

nộp thuế  TTĐB đối với dịch vụ  chịu thuế  TTĐB...
B CÔNG TH NG ƯƠ
TR NG ĐH CÔNG NGHI P TH C PH M TP.HCMƯỜ
KHOA TÀI CHÍNH – K TOÁN
&
Môn h c: THU
Đ tài ti u lu n:
THU TIÊU
TH Đ C BI T
Th c hi n: nhóm 10
1. Đinh Di m Ki u Trinh – 2007110028
2. Nguy n Th Thanh Th y – 2007110294
3. Hu nh Th Xuân H ng – ườ
4. Tri u Th Ki u Linh – 2007120268
5. Minh Ph ng – ượ
1
Tiểu luận thuế tiêu thu đặc biệt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tiểu luận thuế tiêu thu đặc biệt - Người đăng: dangxuankhanh93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Tiểu luận thuế tiêu thu đặc biệt 9 10 481